HOTĂRÂRE nr. 78 din 11 octombrie 2017privind numirea unor consilieri de conturi, a președintelui și a unui vicepreședinte la Curtea de Conturi, precum și numirea președintelui și a unui vicepreședinte la Autoritatea de Audit
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 11 octombrie 2017  În temeiul prevederilor art. 140 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 8, 15, art. 46 alin. (1) și (2) și art. 47 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se numesc în funcția de consilier de conturi, pentru un mandat de 9 ani, începând cu data de 15 octombrie 2017:1. Busuioc Mihai;2. Tunaru Florin;3. Vlădescu Lucian Dan;4. Dumitru Aurel.  +  Articolul 2Domnul Busuioc Mihai, consilier de conturi, se numește în funcția de președinte al Curții de Conturi, pentru un mandat de 9 ani.  +  Articolul 3Domnul Marcu Nicu, numit consilier de conturi prin Hotărârea Parlamentului nr. 5/2015, se numește în funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi, pentru restul mandatului început prin Hotărârea Parlamentului nr. 28/2014.  +  Articolul 4Domnul Vlădescu Lucian Dan, consilier de conturi, se numește în funcția de președinte al Autorității de Audit, pentru un mandat de 9 ani.  +  Articolul 5Domnul Tunaru Florin, consilier de conturi, se numește în funcția de vicepreședinte al Autorității de Audit, pentru un mandat de 9 ani.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 11 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  NICULAE BĂDĂLĂU
  București, 11 octombrie 2017.Nr. 78.-----