ORDIN nr. 13/142/2017privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii și zone
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 13 din 1 februarie 2017
 • MINISTERUL MEDIULUI Nr. 142 din 17 februarie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2017  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 300 din 16 ianuarie 2017 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și Referatul de aprobare nr. 106.276 din 14 februarie 2017 al Direcției biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, luând în considerare prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul:– art. 7 pct. A, lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul mediului emit următorul ordin:  +  Articolul 1 Se aprobă măsurile de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii și zone (Marea Neagră, Rezervația Biosferei "Delta Dunării", fluviul Dunărea, râul Prut, lacuri de acumulare), conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Viceprim-ministru,
  ministrul mediului,
  Daniel Constantin
   +  Anexa nr. 1
  Valorile stocurilor, TAC-ului și efortului de pescuit
  pentru principalele specii de pești de la Marea Neagră pentru anul 2017
  SpeciaStoc (t) (sector românesc)Captura totală admisibilă* (t)Efort de pescuit (nr. de ambarcațiuni)
  Șprot49.9033.442,5Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2016.
  Bacaliar7.112-4.939500 (captură complementară)Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2016.
  Guvizi300-350 30Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2016.
  Calcan743-999 43,2Efortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2016.
  Rechin1.657-235maximum 13,2/numai captură accidentalăEfortul de pescuit nu va depăși valorile înregistrate și raportate în anul 2016.
  Rapană17.000-17.50010.000Efortul de pescuit nu se modifică.
  Notă
  * Cantitățile pe specii includ cantitățile prevăzute pentru respectivele specii în anexa nr. 2 la ordin pentru zona „Marea Neagră“ și zona „Bazinele Mării Negre“.
  (la 13-11-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 324 din 3 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 13 noiembrie 2017 )
   +  Anexa nr. 2
  Captura totală admisibilă pe specii de pești și complexuri acvatice pentru
  anul 2017 în perimetrul Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
  Nr. crt.   Specia/Zona     Total [kg]   Dunăre [kg]   Gorgova-Uzlina [kg]  Insula Dranov [kg]  Bazine Marea Neagră *) [kg]Marea Neagră [kg]  Matița Merhei [kg]  Razim Sinoe [kg]  Roșu Puiu [kg]  Somova Parcheș [kg]  Șontea Fortuna [kg]  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1 Abramis brama danubii (plătică) 206254 40693 6603 9929 4268 0 1002 118357 17183 6323 1896
  2 Alosa tanaica (rizeafcă) 6987 738 0 0 23 6226 0 0 0 0 0
  3 Alosa immaculata (scrumbie de Dunăre) 604078 520823 0 0 16289 66966 0 0 0 0 0
  4 Aspius aspius (avat) 6917 4533 69 0 0 0 37 1374 320 578 6
  5 Barbus barbus (mreană) 1167 902 0 0 0 0 0 36 0 229 0
  6 Blicca bjoerkna (batcă) 8951 6252 0 10 0 0 20 59 76 2513 21
  7 Carassius auratus gibelio (caras auriu) 2049160 435831 252475 77601 9807 0 540179 258501 226180 23950 224636
  8 Ciprinide asiatice - - - - - - - - - - -
  9 Cyprinus carpio carpio (crap) 245092 89360 12570 4098 3614 0 44840 15819 57221 3419 14151
  10Esox lucius (știucă) 138022 21698 20566 19680 417 0 26307 9939 10412 2447 26556
  11Liza aurata (chefal) 4136 0 0 0 1259 2877 0 0 0 0 0
  12Mugil cephalus (laban) 23 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0
  13Mullus barbatus ponticus (barbun) 362 0 0 0 0 358 0 4 0 0 0
  14 Neogobius fluviatilis fluviatilis (guvid de baltă) 48  0  0  0  48  0  0  0  0  0  0 
  15 Neogobius kessleri (guvid cu cap turtit) 77  0  0  0  0  3  0  74  0  0  0 
  16Pelecus cultratus (sabiță) 2294 220 0 0 0 0 0 2074 0 0 0
  17Perca fluviatilis fluviatilis (biban) 54742 6875 7283 6712 414 0 6802 15633 4144 18 6861
  18PMM (pește marin mic) 50622 0 0 0 17348 33274 0 0 0 0 0
  19Pomatomus saltatrix (lufar) 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  20Psetta maxima maeotica (calcan)*) 0 - - - - - - - - - -
  21Dasyatis pastinaca (pisică de mare) 76 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0
  22 Rutilus rutilus carpathorosicus (babușcă) 235669  24929  19878  21300  561  0  41547  91656  17157  3392  15249 
  23Scardinius erytrophthalmus (roșioară) 15623 4597 887 507 3367 0 204 3422 1493 0 1146
  24Silurus glanis (somn) 215591 93191 18291 1928 701 0 26529 15344 41494 3510 14603
  25Sprattus sprattus phalericus (șprot) 13840 0 0 0 0 13840 0 0 0 0 0
  26Squalus acanthias (rechin) 39 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0
  27Sander lucioperca (șalău) 128472 23395 2008 2641 467 0 963 91640 6263 369 726
  28Tinca tinca (lin) 36181 6237 4797 11748 0 0 3557 7227 678 0 1937
  29Trachurus ponticus (stavrid) 5574 0 0 0 1024 4550 0 0 0 0 0
  30Vimba vimba carinata (morunaș) 12987 8945 0 6 0 0 0 2777 0 1259 0
  Total capturi admisibile 2017 (TAC) 40429871289219 345427 156160 59612 128230 691987 633936 382621 48007 307788
  Notă
  *) Speciile de apă dulce, menționate în coloana nr. 6 (Bazine Marea Neagră), sunt capturate în Golful Musura și Meleaua Sf. Gheorghe.

  Efortul de pescuit din Rezervația Biosferei
  "Delta Dunării" pentru anul 2017
  Nr. crt.   Efort de pescuit/Complex    Dunăre    Marea Neagră   Somova Parcheș  GorgovaUzlina   Șontea Fortuna  Matița Merhei   Roșu Puiu   Razim Sinoe   Insula Dranov   Total autorizații  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1  Nr. pescari = captura în tone/ 2 tone/ pescar/an   900  400  60  200  300  260  280  700  180  1480
  2 Nr. bărci 60 75 30 50 50 30 60 350 35 740
  3  Nr. setci diferite = nr. pescari x 15 setci/pescar   1800  2250  900  1500  1500  900  1800  -  1050  11700
  4  Nr. vintire = nr. pescari x 35 pt. complexe   -  1500  2100  3500  3500  2100  4200  24500  2450  42350
  5 Nr. taliene baltă = nr. pescari x 10 - 1500 600 1000 1000 600 1200 7000 700 11350
  6 Nr. pescari scrumbie 1200 - - - - - - - - 1200
  7 Nr. setci scrumbie = 6 setci/pescar 7200 - - - - - - - - 7200
  8 Nr. năvoade = nr. pescari/20 - - 10 10 20 20 20 60 - 140
  9 Nr. taliene marine (gigant) - 30 - - - - - - - 30
  10Nr. taliene Dunăre = 120 pescari x 5 600 - - - - - - - - -
  11Nr. taliene Razim = nr. pescari x 35 - - - - - - - 24500 - -
  12 Nr. vintire = nr. pescari x 10 pentru Razim   -  -  -  -  -  -  -  7000  -  -
  13 Nr. vintire = nr. pescari x 20 pentru Somova   -  -  1200  -  -  -  -  -  -  -
  14 Nr. taliene barta = nr. pescari x 20 pentru Somova   -  -  1200  -  -  -  -  -  -  -
  NOTĂ: Marea Neagră include Golful Musura și Meleaua Sf. Gheorghe. Complexuri: Șontea, Matița, Gorgova, Roșu, Dranov.
   +  Anexa nr. 3
  Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul
  Dunărea (km 140 - km 1075) pentru anul 2017
  Tabelul nr. 1
  Nr. crt.   Nr. sec-tor    Delimitare sector/tronson      Captura totală admisibilă (tone) Total (tone)   Pescuit recreativ(tone)   Pescuit comercial(tone)   Nr. bărci    
  Scrumbie Ciprinide Specii răpitoareAlte specii*)
  0 1 2   3 4 5 6 7 8 9 10
  1.  1    km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluență râu Siret)   20  13,5  6,5  3  51  8  43  32
  2.  2   A  km 155 (confluență râul Siret) - km 169   10  11  5  2  33  5  28  24
       B  km 169 (Smârdan - Brăila) - km 197 (Gropeni)   10  23  7  3  50  7  43  25
         C   km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmățui) inclusiv Brațul Vâlciu    10   25   9   2,5   51   4,5   46,5   38
  3. 3  km 0 - 98 Braț Măcin (Vadu Oii) 1,5 18 5 2 30 3,5 26,5 16
  4.  4   A  km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă)   9  20  6  4  47  8  39  25
       B  km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)   9  30  7  3  55  6  49  33
  5.  5   A  km 227 (gura Călmățui) - km 248 (Giurgeni)   5  10  4  1  22  2  20  10
       B  km 248 (Giurgeni) - km 50 Braț Borcea   15  35  7  3  65  5  60  70
  6.   6    A   km 50 Braț Borcea (Borcea) - km 100 Braț Borcea, inclusiv Brațul Bala    10   35   6   2   58   5   53   39
     B km 366 (Călărași) - km 452 (Greaca) 4 40 9 2 60 5 55 44
  7.  7    km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea)   3  35  7  2  52  5  47  38
  8.  8    km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov)   2  40  6  1  56  7  49  34
  9. 9  km 615 (Gârcov) - km 665 1 27 5 2 39,5 4,5 35 23
  10. 10 A km 665 - km 745 (amonte Rast) 1,5 40 6 1,5 55,4 6,4 49 32
       B  km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)   1  18  4  1,5  27,5  3  24,5  15
       C  km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)   1  12  3  1,5  19,5  2  17,5  9
       D  km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)   1  12  4  2  21  2  19  9
  11.   11      km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Brațul Gogoșu    -   30   7   2   45   6   39   20
  12.  12    km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)   -  88,8  20  4  132,8  20  112,8  55
  13.  13    km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)   -  48  7  2  66  9  57  30
  14. 14  km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaș) - 134,7 35 5 197,7 23 174,7 75
  Total general 114 742,5 175,5 521234,4 146,9 1087,5 696
  Notă
  *) Termenul "alte specii" face referire la următoarele specii: Alburnus alburnus (oblete), Gymnocephalus cernuus (ghiborț), Clupeonella cultriventris (gingirică), Pelecus cultratus (sabiță), Chondrostoma nassus (scobar), Alosa tanaica (rizeafcă), Leuciscus cephalus (clean), Tinca tinca (lin).
  NOTĂ: Speciile novac (Hypophthalmichthys nobilis), sânger (Hypophthalmichthys molitrix) și cosaș (Ctenopharyngodon Idella) sunt admise la captură fără limită. Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de pescuit (barcă) este:– setci 5 bucăți;– ave 7 bucăți;– taliene 3 bucăți;– vintire 6 bucăți;– prostovol 1 bucată;– alte unelte tradiționale 1 bucată.
  Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140 - km 1075)
  pentru anul 2017
  - Ciprinide autohtone -
  Tabelul nr. 2
   Nr. crt.   Nr. sector   Delimitare sector/tronson    Captura totală admisibilă (TAC) (tone)  Total (tone) 
  Crap CarasPlăticăMorunașMreanăBabușcăBatcă
  0 1    3 4 5 6 7 8 9 10
  1. 1  km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluență râu Siret) 3,7 3,5 2 2 1,6 0,3 0,4 13,5
  2.      2      km 155 (confluență râul Siret) - km 169 (Smârdan-Brăila) 2,3 2,6 2 1,1 2 0,5 0,5 11
   km 169 (Smârdan-Brăila) - km 197 (Gropeni) 5 7,3 4 2,2 2,5 1 1 23
   km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmățui), inclusiv Brațul Vâlciu 4 7,4 5,4 3 3,3 1 0,9 25
  3. 3 km 0-98 Braț Măcin (Vadu Oii) 4 4,3 2,3 1,8 2,6 1,5 1,5 18
  4.    4    km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă) 4 6,5 4 2 1,5 1 1 20
   km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov) 6 10 7 2 3 1 1 30
  5.    5    km 227 (gura Călmățui) - km 248 (Giurgeni) 2 2 2 1 1 1 1 10
   km 248 (Giurgeni) - km 50 Braț Borcea (Borcea) 5 10 10 2,5 3,5 2 2 35
  6.     6     km 50 Braț Borcea (Borcea) - km 100 Braț Borcea, inclusiv Brațul Bala   7  13  5,5  3  3,5  1,5  1,5  35
   km 366 (Călărași) - km 452 (Greaca) 8 13 8,5 3 3,5 2 2 40
  7. 7  km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea) 8 13 6 2,5 2,5 1,5 1,5 35
  8. 8  km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov) 10 13 8 3,5 3,5 1 1 40
  9. 9  km 615 (Gârcov) - km 665 8 8 4,3 2,2 2,5 1 1 27
  10.        10        km 665 - km 745 (amonte Rast) 8 11,5 8,5 5 5 1 1 40
   km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa) 2,5 5 4 2 2,5 1 1 18
   km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat) 2 3 3 1 1 1 1 12
   km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate) 3 2 3 1 1 1 1 12
  11.   11  km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Brațul Gogoșu   6  10  7  2  3  1  1  30
  12. 12 km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I) 10,2 20,7 20,9 9,3 8,7 11,6 7,4 88,8
  13. 13 km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla) 7 15 11 4,2 3,6 3,6 3,6 48
  14. 14 km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaș) 12,8 74,8 24,9 4,8 5,8 6,8 4,8 134,7
  Total general 128,5255,6 152,1 60,1 66,3 43,1 36,8 742,5

  Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140 - km 1075)
  pentru anul 2017
   - Specii răpitoare -
  Tabelul nr. 3
    Nr. crt.    Nr. sector    Delimitare sector/tronson    Captura totală admisibilă (TAC) (tone)   Total (tone) 
  AvatSomnȘalăuȘtiucă
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1. 1  km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluență râu Siret) 2,3 2,3 1,1 0,5 6,5
  2.      2      km 155 (confluență râul Siret) - km 169 (Smârdan-Brăila) 0,5 2 1,5 1 5
   km 169 (Smârdan-Brăila) - km 197 (Gropeni) 0,7 3,3 2 1 7
   km 197 (Gropeni) - km 227 (râul Călmățui), inclusiv Brațul Vâlciu 1,3 3,7 3 1 9
  3. 3 km 0 - 98 Braț Măcin (Vadu Oii) 0,5 3 1 0,5 5
  4.    4    km 248 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavodă) 0,5 3 1,5 1 6
   km 300 (Cernavodă) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov) 1 3 1,8 1,2 7
  5.    5    km 227 (gura Călmățui) - km 248 (Giurgeni) 0,3 3 0,4 0,3 4
   km 248 (Giurgeni) - km 50 Braț Borcea (Borcea) 0,5 2,5 2 2 7
  6.    6    km 50 Braț Borcea (Borcea) - km 100 Braț Borcea, inclusiv Brațul Bala 0,5 2,5 1,5 1,5 6
   km 366 (Călărași) - km 452 (Greaca) 2 3 2,5 1,5 9
  7. 7 km 452 (Greaca) - km 526 (râul Vedea) 0,5 3 2,5 1 7
  8. 8 km 526 (râul Vedea) - km 615 (Gârcov) 0,5 2,5 2 1 6
  9. 9 km 615 (Gârcov) - km 665 0,4 2,1 2,1 0,4 5
  10.        10        km 665 - km 745 (amonte Rast) 0,8 2,6 1,8 0,8 6
   km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa) 0,3 1,7 1,5 0,5 4
   km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat) 0,3 1,3 1,2 0,2 3
   km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate) 0,4 1,6 1,5 0,5 4
  11. 11 km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Brațul Gogoșu 0,3 3,1 3 0,6 7
  12. 12 km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I) 2,3 7,5 7.7 2,5 20
  13. 13 km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla) 1 3 2,4 0,6 7
  14. 14 km 1012 (Cozla) - km 1075 (Baziaș) 5 15 10 5 35
  Total general 20,174,9 54,4 24,6 174
  Tabelul nr. 4
  Captura totală admisibilă (TAC) și efortul de pescuit pe râul Prut
  pentru anul 2017
   Nr. crt.    Delimitare sector/tronson     Captura totală admisibilă (TAC) (tone)   
  Ciprinideautohtone Specii răpitoare Alte speciiTotal  Pescuit recreativ Pescuit comercial Nr. bărci*)
  1. Confluență Dunăre - confluență râu Elan 25,5 6,5 1,5 33,5 5,5 28 24
  2. Confluență râu Elan - km 284 (Drânceni) 4 1,5 1 6,5 6,5 0 0
  3. km 284 (Drânceni) - km 514 4 1,5 1 6,5 6,5 0 0
  4.      km 514-km 544 (Baraj Stânca-Costești) 2 1 0,5 3,5 3,5 0 0
   Lac de acumulare Stânca-Costești (km 544-km 614) 10,4 7 3 20,4 1,4 19 19
   km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare în România) 3,2 1,4 1,5 6,1 2,5 3,6 3
   TOTAL 49,1 18,9 8,5 76,5 25,9 50,6 46
  Notă
  *) Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producție (barcă) pe râul Prut este:– setci 5 bucăți;– ave 7 bucăți;– taliene 10 bucăți;– vintire 15 bucăți;– prostovol 1 bucată;– alte unelte tradiționale 1 bucată.
  NOTĂ: Speciile novac (Hypophthalmichthys nobilis), sânger (Hypophthalmichthys molitrix) și cosaș (Ctenopharyngodon Idella) sunt admise la captură fără limită.
  Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut pentru anul 2017
  - Specii răpitoare -
  Tabelul nr. 5
    Nr. crt.    Delimitare sector/tronson    Captura totală admisibilă (TAC) (tone)   Total (tone) 
  AvatSomnȘalăuȘtiucăBiban
  1. Confluență Dunăre - confluență râu Elan 0,5 3 2 1 - 6,5
  2. Confluență râu Elan - km 284 (Drânceni) 0,1 1 0,2 0,2 - 1,5
  3. km 284 (Drânceni) - km 514 0,1 1 0,2 0,2 - 1,5
  4.      km 514 - km 544 (Baraj Stânca-Costești) 0,3 0,3 0,2 0,2 - 1
   Lac de acumulare Stânca-Costești (km 544 - km 614) 1 2 2 0,5 1,5 7
   km 614 (Manoleasa Prut) -km 742 (intrare în România) 0,4 1 - - - 1,4
  TOTAL 2,4 8,3 4,6 2,1 1,5 18,9

  Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut pentru anul 2017
  - Ciprinide autohtone -
  Tabelul nr. 6
    Nr. crt.    Delimitare sector/tronson     Captura totală admisibilă (TAC) (tone)   Total (tone) 
  CrapCarasPlăticăRoșioarăMorunaș
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1. Confluență Dunăre - confluență râu Elan 8 8 6 1,5 2 25,5
  2. Confluență râu Elan - km 284 (Drânceni) 1 2 0,5 0,3 0,2 4
  3. km 284 (Drânceni) - km 514 1 1,5  0,5 0,5 4
  4.      km 514 - km 544 (Baraj Stânca-Costești) 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 2
   Lac de acumulare Stânca-Costești (km 544 - km 614) 1,5 3,5 3 1,2 1,2 10,4
   km 614 (Manoleasa Prut) -km 742 (intrare în România) 1 0,8 0,8 0,3 0,3 3,2
  TOTAL 12,9 16,4 11,2 4,1 4,5 49,1
   +  Anexa nr. 4
  Captura totală admisibilă și efortul de pescuit pentru
  lacurile de acumulare de pe râul Olt în anul 2017 (tone)
  Tabelul nr. 1
  Nr. crt. Delimitare sector/tronsonCiprinideautohtone Ciprinide asiatice Specii răpitoare Alte specii*) Total captură Nr. bărciPescuit recreativ/pescuit comercial
  1. Turnu 1,2Fără limită 0,75 0,15 2,1  P.R.
  2. Cornetu 1,6Fără limită 0,6 0,35 2,55  P.R.
  3. Călimănești 3,5Fără limită 1 1 5,5  P.R.
  4. Dăești 4,2Fără limită 1 1 6,2  P.R.
  5. Arcești 4,6Fără limită 1,4 0,6 6,6  P.R.
  6. Ionești 4,5Fără limită 1 1 6,5 4 P.C.+ P.R.
  7. Râmnicu Vâlcea 8,4Fără limită 1,6 1,1 11,1  P.R.
  8. Râureni 7,5Fără limită 1,4 1,2 10,1  P.R.
  9. Govora 6Fără limită 2,3 0,7 9  P.R.
  10. Băbeni 10Fără limită 1,7 0,7 12,4 6 P.C.
  11. Drăgășani 9Fără limită 1,8 0,9 11,7 5 P.C.
  12. Drăgănești 12,5Fără limită 2,1 0,7 15,3  P.R.
  13. Frunzaru 17Fără limită 3 1,5 21,5 13 P.C.+ P.R.
  14. Rusănești 12,5Fără limită 3,2 1,5 17,2 10 P.C.+ P.R.
  15. Izbiceni 6,2Fără limită 1 0,5 7,7  P.R.
  16. Strejești 12,5Fără limită 2,5 1 16 8 P.C.
  17. Slatina 6Fără limită 1 0,9 7,9  P.R.
  18. Ipotești 9,2Fără limită 2,1 2,3 13,6  P.R.
   TOTAL 136,4  29,45 17,1 182,95 46 
  Notă
  *) Termenul "alte specii" face referire la următoarele specii: Alburnus alburnus (oblete), Gymnocephalus cernuus (ghiborț), Pelecus cultratus (sabița), Chondrostoma nassus (scobar), Leuciscus cephalus (clean).
  NOTĂ: Speciile novac (Hypophthalmichthys nobilis), sânger (Hypophthalmichthys molitrix) și cosaș (Ctenopharyngodon Idella) sunt admise la captură fără limită.
  Captura totală admisibilă și efortul de pescuit pentru lacurile de
  acumulare de pe râul Olt în care se
  practică pescuit recreativ în anul 2017 (tone)
  Tabelul nr. 2
  Nr. crt. Delimitare sector/tronsonCiprinideautohtone Ciprinide asiatice Specii răpitoare Alte specii Total captură
  1. Turnu 1,2Fără limită 0,75 0,15 2,1
  2. Cornetu 1,6Fără limită 0,6 0,35 2,55
  3. Călimănești 3,5Fără limită 1 1 5,5
  4. Dăești 4,2Fără limită 1 1 6,2
  5. Arcești 4,6Fără limită 1,4 0,6 6,6
  6. Râmnicu Vâlcea 8,4Fără limită 1,6 1,1 11,1
  7. Râureni 7,5Fără limită 1,4 1,2 10,1
  8. Govora 6Fără limită 2,3 0,7 9
  9. Drăgănești 12,5Fără limită 2,1 0,7 15,3
  10. Ipotești 9,2Fără limită 2,1 2,3 13,6
  11. Izbiceni 6,2Fără limită 1 0,5 7,7
  12. Slatina 6Fără limită 1 0,9 7,9
   TOTAL 70,9 0 16,25 10,5 97,65

  Captura totală admisibilă și efortul de pescuit
  pentru lacurile de acumulare de pe râul Olt în care se practică pescuit
  comercial sau pescuit comercial și pescuit recreativ în anul 2017 (tone)
  Tabelul nr. 3
  Nr. crt. Delimitare sector/tronsonCiprinideautohtone Ciprinide asiatice Specii răpitoare Alte specii Total captură Nr. bărci
  1. Ionești 4,5Fără limită 1 1 6,5 4
  2. Băbeni 10Fără limită 1,7 0,7 12,4 6
  3. Drăgășani 9Fără limită 1,8 0,9 11,7 5
  4. Frunzaru 17Fără limită 3 1,5 21,5 13
  5. Strejești 12,5Fără limită 2,5 1 16 8
  6. Rusănești 12,5Fără limită 3,2 1,5 17,2 10
   TOTAL 65,5  13,2 6,6 85,3 46
  Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producție (barcă) este:– setci 7 bucăți;– ave 7 bucăți;– taliane 10 bucăți;– vintire 6 bucăți;– prostovol 1 bucată;– alte unelte tradiționale 1 bucată.

  Captura totală admisibilă și efortul de pescuit pentru
  lacurile de acumulare de pe râul Siret în anul 2017 (tone)
  Tabelul nr. 4
  Nr. crt. Lacul de acumulare Avat Crap Somn Scobar Șalău  Sânger, novac, cosașPlătică Caras Total (tone) Nr. bărci
  1. Răcăciuni 0,12 1,50,16 0,16 0,55Fără limită 0,6 0,5 3,43 4
  2. Berești 0,12 1,50,16 0,16 0,65Fără limită 0,6 0,5 3,69 4
  3. Călimănești 0,12 20,16 0,16 0,4Fără limită 3 1,5 7,34 7
  4. Movileni 0,14 2 0,2 0,12 0,6Fără limită 1,5 1,4 5,96 6
  Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producție (barcă) este:– setci 8 bucăți;– ave 7 bucăți;– taliane 5 bucăți;– vintire 10 bucăți;– prostovol 1 bucată. NOTĂ: Speciile novac (Hypophthalmichthys nobilis), sânger (Hypophthalmichthys molitrix) și cosaș (Ctenopharyngodon Idella) sunt admise la captură fără limită.
  ---------