ORDIN nr. 2.768 din 13 octombrie 2017pentru aprobarea Precizărilor privind formatul, schema XSD și elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 17 octombrie 2017  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 6 alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA și prevederile pct. 20.1 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Precizările privind formatul, schema XSD și elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 13 octombrie 2017.Nr. 2.768.  +  ANEXĂPRECIZĂRI privind formatul, schema XSD și elementele extraselor de cont în format electronic emisede unitățile Trezoreriei Statului