ORDIN nr. 1.040 din 8 septembrie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.931 din 8.09.2017 al Serviciului medicină de urgență,având în vedere: – prevederile art. 100 alin. (5) și (6) și art. 368 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Adresa Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila“ nr. A7363 din 23.11.2016, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 73.597 din 28.11.2016 și Avizul Colectivului de lucru al AP-PMSC nr. 8.413 din 9.02.2017;– Adresa Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș“ Baia Mare nr. 14.029 din 22.06.2016, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 11.417 din 23.02.2017 și Avizul Colectivului de lucru al AP-PMSC nr. 20.523 din 19.04.2017,în temeiul prevederilor art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 și 245 bis din 9 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 20, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) materiale pentru proceduri de extracție sonde de stimulare/defibrilare:(i) materiale pentru extracție manuală de sondă (teci telescopice de polipropilenă, dispozitiv pentru rotirea tecilor);(ii) materiale pentru extracție mecanică de sondă (teci cu rotație mecanică pentru extragerea sondelor de stimulare);(iii) materiale pentru extracție laser de sondă (teci cu disecție laser pentru extracție sondă, dispozitiv pentru rotire teci laser);(iv) materiale abord femural pentru extracție de sondă (dispozitiv pentru recuperarea corpilor intravasculari cu o buclă - snare, dispozitiv pentru recuperarea corpilor intravasculari cu două bucle - needle eye snare);(v) alte materiale conexe (stilete metalice simple, locking stylet - stilet cu mecanism de fixare);(vi) materiale pentru rezolvarea complicațiilor (trusă pericardiocenteză - ac Tuohy, ghid metalic, dilatator, cateter pig-tail, balon ocluziv pentru sângerare la nivelul venei cave superioare).2. La articolul 24, după punctul 7 se introduc două noi puncte, punctul 8 și punctul 9, cu următorul cuprins: 8. Spitalului Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila»;9. Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile sanitare care derulează acțiunile prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 8 septembrie 2017.Nr. 1.040.----