HOTĂRÂRE nr. 732 din 5 octombrie 2017pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru schimbarea sediului Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 11 octombrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 1 alin. (2) și art. 16 alin. (3) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDupă alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016, se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Autoturismele prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate exclusiv în interes de serviciu de către personalul contractual angajat în acest scop. În situații excepționale, temeinic justificate, autoturismele prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu și de către funcționarii publici cu statut special detașați în funcția de inspector de urmărire și administrare bunuri, dacă aceștia își exprimă acordul în acest sens și îndeplinesc condițiile pentru a conduce autoturisme, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, prevăzute de reglementările care le stabilesc drepturile și obligațiile.(4) Autoturismele din parcul auto al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate se repartizează prin decizie a directorului general al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.  +  Articolul IISediul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate se schimbă de la adresa: str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, la următoarea adresă: bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Sofia Mariana Moț,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 5 octombrie 2017.Nr. 732.----