DECRET nr. 862 din 12 septembrie 2017privind conferirea Ordinului Național Steaua României
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului Național Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,în semn de înaltă apreciere pentru contribuția personală la îmbogățirea patrimoniului cultural românesc și universal, pentru remarcabila sa implicare în promovarea artei conceptuale românești, împletind cu o măiestrie profundă arta vizuală cu cea literară, Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Național Steaua României în grad de Ofițer doamnei Georgeta Brătescu, artist vizual.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  București, 12 septembrie 2017.Nr. 862.----