ORDIN nr. 743 din 11 iulie 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan”
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 26 iulie 2017  Luând în considerare:– Referatul nr. 251.832 din 4.07.2017, aprobat de conducerea Ministerului Economiei;– Decizia nr. 734 din 23.08.2016 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. de aprobare a documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan;– Decizia nr. 416 din 28.03.2017 a Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. de aprobare a actualizării devizului general reactualizat în data de 13.03.2017 și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan";– Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.251 din 27.07.2016 de aprobare a Planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2016-2025, elaborat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în care este prevăzut și proiectul "LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan", în temeiul art. 49 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, ministrul economiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan", prevăzuți în anexă.  +  Articolul 2 Anexa cuprinzând indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3 Prezentul ordin se duce la îndeplinire de către Direcția buget financiar contabilitate, Direcția politici industriale, competitivitate și transport energie, Direcția investiții, achiziții publice și servicii interne din cadrul Ministerului Economiei.  +  Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul economiei,
  Mihai-Viorel Fifor
  București, 11 iulie 2017. Nr. 743.  +  Anexă
  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții "Linia Electrică Aeriană
  (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan"
  *Font 7* Titular: statul român prin Ministerul Economiei Beneficiar: Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Amplasament: 26 de unități administrativ-teritoriale ale județelor Bacău, Vrancea și Galați Indicatori tehnico-economici Valoarea totală a investiției: fără TVA cu TVA 272.284,025 mii lei 323.958,050 mii lei (în prețuri valabile la data de 13 martie 2017, 1 euro = 4,5505 lei), din care: - construcții-montaj: fără TVA cu TVA 152.110,00 mii lei 181.010,90 mii lei Valoarea aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere: 37.906,12 lei Eșalonarea investiției (INV/C + M): fără TVA cu TVA Anul 1 108.913,61 mii lei/60.844,00 mii lei 129.583,22 mii lei/72.404,36 mii lei Anul 2 163.370,415 mii lei/91.266,00 mii lei 194.374,83 mii lei/108.606,54 mii lei Capacități: lungime linie electrică: 140 km din care: 138 km linie electrică aeriană (LEA) 2 km linie electrică în cablu (LES) - tensiune linie electrică: 400 kV - tip linie electrică: dublu circuit - număr stâlpi linie electrică aeriană: 445 buc. - durata de realizare a investiției: 24 luni Factori de risc Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare. Finanțarea investiției Finanțarea obiectivului de investiții se realizează conform dispozițiilor art. 4 alin. (3) dinLegea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,din surse proprii ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.,precum și din alte surse legal constituite, iar de la bugetul de stat se alocă, prin bugetul MinisteruluiEconomiei, sumele aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorulde expropriere a obiectivului de investiții, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație,conform programelor de investiții publice. (la 13-11-2017, Anexa a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.228 din 10 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 13 noiembrie 2017 )
  -----