DECRET nr. 865 din 12 septembrie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 12 septembrie 2017    În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere propunerea prim-ministrului,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe numește în funcția de membru al Guvernului domnul Gheorghe Șimon, ministrul economiei.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 12 septembrie 2017.Nr. 865.-----