ORDIN nr. 2.359 din 5 septembrie 2017privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul I Litera C din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:C. Din cadrul Companiei Naționale «Loteria Română» - S.A.1. Claudia Ciobotaru - consilier juridic2. Alexandra Croitoru - consilier juridic3. Iulian Radu - consilier juridic4. Ionuț Tunaru - consilier juridic5. Ion Carapit - specialist marketing 6. Alin Dobrescu - coordonator tehnic7. Andrei Dumitrescu - coordonator tehnic8. Iulian Simion - coordonator tehnic9. Emil Zamfir - coordonator tehnic10. Răzvan Matei - coordonator tehnic  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Ionuț Mișa
    București, 5 septembrie 2017.Nr. 2.359.----