ORDIN nr. 1.472 din 5 octombrie 2017pentru aprobarea hărților strategice de zgomot revizuite pentru portul Brăila
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 12 octombrie 2017  În temeiul art. 4 alin. (25) lit. a), alin. (26) și art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă hărțile strategice de zgomot revizuite pentru portul Brăila aparținând Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritimeˮ - S.A. Galați, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa nu poate fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive de natură tehnico-redacțională, aceasta fiind disponibilă în format electronic pe pagina de internet a Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritimeˮ - S.A. Galați (www.romanian-ports.ro).
   +  Articolul 2Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritimeˮ - S.A. Galați are obligația revizuirii planurilor de acțiune care cuprind măsuri de gestionare și reducere a zgomotului în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Ninel Cercel,
  secretar de stat
  București, 5 octombrie 2017.Nr. 1.472.----