ORDIN nr. 1.123 din 16 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 27 septembrie 2016  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 5 unități administrativ-teritoriale.(2) Unitățile administrativ-teritoriale și sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-6*) la prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 2-6 sunt reproduse în facsimil.
   +  Articolul 3Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruț Ștefănescu
  București, 16 septembrie 2016.Nr. 1.123.  +  ANEXA Nr. 1
  LISTA
  unităților administrativ-teritoriale și a sectoarelor cadastrale
  în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor
  ┌────┬────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────┐│Nr. │    Denumirea unității      │              │  Sectoarele cadastrale în  ││crt.│ administrativ-teritoriale  │  Județul     │  care încep lucrările de   ││    │                            │              │  înregistrare sistematică  ││    │                            │              │        a imobilelor        │├────┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤│  1 │Abrogat.                    │              │                            │├────┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤│  2 │Ion Corvin                  │ Constanța    │             1              │├────┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤│  3 │Abrogat.                    │              │                            │├────┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤│  4 │Măneciu                     │ Prahova      │              1             │├────┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤│  5 │Abrogat.                    │              │                            │└────┴────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────┘ (la 11-10-2017, Nr. crt. 2 din ANEXA Nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.240 din 14 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 11 octombrie 2017 )
  (la 27-06-2017, ANEXA Nr. 2 a fost abrogată de Litera a), Articolul 1 din ORDINUL nr. 539 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 27 iunie 2017 )  +  ANEXA Nr. 3 (la 11-10-2017, ANEXA Nr. 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.240 din 14 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 11 octombrie 2017 ) (la 01-08-2017, ANEXA Nr. 4 a fost abrogată de Litera e), Articolul 1 din ORDINUL nr. 949 din 12 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 01 august 2017 )  +  ANEXA Nr. 5 (la 01-08-2017, ANEXA Nr. 6 a fost abrogată de Litera e), Articolul 1 din ORDINUL nr. 949 din 12 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 01 august 2017 ) ----