ORDIN nr. 193 din 31 august 2017pentru aprobarea Listei unităților sanitare cu paturi pentru care s-a finalizat procesul de acreditare în luna august 2017
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 12 septembrie 2017  Având în vedere Referatul Serviciului juridic și relații internaționale aprobat cu nr. 478/C.V. din data de 30 august 2017,– prevederile art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (10) lit. l) și art. 13 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate;– Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 85/2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare și a modelului certificatului de acreditare a unităților sanitare cu paturi, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate,președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Lista unităților sanitare cu paturi pentru care s-a finalizat procesul de acreditare în luna august 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
  Vasile Cepoi
  București, 31 august 2017.Nr. 193.  +  ANEXĂ
  LISTA
  unităților sanitare cu paturi pentru care s-a finalizat procesul de acreditare în luna august 2017
  *Font 7*┌────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────┬──────────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┐│Nr. │   Denumirea unității       │      Sediul              │Codul de│     Raportul     │  Ordinul de   │Categoria  │Perioada de ││crt.│   sanitare cu paturi       │                          │înregis-│   de acreditare  │  acreditare   │   de      │ acreditare ││    │                            │                          │trare   │                  │               │acreditare │            ││    │                            │                          │fiscală │                  │               │           │            │├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤│   1│Spitalul Clinic de Urgență  │București, Calea Griviței │ 4967072│ 462/CV/28.08.2017│ 185/30.08.2017│ Acreditat │ 30.08.2017-││    │Chirurgie Plastică,         │nr. 218, sectorul 1       │        │                  │               │           │ 29.08.2022 ││    │Reparatorie și Arsuri       │                          │        │                  │               │           │            │├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤│   2│ADRIA MED - S.R.L. - Centrul│Târgu Mureș, str. M.      │16877780│ 463/CV/28.08.2017│ 186/30.08.2017│ Acreditat │ 30.08.2017-││    │Medical Galenus             │Viteazu nr. 31,           │        │                  │               │           │ 29.08.2022 ││    │                            │județul Mureș             │        │                  │               │           │            │├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤│   3│Spitalul Orășenesc Făurei   │Făurei, Str. Păcii nr. 6, │ 4721239│ 464/CV/28.08.2017│ 188/30.08.2017│Neacreditat│            ││    │                            │județul Brăila            │        │                  │               │           │            │├────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┤│   4│Dr. Irimia - S.R.L.;        │Pitești, str. Negru Vodă  │21380034│ 465/CV/28.08.2017│ 187/30.08.2017│Neacreditat│            ││    │Self Control - S.R.L. -     │nr. 3-5, județul Argeș    │        │                  │               │           │            ││    │unitate sanitară cu paturi  │                          │        │                  │               │           │            │└────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┴────────┴──────────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┘
  ----