HOTĂRÂRE nr. 742 din 11 octombrie 2017privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Exploatarea Minieră Lupeni, județul Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 11 octombrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă acordarea de ajutoare de urgență în valoare totală de 55.000 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale pe anul 2017, pentru sprijinirea unui număr total de patru familii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situații de necesitate cauzate de evenimentul care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Exploatarea Minieră Lupeni, județul Hunedoara, din cadrul Societății „Complexul Energetic Hunedoara“ - S.A.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 11 octombrie 2017.Nr. 742.  +  ANEXĂ┌────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐│Nr. │                      │                                            │         │   Suma ││crt.│ Numele și prenumele  │                Adresa                      │ Județul │ - lei -│├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 1. │Codlean Ionela        │Municipiul Lupeni, Aleea Arinilor nr. 4,    │         │        ││    │                      │bl. 35, sc. 2, ap. 18                       │Hunedoara│  20.000│├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 2. │Suciu Maria Cristina  │Municipiul Lupeni, Aleea Narciselor nr. 5,  │         │        ││    │                      │bl. 5, sc. 3, ap. 34                        │Hunedoara│  20.000│├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 3. │Cizmașiu Raoul Adrian │Municipiul Vulcan, str. N. Titulescu nr. 36,│         │        ││    │                      │bl. 3T, sc. 1, ap. 16                       │Hunedoara│  10.000│├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 4. │Murg Constantin       │Municipiul Lupeni, Bd. Păcii, bl. 63, sc. 1,│         │        ││    │                      │ap. 1                                       │Hunedoara│   5.000│├────┴──────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┤│     Total:                                                                       │  55.000│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘-----