ORDIN nr. 2.694 din 23 octombrie 2017cu privire la declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. General Budișteanu nr. 7, sectorul 1, municipiul București, clasat în Lista monumentelor istorice la poziția 516 (cod LMI B-II-m-B-18237), precum și pentru modificarea Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 1 noiembrie 2017  Luând în considerare dispozitivul Sentinței civile nr. 3.383/2016, definitivă, pronunțată de către Curtea de Apel București, Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 2.880/2/2016,având în vedere Referatul nr. 4.593 din 25 august 2017 cu privire la declasarea din Lista monumentelor istorice ediția 2016 a imobilului din str. General Budișteanu nr. 7, sectorul 1, municipiul București, clasat în Lista monumentelor istorice ediția 2016 la poziția 516 (cod LMI B-II-m-B-18237) și îndreptarea erorii materiale și actualizarea poziției 2204 (cod LMI B-II-m-A-19860),în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 19 alin. (3) lit. c) și alin. (4) și art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 14 din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul ISe declasează din Lista monumentelor istorice imobilul Casă (foste atenanse ale Palatului Știrbei, Calea Victoriei nr. 107), str. General Budișteanu nr. 7, sectorul 1, municipiul București, poziția 516, având regimul juridic de monument istoric, grupa valorică B, cod LMI B-II-m-B-18237.  +  Articolul IIOrdinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 și 646 bis din 16 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la anexa nr. 1, numărul curent 2204 din Lista monumentelor istorice situate în municipiul București va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod LMIDenumireLocalitateAdresăDatare
  „2204B-II-m-A-19860Palatul ȘtirbeiMunicipiul BucureștiCalea Victoriei nr. 1071833-1835“
   +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu
  București, 23 octombrie 2017.Nr. 2.694.-----