HOTĂRÂRE nr. 657 din 7 septembrie 2017privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru actualizarea valorilor de inventar și a adreselor poștale ale imobilelor 560, 328 și 3156, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (2) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 867 și 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a imobilelor situate în municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trecute în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț nr. 329/2010, modificată prin Hotărârea nr. 341/2015, și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț nr. 345/2016.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 560, 328 și 3156, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a comasării acestora cu imobilele prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Se aprobă actualizarea adreselor poștale ale imobilelor 560, 328 și 3156 aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a intabulării acestora în cartea funciară.  +  Articolul 4Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și împreună cu Ministerul Finanțelor Publice va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul interimar al apărării naționale,
  Ion-Marcel Ciolacu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 7 septembrie 2017.Nr. 657.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor situate în municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț, care se înscriu în
  inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se dau în administrarea
  Ministerului Apărării Naționale, trecute în domeniul public al statului în baza
  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț nr. 329/2010, modificată prin
  Hotărârea nr. 341/2015, și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț nr. 345/2016
  *Font 7*┌────┬─────┬────────┬────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────────────┐│ Nr.│Număr│Codul de│  Denumirea bunului imobil  │Adresa/Carte funciară/│Elementele-cadru│ Valoarea de  │Persoana juridică care ││crt.│ MFP │clasifi-│                            │    Nr. cadastral     │  de descriere  │ inventar a   │  deține imobilul în   ││    │     │ cație  │                            │                      │    tehnică     │bunului imobil│     administrare      ││    │     │        │                            │                      │                │   (în lei)   │                       │├────┼─────┼────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤│  1 │  *) │ 8.19.01│Teren în suprafață de       │Municipiul Piatra-    │Teren în        │    32.240    │Statul român, în       ││    │     │        │26.000 mp, care se comasează│Neamț, str. Izvoare   │suprafață de    │              │administrarea          ││    │     │        │cu imobilul 560 înregistrat │ nr. 2A și 2B         │26.000 mp       │              │Ministerului Apărării  ││    │     │        │la nr. MFP 106939           │CF 56292, nr.         │                │              │Naționale              ││    │     │        │                            │cadastral 56292       │                │              │CUI - 4183229          ││    │     │        │                            │CF 56293              │                │              │                       ││    │     │        │                            │Nr. cadastral 56293   │                │              │                       │├────┼─────┼────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤│ 2  │  *) │ 8.19.01│Teren în suprafață de       │Județul Neamț, comuna │Teren în        │    34.360    │Statul român, în       ││    │     │        │1.000 mp, care se comasează │Dumbrava Roșie        │suprafață de    │              │administrarea          ││    │     │        │cu imobilul 3156 înregistrat│CF 51832              │1.000 mp        │              │Ministerului Apărării  ││    │     │        │la nr. MFP 106951           │Nr. cadastral 51832   │                │              │Naționale CUI - 4183229│├────┼─────┼────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤│ 3  │  *) │ 8.19.01│Teren în suprafață de 300   │Municipiul Piatra-    │Teren în        │       372    │Statul român, în       ││    │     │        │mp, care se comasează cu    │Neamț, bd. general    │suprafață de    │              │administrarea          ││    │     │        │imobilul 560 înregistrat la │Nicolae Dăscălescu    │300 mp          │              │Ministerului Apărării  ││    │     │        │nr. MFP 106939              │nr. 239               │                │              │Naționale CUI - 4183229││    │     │        │                            │CF 61089              │                │              │                       ││    │     │        │                            │Nr. cadastral 61089   │                │              │                       │├────┼─────┼────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤│ 4  │  *) │ 8.19.01│Pavilionul B1 - construcție │Municipiul Piatra-    │Pavilionul B1 - │     123,90   │Statul român, în       ││    │     │        │cu suprafața construită de  │Neamț, bd. general    │construcție cu  │              │administrarea          ││    │     │        │822 mp și suprafață         │Nicolae Dăscălescu    │suprafața       │              │Ministerului Apărării  ││    │     │        │desfășurată de 1.644 mp,    │nr. 239               │construită de   │              │Naționale CUI - 4183229││    │     │        │care se comasează cu        │CF 61088              │822 mp și       │              │                       ││    │     │        │imobilul 328 înregistrat la │Nr. cadastral 61088   │suprafață       │              │                       ││    │     │        │nr. MFP 106938              │                      │desfășurată de  │              │                       ││    │     │        │                            │                      │1.644 mp        │              │                       │└────┴─────┴────────┴────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────────────┘ Notă
  * Numerele MFP se acordă de către Ministerul Finanțelor Publice în urma înscrierii imobilelor în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor 560, 328 și 3156, aflate în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului Apărării Naționale, la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare
   a comasării acestora cu imobilele situate în municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț,
  trecute în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
  Piatra-Neamț nr. 329/2010, modificată prin Hotărârea nr. 341/2015, și a
  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț nr. 345/2016
  *Font 7*┌────┬──────┬────────┬────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────────────┐│ Nr.│Număr │Codul de│  Denumirea bunului imobil  │Adresa/Carte funciară/│Elementele-cadru│ Valoarea de  │Persoana juridică care ││crt.│ MFP  │clasifi-│                            │    Nr. cadastral     │  de descriere  │ inventar a   │  deține imobilul în   ││    │      │ cație  │                            │                      │    tehnică     │bunului imobil│     administrare      ││    │      │        │                            │                      │                │   (în lei)   │                       │├────┼──────┼────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤│  1 │  *)  │ 8.19.01│Teren în suprafață de 26.000│Municipiul Piatra-    │Teren în        │     32.240   │Statul român, în       ││    │      │        │mp, a cărui valoare         │Neamț, str. Izvoare   │suprafață de    │              │administrarea          ││    │      │        │contabilă se însumează cu   │nr. 2A și 2B CF 56292,│26.000 mp       │              │Ministerului Apărării  ││    │      │        │valoarea de inventar a      │nr. cadastral 56292   │                │              │Naționale CUI - 4183229││    │      │        │imobilului 560 înregistrat  │CF 56293,             │                │              │                       ││    │      │        │la nr. MFP 106939           │nr. cadastral 56293   │                │              │                       │├────┼──────┼────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤│  2 │  *)  │ 8.19.01│Teren în suprafață de 300 mp│Municipiul Piatra-    │Teren în        │       372    │Statul român, în       ││    │      │        │a cărui valoare contabilă se│Neamț, bd. general    │suprafață de    │              │administrarea          ││    │      │        │însumează cu valoarea de    │Nicolae Dăscălescu    │300 mp          │              │Ministerului Apărării  ││    │      │        │inventar a imobilului 560   │nr. 239               │                │              │Naționale CUI - 4183229││    │      │        │înregistrat la nr. MFP      │CF 61089,             │                │              │                       ││    │      │        │106939                      │nr. cadastral 61089   │                │              │                       │├────┼──────┼────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤│  3 │106939│ 8.19.01│Imobil 560                  │Municipiul Piatra-    │Construcții și  │  735.766**)  │Statul român, în       ││    │      │        │                            │Neamț, bd. general    │teren           │              │administrarea          ││    │      │        │                            │Nicolae Dăscălescu    │                │              │Ministerului Apărării  ││    │      │        │                            │nr. 239               │                │              │Naționale CUI - 4183229││    │      │        │                            │CF 61089, nr.         │                │              │                       ││    │      │        │                            │cadastral 61089       │                │              │                       │├────┼──────┼────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤│  4 │106939│ 8.19.01│Imobil 560                  │Municipiul Piatra-    │Construcții și  │  768.378***) │Statul român, în       ││    │      │        │                            │Neamț, str. Izvoare   │teren           │              │administrarea          ││    │      │        │                            │nr. 2A și 2B, bd.     │                │              │Ministerului Apărării  ││    │      │        │                            │general Nicolae       │                │              │Naționale CUI - 4183229││    │      │        │                            │Dăscălescu nr. 239    │                │              │                       ││    │      │        │                            │CF 56292,             │                │              │                       ││    │      │        │                            │nr. cadastral 56292   │                │              │                       ││    │      │        │                            │CF 56293,             │                │              │                       ││    │      │        │                            │nr. cadastral 56293   │                │              │                       ││    │      │        │                            │CF 61089,             │                │              │                       ││    │      │        │                            │nr. cadastral 61089   │                │              │                       │├────┼──────┼────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤│  5 │  *)  │ 8.19.01│Teren în suprafață de       │Județul Neamț, comuna │Teren în        │     34.360   │Statul român, în       ││    │      │        │1.000 mp, a cărui valoare   │Dumbrava Roșie        │suprafață de    │              │administrarea          ││    │      │        │contabilă se însumează cu   │CF 51832,             │1.000 mp        │              │Ministerului Apărării  ││    │      │        │valoarea de inventar a      │nr. cadastral 51832   │                │              │Naționale CUI - 4183229││    │      │        │imobilului 3156 înregistrat │                      │                │              │                       ││    │      │        │la nr. MFP 106951           │                      │                │              │                       │├────┼──────┼────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤│  6 │106951│ 8.19.01│Imobil 3156                 │Județul Neamț, comuna │Construcții și  │  3.032.330**)│Statul român, în       ││    │      │        │                            │Dumbrava Roșie        │teren           │              │administrarea          ││    │      │        │                            │CF 51832, nr.         │                │              │Ministerului Apărării  ││    │      │        │                            │cadastral 51832       │                │              │Naționale CUI - 4183229│├────┼──────┼────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤│  7 │106951│ 8.19.01│Imobil 3156                 │Județul Neamț, comuna │Construcții și  │ 3.066.690***)│Statul român, în       ││    │      │        │                            │Dumbrava Roșie        │teren           │              │administrarea          ││    │      │        │                            │CF 51832, nr.         │                │              │Naționale CUI - 4183229││    │      │        │                            │cadastral 51832       │                │              │                       │├────┼──────┼────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤│  8 │  *)  │ 8.19.01│Pavilionul B1 - construcție │Municipiul Piatra-    │Pavilionul B 1 -│    123,90    │Statul român, în       ││    │      │        │cu suprafața construită de  │Neamț, bd. general    │construcție cu  │              │administrarea          ││    │      │        │822 mp și suprafața         │Nicolae Dăscălescu    │suprafața       │              │Ministerului Apărării  ││    │      │        │desfășurată de 1.644 mp, a  │nr. 239               │construită de   │              │Naționale CUI - 4183229││    │      │        │cărui valoare contabilă se  │CF 61088,             │822 mp și       │              │                       ││    │      │        │însumează cu valoarea de    │nr. cadastral 61088   │suprafață       │              │                       ││    │      │        │inventar a imobilul 328     │                      │desfășurată de  │              │                       ││    │      │        │înregistrat la nr.          │                      │1.644 mp        │              │                       ││    │      │        │MFP 106938                  │                      │                │              │                       │├────┼──────┼────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤│  9 │106938│ 8.19.01│Imobil 328                  │Municipiul Piatra-    │Construcții și  │  2.755.661**)│Statul român, în       ││    │      │        │                            │Neamț, bd. general    │teren           │              │administrarea          ││    │      │        │                            │Nicolae Dăscălescu    │                │              │Ministerului Apărării  ││    │      │        │                            │nr. 239               │                │              │Naționale CUI - 4183229││    │      │        │                            │CF 61088, nr.         │                │              │                       ││    │      │        │                            │cadastral 61088       │                │              │                       │├────┼──────┼────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────────────┤│ 10 │106938│ 8.19.01│imobil 328                  │Municipiul Piatra-    │Construcții și  │   2.755.784,9│Statul român, în       ││    │      │        │                            │Neamț, bd. general    │teren           │***)          │administrarea          ││    │      │        │                            │Nicolae Dăscălescu    │                │              │Ministerului Apărării  ││    │      │        │                            │nr. 239               │                │              │Naționale CUI - 4183229││    │      │        │                            │CF 61088, nr.         │                │              │                       ││    │      │        │                            │cadastral 61088       │                │              │                       │└────┴──────┴────────┴────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────────────┘ Notă
  * Numerele MFP se acordă de către Ministerul Finanțelor Publice în urma înscrierii imobilelor în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
  ** Valorile de inventar ale imobilelor 560, 328 și 3156, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, înregistrate în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
  *** Valorile de inventar actualizate ale imobilelor 560, 328 și 3156, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale ca urmare a comasării imobilelor cu imobilele situate în municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț, trecute în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț nr. 329/2010, modificată prin Hotărârea nr. 341/2015, și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamț nr. 345/2016.
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului Apărării Naționale, la care se actualizează adresele poștale,
  ca urmare a intabulării imobilelor în cartea funciară
  *Font 8*┌────┬───────┬────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Nr. MFP│Codul de│Denumirea bunului│          Adresa actualizată a imobilului,       ││crt.│       │clasifi-│    imobil       │            conform cărții funciare              ││    │       │cație   │                 │                                                 │├────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│  1 │ 106939│ 8.19.01│    Imobil 560   │Municipiul Piatra-Neamț, str. Izvoare nr. 2A și  ││    │       │        │                 │2B, bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239       ││    │       │        │                 │CF 56292, nr. cadastral 56292                    ││    │       │        │                 │CF 56293, nr. cadastral 56293                    ││    │       │        │                 │CF 61089, nr. cadastral 61089                    │├────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│  2 │ 106951│ 8.19.01│   Imobil 3156   │Județul Neamț, municipiul Piatra-Neamț - punctul ││    │       │        │                 │Văleni, comuna Dumbrava Roșie                    ││    │       │        │                 │CF 58770, nr. cadastral 5377                     ││    │       │        │                 │CF 51832, nr. cadastral 51832                    │├────┼───────┼────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│  3 │ 106938│ 8.19.01│  Imobil 328     │Județul Neamț, municipiul Piatra-Neamț,          ││    │       │        │                 │bd. general Nicolae Dăscălescu nr. 239           ││    │       │        │                 │CF 61088, nr. cadastral 61088                    │└────┴───────┴────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
  ----