DECRET nr. 983 din 10 noiembrie 2017privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 13 noiembrie 2017    În temeiul dispozițiilor art. 94 lit. c) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 13 lit. c) și art. 14 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare, Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICDoamna Irina-Dumitrița Solomon se numește în calitatea de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, pentru un mandat de 4 ani.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 10 noiembrie 2017.Nr. 983.-----