HOTĂRÂRE nr. 79 din 11 octombrie 2017privind numirea vicepreședinților Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 11 octombrie 2017  În temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe numesc, pentru un mandat de 6 ani, în funcțiile de vicepreședinte la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, domnii Iana Bogdan Cristian și Lovin Eduard Lucian.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 11 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  NICULAE BĂDĂLĂU
  București, 11 octombrie 2017.Nr. 79.-----