ORDIN nr. 1.240 din 14 septembrie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 11 octombrie 2017    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 27 septembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, nr. crt. 2 va avea următorul cuprins:┌────┬─────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │  Denumirea unității     │           │  Sectoarele cadastrale în care    ││crt.│administrativ-teritoriale│  Județul  │încep lucrările de înregistrare    ││    │                         │           │    sistematică a imobilelor       │├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤│ 2  │Ion Corvin               │Constanța  │              1                    │└────┴─────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────┘2. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu Codruț Ștefănescu
    București, 14 septembrie 2017.Nr. 1.240.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.123/2016)-----