HOTĂRÂRE nr. 3 din 29 septembrie 2007 (*republicată*)privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România*)
EMITENT
  • UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016    Notă
    *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2016 pentru modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 15 noiembrie 2016, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2015 și a mai fost modificată și completată prin:– Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 26 noiembrie 2015;– Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 2/2016 pentru modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 19 octombrie 2016.
     +  Articolul 1 Se aprobă Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, prevăzut în anexa nr. I.  +  Articolul 2 Se aprobă Codul de etică și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, prevăzut în anexa nr. II.  +  Articolul 3 Anexele nr. I și II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Anexa ISTATUTULprivind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență  +  Anexa IICODUL DE ETICĂ profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România