HOTĂRÂRE nr. 677 din 21 septembrie 2017privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 28 septembrie 2017  Având în vedere Acordul de Parteneriat 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5.515 din 06.08.2014,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 35 alin. (2) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, precum și al art. III alin. (1) din Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aplicabilă în cazul proiectelor de investiții în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare care se dezvoltă din fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile, pentru care finanțarea serviciului se face prin aplicarea de către operator a prețului/tarifului unic și a strategiei tarifare, care se fundamentează în condițiile legii și în conformitate cu prezenta hotărâre.(2) Pentru proiectele finanțate din PNDR 2014-2020, metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată, care vor fi finanțate din fonduri publice, se aplică pentru sesiunile de depunere proiecte lansate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 21 septembrie 2017.Nr. 677.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă