ORDIN nr. 1.163/5.313/2017privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.163 din 2 octombrie 2017
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Nr. 5.313 din 9 octombrie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 12 octombrie 2017  Văzând Referatul de aprobare al Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică nr. F.B. 9.886 din 2 octombrie 2017,având în vedere prevederile art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul sănătății și ministrul educației naționale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Centrul de resurse umane în sănătate publică, celelalte direcții implicate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și universitățile de medicină și farmacie București, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
   +  ANEXĂMETODOLOGIEpentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe postîn medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017