DECRET nr. 864 din 12 septembrie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 12 septembrie 2017    În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere propunerea prim-ministrului,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  Articolul 1Se numește în funcția de membru al Guvernului domnul Mihai-Viorel Fifor, ministrul apărării naționale.  +  Articolul 2La data publicării prezentului decret în Monitorul Oficial al României încetează efectele Decretului nr. 861/2017 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 6 septembrie 2017.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 12 septembrie 2017.Nr. 864.-----