HOTĂRÂRE nr. 734 din 5 octombrie 2017privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș- Cluj-Oradea»", precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 11 octombrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) și art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»“, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016, cu suma totală de 156 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente Cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune“ (FC).(2) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată - respectiv construcție - situat pe terenul supus exproprierii prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016, aflat la poziția nr. 48 din anexa nr. 2, cu corespondent la nr. crt. 6 din anexa la prezenta hotărâre, iar anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 se completează în mod corespunzător.(3) Suma prevăzută la alin. (1), în care se include și suma necesară justei despăgubiri pentru imobilul care face obiectul exproprierii potrivit alin. (2), este aferentă despăgubirii, în condițiile legii, a unor imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016, respectiv nr. crt. 40, 41, 43, 46-49, 51, 214, 223, 624 și 926, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2016, se modifică în sensul actualizării sumelor individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) cu suma suplimentată conform art. 1 alin. (1), în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Sumele individuale prevăzute la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  Ninel Cercel,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 5 octombrie 2017.Nr. 734.  +  ANEXĂ
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie
  coridorul de expropriere al lucrării de utilitate
  publică de interes național "Secțiunea 2A
  Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul
  localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din
  județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul
  Cluj din cadrul obiectivului de investiții
  «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»", proprietarii sau
  deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr.crtNr. crt. din Hotă-râreaGuvernuluinr. 67/2016 JudețLocali-tate Nume și prenume proprietar Categoria de folosință TarlaParcela Nr. cadastralSuprafațatotală (mp) Suprafața de expropriat(mp) Valoarea de despăgubireconform Legii nr. 255/2010(lei)
  140 MureșBogata Comuna Bogata Curți construcții intravilan16   438,00359,001.400,10
  C1 (locuință) S = 20 mp 30.952,38
  241 MureșBogata Doda Ioan Intravilan arabil 16 1215  381,00287,001.119,30
  Curți construcții intravilan16 1216, 1217/1  531,00367,001.431,30
  C1 (locuință) S = 84 mp, C2 (anexă) = 12 mp 130.000,00
  343 MureșBogata Comuna Bogata Curți construcții intravilan   3,003,0011,70
  C1 (bazin captare apă) S = 3 mp  819,00
  446 MureșBogata Horvath I. Irina Curți construcții intravilan16 383  772,00131,001.820,00
  547 MureșBogata Lakatos Cornelia Intravilan arabil 16  362 103,00103,00401,70
  Intravilan fâneață 51,0051,00198,90
  Curți construcții intravilan366,00366,001.427,40
  Lakatos Cornelia, Lorenzo Asnicar C1 (locuință) S = 86 mp 133.095,24
  648 MureșBogata Mursa Ioan Viorel Curți construcții intravilan   473,00473,001.844,70
  C1 (locuință) S = 55 mp    55,0055,0085.119,05
  749 MureșBogata S.C. DISTRIGAZ-NORD - S.A. Târgu Mureș Curți construcții intravilan16  nr. topo 321/1 176,00176,00686,40
  C1 (locuință) S = 93 mp 35.982,14
  Intravilan arabil 175,00175,00682,50
  851 MureșBogata Mihaltean Gh. Elena,Mihaltean Elena Silvia Curți construcții intravilan  157 1.039,00420,001.638,00
  C1 (locuință) S = 80 mp, C2 (anexă) S = 6 mp 123.809,52
  9214 MureșChețaniNaghi Alexandru, Gergely Ileana Arabil extravilan 74 2412/1/1/3 1.000,00394,00472,80
  Casa pompe S = 6 mp  6,00 1.794,00
  10223 MureșChețaniS.C. MRB Curți construcții intravilan   1.216,00714,003.898,44
  C1 (sediu firmă + spațiu de locuit) S = 202 mp      331.760,00
  C2 (anexă) S = 16 mp     0,000,00
  11624 MureșCuci Marian I. Ioan, Marian Aurel Intravilan arabil 45 264/2/B 3.800,001.283,007.005,18
  Construcție C1 (magazie cereale) = 169 mp  169,0030.758,00
  12926 MureșIernut Kiss L. Margareta Curți construcții extravilan19 2558 50871 900,00708,007.434,00
  C1 - casă S = 126 mp; C2 - anexă S = 28 mp, C3 - anexă S = 23 mp   229.320,00
  (la 02-05-2018, Nr. crt. 2 din anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 734 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 02 mai 2018 )
  ----