ORDIN nr. 1.042 din 8 septembrie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.933 din 8.09.2017 al Serviciului medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 100 alin. (5) și (6) și art. 368 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și acordul Colectivului de lucru al AP-EVA prin Minuta nr. 22.373 din 12.04.2017,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 16 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) AP-EVA sunt destinate numai bolnavilor care nu au beneficiat în cursul episodului acut actual de materiale sanitare specifice, dispozitive și alte asemenea în cadrul programelor naționale de sănătate curative finanțate de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.2. La articolul 20, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) tratamentul pacientului critic cu afecțiuni vasculare periferice;  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile sanitare care derulează acțiunile prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct miocardic acut vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 8 septembrie 2017.Nr. 1.042.----