ORDIN nr. 1.041 din 8 septembrie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.932 din 8.09.2017 al Serviciului medicină de urgență,având în vedere:– prevederile art. 100 alin. (5) și (6) și art. 368 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Adresa Spitalului Universitar de Urgență Elias nr. 15.949 din 17.11.2016 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 72.645 din 23.11.2016 și Avizul Colectivului de lucru al AP-AVC nr. 8.547 din 10.02.2017,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 și 245 bis din 9 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 24 litera c), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. Spitalul Universitar de Urgență Elias2. La articolul 24 litera d), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. Spitalul Universitar de Urgență Elias3. La articolul 24 litera e), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. Spitalul Universitar de Urgență Elias  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile sanitare care derulează acțiunile prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut din secțiile de neurologie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 8 septembrie 2017.Nr. 1.041.----