CAPITOLUL XVII din ANEXA din 12 decembrie 2005cuprinzând Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005  Notă
  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
   +  Capitolul XVII CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI--------------- Cap. XV "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" a devenit Cap. XVII, cu aceeași denumire, conform pct. 17 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. *) A se vedea anexa 3 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, care cuprinde TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituțiile publice.1. Instrucțiuni de utilizare a conturilor contabile Contul 4503 "Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4503 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii țin evidența sumelor declarate și solicitate, reprezentând contribuția financiară nerambursabilă a Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultură și a altor fonduri. Contul 4503 "Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele declarate și solicitate Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultură și a altor fonduri, iar în credit se înregistrează sumele primite de la Comisia Europeană.-------------- Contul 4503 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. Soldul debitor al contului exprimă sumele declarate și solicitate Comisiei Europene. Contul 4503 "Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul contului:-------------- Contul 4503 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET"*)– cu sumele certificate cuprinse în Declarația de cheltuieli și solicitate Comisiei Europene.---------- *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost introduse conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. 765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– cu sumele reprezentând diferențe favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea creanțelor. etc. Notă
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice.
  Contul 4503 "Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul contului:-------------- Contul 4503 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4506 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.– cu sumele cuprinse în Declarația de Cheltuieli reprezentând justificarea prefinanțării de la Comisia Europeană, la sfârșitul programului operațional. 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile compensate de Comisia Europeană cu plățile din Instrumente structurale. 4573 "Sume de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți, reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile și compensate de Comisia Europeană cu plățile din instrumente structurale, în baza notificării acesteia. 461 "Debitori"– cu sumele provenite din debite aparținând altor autorități cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare și compensate de Comisia Europeană cu plățile din instrumente structurale, în baza notificării acesteia. 5152 "Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele încasate în contul de disponibil în euro, reprezentând plăți intermediare/plată finală primite de la Comisia Europeană. 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– cu sumele reprezentând diferențe de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea creanțelor. etc. Notă
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice.
  Contul 4504 "Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4504 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii țin evidența sumelor de restituit Comisiei Europene reprezentând sume neutilizate, sume recuperate de la Autoritățile de Management/beneficiari/Agențiile de Plăți din debite provenind din nereguli și sume de la bugetul de stat pentru finanțarea pierderilor ca urmare a corecțiilor financiare și a debitelor nerecuperate/prescrise. Contul 4504 "Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele de restituit Comisiei Europene, iar în debit sumele restituite Comisiei Europene. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit Comisiei Europene.-------------- Contul 4504 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. Contul 4504 "Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:-------------- Contul 4504 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4506 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.– cu sumele neutilizate din prefinanțare datorate Comisiei Europene în cazul aplicării prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile datorate Comisiei Europene, în baza notificării acesteia. 4573 "Sume de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți și datorate Comisiei Europene, în baza notificării acesteia. 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– cu sumele reprezentând diferențe de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea datoriilor. etc. Notă
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice.
  Contul 4504 "Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:-------------- Contul 4504 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. 5152 "Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele restituite Comisiei Europene reprezentând debite și sume neutilizate din prefinanțare. 765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– cu sumele reprezentând diferențele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor. etc. Notă
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice.
  Contul 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4505 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Ministerul Agriculturii/Agențiile de Plăți țin evidența sumelor de primit aflate în curs de autorizare/certificare, reprezentând contribuția financiară nerambursabilă a Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultură și a altor fonduri, înregistrate la momentul depunerii cererii de rambursare de către beneficiari - instituții publice, la Autoritățile de Management/Ministerul Agriculturii/Agențiile de Plăți. Contul 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de primit de la Comisia Europeană sub forma instrumentelor structurale și a altor fonduri, iar în credit se înregistrează sumele autorizate/certificate din Declarațiile de cheltuieli.-------------- Contul 4505 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. Soldul debitor al contului exprimă sumele de primit de la Comisia Europeană, aflate în curs de autorizare/certificare. Contul 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:-------------- Contul 4505 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de primit de la Comisia Europeană cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget local, instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții;– cu sumele de primit de la Comisia Europeană înscrise în Declarațiile de cheltuieli/Cereri de rambursare, reprezentând sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget local, instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, corectate urmare autorizării de către Autoritățile de Management - în roșu;– cu sumele transmise Autorităților de Certificare cuprinse în Declarațiile de cheltuieli ale Autorităților de Management care utilizează mecanismul plăților directe, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeană datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local;– cu sumele transmise Autorităților de Certificare cuprinse în Declarațiile de cheltuieli ale Autorităților de Management care utilizează mecanismul plăților directe corectate urmare certificării de Autoritatea de Certificare și Plată, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeană datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local- în roșu. 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăților efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de primit de la Comisia Europeană înscrise în Cererile de rambursare ale beneficiarilor instituții publice finanțate integral din buget reprezentând sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale în contul plăților efectuate;– cu sumele de primit de la Comisia Europeană reprezentând sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale în contul plăților efectuate, corectate urmare autorizării/certificării de către Autoritățile de Management/Autoritățile de certificare - în roșu;– cu sumele transmise Autorităților de Certificare cuprinse în Declarațiile de Cheltuieli ale Autorităților de Management care utilizează mecanismul plăților directe, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeană datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale - în roșu. etc. Contul 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul contului:-------------- Contul 4505 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET"*)– cu sumele aflate în curs de certificare după virarea sumelor datorate beneficiarilor (instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local) și stingerea creanței cu Comisia Europeană;– cu sumele aflate în curs de declarare la Comisia Europeană după virarea sumelor în contul plăților efectuate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale și stingerea creanței cu Comisia Europeană.---------- *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost modificate conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. 475 Eliminat.----------- Contul 475 a fost eliminat de alin. (3) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. 476 "SUME ÎN CURS DE DECLARARE/JUSTIFICARE A CHELTUIELILOR - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET"*)– cu sumele în curs de declarare la Autoritățile de Certificare, după virarea sumelor de Autoritățile de Management, către beneficiari - instituții finanțate din venituri proprii / venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local și stingerea creanței cu Comisia Europeană. etc.---------- *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost modificate conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4506 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii țin evidența sumelor avansate de Comisia Europeană sub formă de prefinanțare. Contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele avansate de Comisia Europeană, iar în debit sumele justificate. Soldul creditor al contului exprimă sumele avansate de Comisia Europeană sub forma de prefinanțare și nejustificate.-------------- Contul 4506 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. Contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:-------------- Contul 4506 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. 5152 "Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele încasate în contul de disponibil în euro, reprezentând prefinanțare, primite de la Comisia Europeană. 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– cu sumele reprezentând diferențe de curs valutar nefavorabile, rezultate din reevaluarea datoriilor. etc. Notă
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice.
  Contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:-------------- Contul 4506 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. 4503 "Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4503 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.– cu sumele cuprinse în Declarația de Cheltuieli, reprezentând justificarea prefinanțării de la Comisia Europeană, la sfârșitul programului operațional. 4504 "Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4504 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.– cu sumele neutilizate din prefinanțare datorate Comisiei Europene în cazul aplicării prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– cu sumele din diferențele favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea datoriilor. etc. Notă
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice.
  Notă Contul 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale etc INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4507 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți/Ministerul Agriculturii țin evidența sumelor de primit aflate în curs de autorizare/certificare, reprezentând contribuția financiară nerambursabilă a Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultură și a altor fonduri, înregistrate la momentul depunerii cererii de rambursare la Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți/Ministerul Agriculturii de către beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale,etc.. Contul 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale etc INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de primit de la Comisia Europeană sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultură și a altor fonduri, iar în credit se înregistrează sumele autorizate/certificate din Declarațiile de cheltuieli.-------------- Contul 4507 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. Soldul debitor al contului exprimă sumele de primit de la Comisia Europeană, aflate în curs de autorizare/certificare. Contul 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale etc INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:-------------- Contul 4507 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de primit de la Comisia Europeană cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. în contul plăților efectuate;– cu sumele de primit de la Comisia Europeană cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc., corectate urmare autorizării de către Autoritățile de Management - în roșu;– cu sumele transmise Autorităților de Certificare cuprinse în Declarațiile de Cheltuieli ale Autorităților de Management, care utilizează mecanismul plății directe, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeană datorate beneficiarilor ONG-uri, societăți comerciale, etc. - în roșu. etc. Contul 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale etc INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:-------------- Contul 4507 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET"– cu sumele aflate în curs de certificare după virarea sumelor datorate beneficiarilor ONG-uri, societăți comerciale, etc. și stingerea creanței cu Comisia Europeană. 476 "SUME ÎN CURS DE DECLARARE/JUSTIFICARE A CHELTUIELILOR - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET"– cu sumele în curs de declarare la Autoritățile de Certificare după virarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. către Autoritățile de Management și stingerea creanței cu Comisia Europeană.---------- *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost modificate conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. etc. Contul 4513 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Management/Agențiile de plăți țin evidența sumelor aferente instrumentelor structurale, fondurilor pentru agricultură, fondurilor de la buget și a altor fonduri ce urmează a fi încasate de la Autoritățile de Certificare /Ministerul Agriculturii. Contul 4513 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de primit de la Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii, iar în credit sumele primite. Soldul debitor exprimă sumele de primit de la Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii. Contul 4513 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 117.01 "Rezultatul reportat - instituții finanțate integral din buget"– cu sumele de primit de către Autoritățile de Management de la Autoritățile de Certificare reprezentând sume avansate din buget pentru plata creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene precum și a altor sume datorate Comisiei Europene. etc. Contul 4513 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"– cu sumele încasate de la Autoritățile de Certificare după efectuarea de către Comisia Europeană a plății finale în cadrul programului operațional în situația în care au fost aplicate prevederile art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 - în cazul mecanismului plăților directe;– cu sumele încasate de la Autoritățile de Certificare reprezentând sume recuperate ulterior de la beneficiari în anii următori reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în situația mecanismului plăților directe. etc. Contul 4514 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți țin evidența sumelor din instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri care se restituie Autorităților de Certificare/Ministerului Agriculturii. Contul 4514 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele de restituit Autorităților de Certificare/Ministerul Agriculturii, iar în debit se înregistrează sumele restituite. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului Agriculturii. Contul 4514 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: Contul 4515 "Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI":– cu sumele de primit de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aferente Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală și datorate Ministerului Agriculturii. 4516 "Sume avansate de Autoritățile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele neutilizate din prefinanțare datorate Autorităților de Certificare;– cu sumele neutilizate din plăți intermediare și datorate Autorităților de Certificare;– cu sumele datorate Autorității de Certificare și Plată de Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților indirecte, în cazul aplicării prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la beneficiari, urmare a notificării primite de la Autoritățile de Certificare, reprezentând debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a majorărilor de întârziere. 678 "Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat"– cu sumele de primit de la bugetul de stat și datorate Autorităților de Certificare și Plată de Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților directe, reprezentând creanțe bugetare ale bugetului Comisiei Europene și/sau bugetului de stat;– cu sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de Certificare și Plată de Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților directe, în cazul aplicării prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006;– cu sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Autoritățile de Certificare sau de Comisia Europeană și pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate. etc. Contul 4514 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele neutilizate din prefinanțare și plăți intermediare transferate de Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților indirecte, în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale ale Autorităților de Certificare;– cu sumele provenite din debitele recuperate, transferate Autorităților de Certificare. 5582 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele reprezentând debite datorate Comisiei Europene transferate de Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților indirecte, în conturile de disponibil ale Autorităților de Certificare;– cu sumele reprezentând prefinanțare restituită Autorităților de Certificare. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare ale bugetului Comisiei Europene și/sau bugetului de stat și a altor cheltuieli de la bugetul de stat transferate de Autoritățile de Management în conturile Autorităților de Certificare. etc. Contul 4515 "Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" Cu ajutorul acestui cont Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ține evidența sumelor de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, reprezentând plăți efectuate către beneficiari, aferente Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Contul 4515 "Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, iar în credit sumele încasate. Soldul debitor exprimă sumele de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Contul 4515 "Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul contului: 4514 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de primit de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aferente Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală și datorate Ministerului Agriculturii. etc. Contul 4515 "Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile":– cu sumele transferate de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit în contul de disponibil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, reprezentând finanțare externă nerambursabilă din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală. 5581 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele reprezentând cofinanțare aferentă Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală transferate de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit în contul de disponibil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele transferate de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit reprezentând prefinanțare aferentă Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în contul de disponibil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. etc. Contul 4516 "Sume avansate de Autoritățile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Management țin evidența avansurilor din prefinanțare și plăți intermediare primite de la Autoritățile de Certificare. Contul 4516 "Sume avansate de Autoritățile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează avansurile din prefinanțare și plăți intermediare primite de la Autoritățile de Certificare, iar în debit justificarea sumelor avansate. Soldul creditor al contului exprimă avansurile primite și nejustificate. Contul 4516 "Sume avansate de Autoritățile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituții publice finanțate din venituri proprii / venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, ONG-uri, societăți comerciale, etc. urmare a plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile. 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele încasate de la Autoritățile de Certificare de Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților indirecte, reprezentând prefinanțare din fonduri externe nerambursabile și de la buget;– cu sumele încasate de la Autoritățile de Certificare reprezentând plăți intermediare din fonduri externe nerambursabile. etc. Contul 4516 "Sume avansate de Autoritățile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul următoarelor conturi: 4514 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele neutilizate din prefinanțare datorate Autorităților de Certificare;– cu sumele neutilizate din plăți intermediare și datorate Autorităților de Certificare;– cu sumele datorate Autorității de Certificare și Plată, de Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților indirecte, în cazul aplicării prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 475 Eliminat.----------- Contul 475 a fost eliminat de alin. (3) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. 476 "SUME ÎN CURS DE DECLARARE/JUSTIFICARE A CHELTUIELILOR - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET"*)– cu sumele autorizate, înscrise în Declarația de cheltuieli și transmise Autorităților de Certificare, după virarea sumelor datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, ONG-uri, societăți comerciale,etc.. etc.---------- *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost modificate conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. 452 "Sume datorate Agențiilor de Implementare/Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este cont de pasiv și se dezvoltă astfel: 4521 "Sume datorate Agențiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA" 4522 "Sume datorate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" Contul 4522 "Sume datorate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii țin evidența sumelor din fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri, datorate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți pentru derularea proiectelor/programelor/măsurilor de piață. Contul 4522 "Sume datorate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele datorate Agențiilor de Plăți, iar în debit se înregistrează sumele plătite. Soldul creditor exprimă sumele datorate Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți. Contul 4522 "Sume datorate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de primit de la buget necesare pentru acoperirea diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor financiare efectuate de Autoritățile de Certificare și datorate Autorităților de Management. 4573 "Sume de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI".– cu sumele de recuperat de la Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților directe, reprezentând sume provenite din prefinanțare nejustificate Comisiei Europene în termen de 24 luni de la acordarea acestora. 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE"*)– cu sumele provenind din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Națională a României, datorate Autorităților de Management.---------- Denumirea contului 668 a fost modificată conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. etc. Contul 4522 "Sume datorate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele plătite Autorităților de Management în cazul aplicării prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene după efectuarea plății finale;– cu sumele plătite Autorităților de Management reprezentând dobânzi încasate. 5582 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor / proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele transferate Autorităților de Management după certificarea cheltuielilor din fonduri transferate de la buget. etc. Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare, Autoritățile de Management, Ministerul Agriculturii și Agențiile de Plăți țin evidența sumelor de recuperat de la beneficiari. Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de recuperat de la beneficiari, iar în credit se înregistrează sumele recuperate. Soldul debitor al contului exprimă sumele de recuperat de la beneficiari. Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 4503 "Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4503 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.– cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile, compensate de Comisia Europeană cu plățile din Instrumente structurale. 4504 "Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4504 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.– cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile datorate Comisiei Europene, în baza notificării acesteia. 4514 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la beneficiari, urmare a notificării primite de la Autoritățile de Certificare, reprezentând debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere. 4516 "Sume avansate de Autoritățile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la beneficiari instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, ONG-uri, societăți comerciale, etc., urmare a plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile. 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"---------------- Denumirea contului 4545 a fost modificată conform subpct. 1 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013.– cu sumele reprezentând debite de recuperat de la beneficiari, provenite din prefinanțarea din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget, nejustificate în termenul prevăzut din contract/decizie/ordin de la acordarea acestora. 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite din cofinanțare;– cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor plăți efectuate eronat din cofinanțare;– cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, ONG-uri, societăți comerciale, etc., reprezentând sume plătite în plus din fonduri de la buget (cofinanțare) urmare a plăților efectuate înaintea certificării cheltuielilor de către Autoritățile de Certificare. 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la beneficiari instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local, ONG-uri, societăți comerciale, etc., reprezentând debite - taxa pe valoarea adăugată;– cu sumele de recuperat de la beneficiari instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local, ONG-uri, societăți comerciale, etc., reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile-taxa pe valoarea adăugată, urmare plăților efectuate eronat înaintea certificării cheltuielilor de Autoritățile de Certificare. 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET"– cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții/instituții finanțate din bugetul local, ONG-uri, societăți comerciale, etc. urmare a plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile. etc.---------- *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost modificate conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale., etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la beneficiari ONG-uri, societăți comerciale, etc, compensate cu sumele datorate acestora (din fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget: cofinanțare și taxa pe valoarea adăugată). 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, reprezentând sume plătite în plus înaintea certificării de către Autoritățile de Certificare aferente fondurilor externe nerambursabile și fonduri de la buget, compensate cu sumele datorate acestora;– cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, provenite din fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (cofinanțare + taxa pe valoarea adăugată) compensate cu sumele datorate acestora, în situația în care debitele recuperate rămân în continuare pentru derularea programelor operaționale precum și în situația în care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate în conturile Comisiei Europene. 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând debite aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare;– cu sumele recuperate de la beneficiari (instituții publice finanțate din venituri proprii / venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, ONG-uri, societăți comerciale, etc.) urmare a plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile. 5581 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele recuperate de la beneficiari aferente fondurilor de la buget reprezentând plăți efectuate în plus din cofinanțarea de la buget înaintea certificării cheltuielilor. 5582 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând plăți efectuate în plus din contribuția națională - taxa pe valoarea adăugată, înaintea certificării cheltuielilor eligibile. 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând debite aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare, în situația indisponibilităților temporare de Fonduri externe nerambursabile postaderare de la Comisia Europeană. etc. Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți/Ministerul Agriculturii țin evidența sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc.INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc., iar în debit se înregistrează sumele plătite. Soldul creditor al contului exprimă sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc.. Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societăți comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale etc INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4507 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.– cu sumele de primit de la Comisia Europeană cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. în contul plăților efectuate;– cu sumele de primit de la Comisia Europeană cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc., corectate urmare autorizării de către Autoritățile de Management - în roșu;– cu sumele transmise Autorităților de Certificare cuprinse în Declarațiile de Cheltuieli ale Autorităților de Management care utilizează mecanismul plății directe, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeană datorate beneficiarilor ONG-uri, societăți comerciale, etc. - în roșu. 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de primit de la buget și datorate beneficiarilor ONG-uri, societăți comerciale,etc., reprezentând cofinanțare;– cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. din cofinanțare de la buget, corectate urmare autorizării acestora de către Autoritățile de Management - în roșu. 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. solicitate de la bugetul statului reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile -Taxa pe valoarea adăugată;– cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. din contribuția națională - taxa pe valoarea adăugată, corectate urmare autorizării Cererilor de rambursare de către Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - în roșu;– cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor operaționale ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program, instrumente structurale și din cofinanțare publică datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc.;– cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare acoperirii consecințelor financiare ale dezangajării automate, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc.. 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE"*)– cu sumele provenite din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Națională a României, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. de către Autoritățile de Certificare.---------- Denumirea contului 668 a fost modificată conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. etc. Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale, etc., compensate cu sumele datorate acestora (din fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget: cofinanțare și taxa pe valoarea adăugată). 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI".---------------- Denumirea contului 4545 a fost modificată conform subpct. 1 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013.– cu sumele deduse din valoarea prefinanțării acordate, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare aferente Fondurilor structurale și de coeziune, transmise de beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale, etc., dar nu mai târziu de penultima cerere de rambursare. 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele transferate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management din instrumente structurale în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc., după reținerea prefinanțării acordată acestora, urmare autorizării;– cu sumele transferate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc., reprezentând sume provenite din dobânzi. 5581 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele transferate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management, în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc., din disponibilul din cofinanțarea de la buget. 5582 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele transferate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale,etc. reprezentând fonduri de la bugetul de stat necesare diferențelor rezultate la încheierea parțială/finală a programelor operaționale ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional din instrumente structurale și din cofinanțarea publică prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare;– cu sumele transferate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. reprezentând sume primite de la buget necesare acoperirii consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Autoritățile de Certificare sau Comisiei Europene și pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate;– cu sumele transferate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc., reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - Taxa pe valoarea adăugată. 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele transferate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. din fonduri de la buget, în situația indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană reprezentând plăți intermediare. etc. 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI".---------------- Denumirea contului 4545 a fost modificată conform subpct. 1 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013. Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți/Ministerul Agriculturii țin evidența avansurilor acordate beneficiarilor din prefinanțare. Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează avansurile acordate beneficiarilor din prefinanțare, iar în credit avansurile justificate. Soldul debitor al contului exprimă avansurile acordate beneficiarilor și nejustificate.---------------- Denumirea contului 4545 a fost modificată conform subpct. 1 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013. Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul următoarelor conturi:---------------- Denumirea contului 4545 a fost modificată conform subpct. 1 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013. 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"– cu avansurile acordate beneficiarilor din prefinanțarea din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget în situația indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană. 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu avansurile acordate beneficiarilor reprezentând prefinanțarea din fonduri de la buget în situația indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană. etc. Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:---------------- Denumirea contului 4545 a fost modificată conform subpct. 1 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013. 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele reprezentând debite de recuperat de la beneficiari, provenite din prefinanțarea din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget, nejustificate în termenul prevăzut din contract/decizie/ordin de la acordarea acestora. 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele deduse din valoarea prefinanțării acordate, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare aferente Fondurilor structurale și de coeziune, transmise de beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale, etc., dar nu mai târziu de penultima cerere de rambursare. 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele deduse din valoarea prefinanțării acordate, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare aferente fondurilor structurale și de coeziune, transmise de beneficiari - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local, dar nu mai târziu de penultima Cerere de rambursare. 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăților efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele deduse din prefinanțarea acordată beneficiarilor finanțați integral din buget în cursul anului 2008. etc. Contul 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți/Ministerul Agriculturii țin evidența sumelor datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local. Contul 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, iar în debit se înregistrează sumele plătite. Soldul creditor al contului exprimă sumele datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local. Contul 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI se creditează prin debitul conturilor: 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4505 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.– cu sumele de primit de la Comisia Europeană cuprinse în Cererile de rambursare reprezentând sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local;– cu sumele de primit de la Comisia Europeană înscrise în Declarațiile de cheltuieli/Cererile de rambursare, reprezentând sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, corectate urmare autorizării de către Autoritățile de Management - în roșu;– cu sumele transmise Autorităților de Certificare cuprinse în Declarațiile de cheltuieli ale Autorităților de Management care utilizează mecanismul plăților directe, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeană, datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local;– cu sumele transmise Autorităților de Certificare cuprinse în Declarațiile de cheltuieli ale Autorităților de Management care utilizează mecanismul plăților directe corectate urmare certificării de Autoritatea de Certificare și Plată, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeană datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local- în roșu. 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de primit de la buget reprezentând cofinanțare datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local;– cu sumele reprezentând cofinanțare datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local, corectate urmare autorizării cererilor de rambursare de către Autoritatea de Management - în roșu. 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI".– cu sumele de primit de la bugetul de stat reprezentând taxa pe valoarea adăugată datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local;– cu sumele datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local, din contribuția națională - taxa pe valoarea adăugată, corectate urmare autorizării cererilor de rambursare de către Autoritatea de Management - în roșu;– cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor operaționale ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțare publică datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local;– cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare acoperirii consecințelor financiare ale dezangajării automate, datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local. 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE"*)– cu sumele provenite din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Națională a României, datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, de către Autoritățile de Certificare.---------- Denumirea contului 668 a fost modificată conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. etc. Contul 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI se debitează prin creditul conturilor: 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, reprezentând sume plătite în plus înaintea certificării de către Autoritățile de Certificare aferente fondurilor externe nerambursabile și fonduri de la buget, compensate cu sumele datorate acestora;– cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituții publice finanțate din venituri proprii / venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, provenite din fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (cofinanțare + taxa pe valoarea adăugată) compensate cu sumele datorate acestora, în situația în care debitele recuperate rămân în continuare pentru derularea programelor operaționale precum și în situația în care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate în conturile Comisiei Europene. 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"---------------- Denumirea contului 4545 a fost modificată conform subpct. 1 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013.– cu sumele deduse din valoarea prefinanțării acordate, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare aferente fondurilor structurale și de coeziune, transmise de beneficiari - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local, dar nu mai târziu de penultima Cerere de rambursare. 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele transferate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management în conturile beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii / venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local din instrumente structurale, după reținerea prefinanțării acordate acestora, urmare autorizării cheltuielilor;– cu sumele transferate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management în conturile beneficiarilor- instituții publice finanțate din venituri proprii, venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local reprezentând sume provenite din dobânzi. 5581 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele transferate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management în conturile beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii / venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, după reținerea prefinanțării acordate acestora din disponibilul din cofinanțarea de la buget, urmare autorizării cheltuielilor. 5582 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele transferate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management în conturile beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii / venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile (taxa pe valoarea adăugată), urmare autorizării cheltuielilor;– cu sumele transferate de Autoritatea de Certificare și Plată/Autoritățile de Management în conturile beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii / venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, reprezentând finanțarea de la bugetul de stat a sumelor necesare diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor operaționale ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional din Instrumente structurale și din cofinanțarea publică prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare. 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele transferate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, reprezentând indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană, după autorizarea cheltuielilor de Autoritățile de Management. etc. Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Ministerul Agriculturii țin evidența sumelor de primit de la buget reprezentând prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană. Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de primit de la buget, iar în credit se înregistrează sumele primite. Soldul debitor exprimă sumele de primit de la buget. Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 4544 "Sume datorate beneficiarilor ONG-uri, societăți comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de primit de la buget și datorate beneficiarilor ONG-uri, societăți comerciale,etc., reprezentând cofinanțare;– cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. din cofinanțare de la buget, corectate urmare autorizării acestora de către Autoritățile de Management - în roșu. 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de primit de la buget reprezentând cofinanțare datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local;– cu sumele reprezentând cofinanțare datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local, corectate urmare autorizării cererilor de rambursare de către Autoritatea de Management - în roșu. 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de primit de la buget, reprezentând prefinanțare de la buget în situația indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană și datorate altor beneficiari finanțați integral de la buget de către Autoritățile de Certificare - în cazul plăților directe (sume ce urmează să fie restituite bugetului);– cu sumele de primit de la buget, reprezentând prefinanțare de la buget în situația indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană și datorate Autorităților de Management de către Autoritățile de Certificare - în cazul plăților indirecte (sume ce urmează să fie restituite bugetului);– cu sumele de primit de la buget, reprezentând plăți intermediare de la buget în cazul indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană și datorate altor beneficiari finanțați integral de la buget de către Autoritățile de Certificare - în cazul plăților directe (sume ce urmează să fie restituite bugetului);– cu sumele de primit de la buget, reprezentând plăți intermediare de la buget în situația indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană și datorate Autorităților de Management de către Autoritățile de Certificare - în cazul plăților indirecte (sume ce urmează să fie restituite bugetului). etc. Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de restituit bugetului, compensate cu sumele de primit de la buget. 5581 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele încasate transferate de la buget pentru cofinanțarea programelor operaționale. 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele încasate transferate de la buget reprezentând prefinanțare în situația indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană. etc. Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Ministerul Agriculturii țin evidența sumelor de restituit bugetului, reprezentând sume provenite din prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană rămase neutilizate sau recuperate de la beneficiari. Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele de restituit bugetului, iar în debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit bugetului. Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite din cofinanțare;– cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor plăți efectuate eronat din cofinanțare;– cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, ONG-uri, societăți comerciale, etc., reprezentând sume plătite în plus din fonduri de la buget (cofinanțare), urmare a plăților efectuate înaintea certificării cheltuielilor de către Autoritățile de Certificare. 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de primit de la buget, reprezentând prefinanțare de la buget în cazul indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană și datorate altor beneficiari finanțați integral de la buget de către Autoritățile de Certificare - în cazul plăților directe (sume ce urmează să fie restituite bugetului);– cu sumele de primit de la buget, reprezentând prefinanțare de la buget în cazul indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană și datorate Autorităților de Management de către Autoritățile de Certificare - în cazul plăților indirecte (sume ce urmează să fie restituite bugetului);– cu sumele de primit de la buget, reprezentând plăți intermediare de la buget în cazul indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană și datorate altor beneficiari finanțați integral de la buget de către Autoritățile de Certificare - în cazul plăților directe (sume ce urmează să fie restituite bugetului);– cu sumele de primit de la buget, reprezentând plăți intermediare de la buget în cazul indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană și datorate Autorităților de Management de către Autoritățile de Certificare - în cazul plăților directe (sume ce urmează să fie restituite bugetului). etc. Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de restituit bugetului, compensate cu sumele de primit de la buget. 5581 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele recuperate sau neutilizate din cofinanțare, transferate la bugetul de stat de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management la sfârșitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite. 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele recuperate/neutilizate din prefinanțare și plăți intermediare în situația indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană, transferate la bugetul de stat de Autoritățile de Certificare la sfârșitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite. etc. Contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăților efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor datorate bugetului în contul plăților efectuate din rambursări de fonduri externe nerambursabile postaderare, înregistrate la momentul depunerii cererilor de rambursare/declarațiilor de cheltuieli de către beneficiari la Autoritățile de Management/ Ministerul Agriculturii. Contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăților efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" este un cont pasiv. În creditul contului se înregistrează datoria față de buget, iar în debit, sumele virate la buget. Soldul creditor al contului reprezintă sume datorate bugetului la un moment dat. Contabilitatea analitică se ține pe tipuri de bugete din care s-a efectuat cheltuiala inițială (plata). Contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăților efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4505 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.– cu sumele de primit de la Comisia Europeană înscrise în Cererile de rambursare ale beneficiarilor instituții publice finanțate integral din buget reprezentând sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale în contul plăților efectuate;– cu sumele de primit de la Comisia Europeană reprezentând sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale în contul plăților efectuate, corectate urmare autorizării/certificării de către Autoritățile de Management/Autoritățile de certificare - în roșu;– cu sumele transmise Autorităților de Certificare, cuprinse în Declarațiile de Cheltuieli ale Autorităților de Management, care utilizează mecanismul plății directe, reprezentând sume de primit de la Comisia Europeană datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale - în roșu. 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE"*)– cu sumele provenite din dobânzi aferente contului în euro de la Banca Națională a României, datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, de către Autoritățile de Certificare.---------- Denumirea contului 668 a fost modificată conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. etc. Contul 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăților efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"---------------- Denumirea contului 4545 a fost modificată conform subpct. 1 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013.– cu sumele deduse din prefinanțarea acordată beneficiarilor finanțați integral din buget în cursul anului 2008. 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele virate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale din instrumente structurale în contul plăților efectuate de beneficiarii finanțați integral din buget, urmare a certificării cheltuielilor de Autoritățile de Certificare;– cu sumele virate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale în contul plăților efectuate de beneficiarii finanțați integral din buget, urmare a certificării cheltuielilor de Autoritățile de Certificare, reprezentând sume provenite din dobânzi. 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele virate beneficiarilor instituții publice finanțate integral din buget, după certificarea cheltuielilor de către Autoritățile de Certificare/Agenții de Plăți/Ministerul Agriculturii, în situația indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană. Contul 456 "Sume de primit și de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile și cheltuieli conexe - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este cont bifuncțional și se dezvoltă astfel: 4561 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA"; 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"; 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI". Contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI". Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Ministerul Agriculturii țin evidența sumelor de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile, care sunt datorate beneficiarilor/Agențiilor de Plăți. Contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile, iar în credit sumele primite. Soldul debitor al contului exprimă sumele de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile. Contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 4522 "Sume datorate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de primit de la buget necesare pentru acoperirea diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor financiare efectuate de Autoritățile de Certificare și datorate Autorităților de Management. 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc.- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. solicitate de la bugetul statului reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - Taxa pe valoarea adăugată;– cu sumele datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. din contribuția națională - taxa pe valoarea adăugată, corectate urmare autorizării Cererilor de rambursare de către Autoritățile de Management - în roșu;– cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor operaționale ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, din instrumente structurale și din cofinanțare publică datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc.;– cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare acoperirii consecințelor financiare ale dezangajării automate, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale,etc.. 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de primit de la bugetul de stat reprezentând taxa pe valoarea adăugată datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local;– cu sumele datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local, din contribuția națională - taxa pe valoarea adăugată corectate urmare autorizării cererilor de rambursare de către Autoritatea de Management - în roșu;– cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor operaționale, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțare publică datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local;– cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare acoperirii consecințelor financiare ale dezangajării automate, datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local. 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de primit de la buget necesare pentru plata creanțelor bugetare ale bugetului Comisiei Europene, care ulterior se recuperează de la beneficiari de Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților indirecte și se restituie bugetului;– cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare reîntregirii conturilor Autorității de Certificare și Plată urmare a notificării, în cazul aplicării prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006 sume necesare plății creanțelor bugetare datorate bugetului Comisiei Europene. etc. Contul 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI".– cu sumele de restituit bugetului compensate cu sumele de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile datorate beneficiarilor instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din bugetul local, ONG-uri, societăți comerciale, etc.. 5582 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele încasate de la buget, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - taxa pe valoarea adăugată pentru beneficiarii instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din bugetul local, ONG-uri, societăți comerciale, etc.;– cu sumele încasate de la buget, reprezentând sume pentru diferențe de curs valutar și sume necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Comisiei Europene;– cu sumele încasate de la buget, reprezentând prefinanțare restituită Autorității de Certificare și Plată de către Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților indirecte în situația aplicării prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006;– cu sumele încasate de la buget, reprezentând sume necesare diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor operaționale ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional din instrumente structurale și din cofinanțarea publică sumelor necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților și consecințelor financiare ale dezangajării automate. etc. Contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI". Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Ministerul Agriculturii țin evidența sumelor de restituit bugetului, reprezentând sume provenite din alte cheltuieli decât cele eligibile rămase neutilizate sau recuperate de la beneficiari. Contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele de restituit bugetului, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile rămase neutilizate, iar în debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit bugetului. Contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la beneficiari instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local, ONG-uri, societăți comerciale, etc., reprezentând debite - taxa pe valoarea adăugată;– cu sumele de recuperat de la beneficiari instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local, ONG-uri, societăți comerciale, etc. reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile-taxa pe valoarea adăugată, urmare plăților efectuate eronat înaintea certificării cheltuielilor de Autoritățile de Certificare. 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de primit de la buget, necesare pentru plata creanțelor bugetare ale bugetului Comisiei Europene, care ulterior se recuperează de la beneficiari de Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților indirecte și se restituie bugetului;– cu sumele de primit de la buget reprezentând sume necesare reîntregirii conturilor Autorității de Certificare și Plată, urmare a notificării în cazul aplicării prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006, sume necesare plății creanțelor bugetare datorate bugetului Comisiei Europene. etc. Contul 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de restituit bugetului compensate cu sumele de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele eligibile datorate beneficiarilor instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din bugetul local, ONG-uri, societăți comerciale, etc.. 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele virate bugetului de stat reprezentând prefinanțare restituită bugetului în cazul aplicării prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 5582 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele recuperate de la beneficiari sau neutilizate aferente fondurilor de la buget, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile virate la bugetul statului de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management;– cu sumele recuperate de la beneficiari reprezentând achitarea unor debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari, virate la buget de Autoritățile de Management/Autoritățile de Certificare. etc. Contul 457 "Sume avansate și de recuperat de la Agențiile de Implementare/Autoritățile de Management - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este cont bifuncțional și se dezvoltă astfel: 4571 "Sume de recuperat de la Agențiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA" 4572 "Sume avansate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" 4573 "Sume de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" Contul 4572 "Sume avansate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI". Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii țin evidența sumelor avansate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți din prefinanțare și plăți intermediare. Contul 4572 "Sume avansate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele avansate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți din prefinanțare și plăți intermediare, iar în credit sumele justificate. Soldul debitor al contului exprimă sumele avansate și nejustificate. Contul 4572 "Sume avansate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele avansate Autorităților de Management din prefinanțare și plăți intermediare din fonduri externe nerambursabile. 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele avansate Autorităților de Management din fonduri de la buget reprezentând prefinanțare pentru programele/proiectele operaționale în situația indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană - plăți indirecte;– cu sumele avansate Autorităților de Management din fonduri de la buget în cazul indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană pentru continuarea finanțării programelor/proiectelor. etc. Contul 4572 "Sume avansate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 4573 "Sume de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu valoarea debitelor de recuperat de la Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților indirecte, reprezentând sume din prefinanțare în cazul aplicării prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET"– cu sumele înscrise în Declarațiile de Cheltuieli primite de la Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților indirecte, aferente instrumentelor structurale;– cu sumele corectate urmare necertificării integrale a sumelor din Declarațiile de Cheltuieli ale Autorităților de Management care utilizează mecanismul plăților indirecte, aferente instrumentelor structurale (în roșu).---------- *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost modificate conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele neutilizate de Autoritățile de Management încasate în conturile de disponibilități ale Autorităților de Certificare. etc. Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI". Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii țin evidența sumelor de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți, reprezentând sume plătite în plus, sume neutilizate, debite recuperate, dobânzi/penalități la debite recuperate. Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de recuperat reprezentând sume neutilizate, debite recuperate, dobânzi/penalități la debite, iar în credit sumele recuperate. Soldul debitor al contului exprimă sumele de recuperat. Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor: 4503 "Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4503 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.– cu sumele de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți, reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile și compensate de Comisia Europeană cu plățile din Instrumente structurale, în baza notificării acesteia. 4504 "Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4504 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.– cu sumele de recuperat de la Autoritățile de Management și datorate Comisiei Europene, în baza notificării acesteia. 4522 "Sume datorate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților directe, reprezentând sume provenite din prefinanțare nejustificate Comisiei Europene în termen de 24 luni de la acordarea acestora. 4572 "Sume avansate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu valoarea debitelor de recuperat de la Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților indirecte, reprezentând sume din prefinanțare în cazul aplicării prevederilor art. 82, pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr.1083/2006. etc. Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor: 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele încasate de la Autoritățile de Management reprezentând prefinanțare nejustificată în termen de 24 luni de la acordarea acesteia, în cazul aplicării prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006;– cu sumele încasate de la Autoritățile de Management reprezentând debite recuperate în situația în care rămân în continuare în conturi pentru derularea programelor operaționale;– cu sumele încasate de la Autoritățile de Management în situația în care debitele recuperate sunt virate în conturile Comisiei Europene. etc. Contul 458 "Sume de primit/de restituit Agențiilor/Autorităților de Implementare/Autorităților de Certificare/Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți (la beneficiarii finali) - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" devine cont bifuncțional și se dezvoltă astfel:– contul 4581 "Sume de primit de la Agențiile/Autoritățile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD - (la beneficiarii finali)";– contul 4583 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali)";– contul 4584 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali)". Contul 4583 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) Cu ajutorul acestui cont, instituțiile publice - beneficiari finali - țin evidența sumelor de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți/Ministerul Agriculturii, reprezentând instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri. Contul 4583 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți/Ministerul Agriculturii, iar în credit sumele primite. Soldul debitor al contului exprimă sumele de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți/Ministerul Agriculturii. Contul 4583 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) se debitează prin creditul conturilor: 7721 "Subvenții de la bugetul de stat"*)– cu sumele solicitate Autorităților de Certificare/Autorităților de Management de beneficiari - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local înscrise în Cererile de Rambursare ale acestora, aferente contribuției naționale;– cu sumele corectate aferente contribuției naționale, urmare autorizării/ certificării sumelor cuprinse în Cererile de Rambursare ale beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local - în roșu. Notă
  Conform alin. (1) al pct. 4.4. din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011, instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, din venituri proprii și subvenții și cele finanțate integral din bugetul local care au calitatea de beneficiari, pentru evidențierea subvențiilor primite de la bugetul de stat în vederea susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare și fonduri de la buget, vor utiliza contul 778 "Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" în locul contului 7721 "Subvenții de la bugetul statului".
  Notă 775 "Finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare"– cu sumele solicitate Autorităților de Certificare/Autorităților de Management de beneficiari - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local înscrise în Cererile de Rambursare ale acestora, aferente instrumentelor structurale;– cu sumele corectate aferente instrumentelor structurale, urmare autorizării/ certificării sumelor cuprinse în Cererile de Rambursare ale beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local - în roșu. etc. Contul 4583 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) se creditează prin debitul conturilor: 4584 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)– cu sumele de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management compensate cu sumele de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management - fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (cofinanțare și taxa pe valoarea adăugată) urmare a plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare. 4585 "Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"-------------- Denumirea contului 4585 a fost modificată de subpct. 2 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013.– cu sumele reprezentând prefinanțare deduse din sumele de rambursat în contul plăților efectuate. 5211 "Disponibil al bugetului local"– cu sumele încasate, rambursate de către Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management din instrumente structurale, fonduri de la buget - cofinanțare + taxa pe valoarea adăugată. 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"– cu sumele încasate, rambursate de către Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management din instrumente structurale și fonduri de la buget: cofinanțare și taxa pe valoarea adăugată. 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții"– cu sumele încasate, rambursate de către Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management din instrumente structurale și fonduri de la buget: cofinanțare și taxa pe valoarea adăugată. etc. Contul 4584 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)" Cu ajutorul acestui cont, instituțiile publice - beneficiari finali - țin evidența sumelor de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți/Ministerul Agriculturii, reprezentând instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget și alte fonduri. Contul 4584 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți, iar în debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit. Contul 4584 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)" se creditează prin debitul următoarelor conturi: 117.02 "Rezultatul reportat-bugetul local"– cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile și fondurilor de la buget (cofinanțare și taxa pe valoarea adăugată) datorate Autorității de Certificare/Autorității de Management în anul următor exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru plățile efectuate eronat înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare. 117.10 "Rezultatul reportat - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii"– cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile și fondurilor de la buget (cofinanțare și taxa pe valoarea adăugată) datorate Autorității de Certificare/Autorității de Management în anul următor exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru plățile efectuate eronat înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare. 4585 "Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"-------------- Denumirea contului 4585 a fost modificată de subpct. 2 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013.– cu sumele reprezentând debite provenite din prefinanțarea primită de beneficiari, nejustificată în termenul prevăzut în contractul de finanțare. 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale"– cu sumele reprezentând debite aferente instrumentelor structurale și fondurilor de la buget, notificate de Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management, datorate de beneficiari instituții publice finanțate integral din buget, instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții/venituri proprii și instituții finanțate din buget local. 7721 "Subvenții de la bugetul de stat "– cu sumele aferente fondurilor de la buget datorate Autorității de Certificare/Autorității de Management de către beneficiari - instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, instituții finanțate din buget local în cursul aceluiași exercițiu financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru debite datorate/ sume plătite în plus înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare*). Notă
  Conform alin. (1) al pct. 4.4. din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011, instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, din venituri proprii și subvenții și cele finanțate integral din bugetul local care au calitatea de beneficiari, pentru evidențierea subvențiilor primite de la bugetul de stat în vederea susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare și fonduri de la buget, vor utiliza contul 778 "Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" în locul contului 7721 "Subvenții de la bugetul statului".
  775 "Finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare"– cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare datorate Autorității de Certificare/Autorității de Management de către beneficiari - instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, instituții finanțate din buget local în cursul aceluiași exercițiu financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru debite datorate/sume plătite în plus înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare. etc. Contul 4584 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)" se debitează prin creditul următoarelor conturi: 4583 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)– cu sumele de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management compensate cu sumele de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management - fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (cofinanțare și taxa pe valoarea adăugată) urmare a plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare. 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"– cu sumele restituite Autorităților de Certificare/Autorităților de Management de către beneficiarii finanțați integral din venituri proprii reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare și fondurilor de la buget;– cu sumele restituite Autorităților de Certificare/Autorităților de Management de către beneficiarii finanțați integral din venituri proprii reprezentând sume plătite în plus urmare plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor înscrise în Declarațiile de cheltuieli. 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții "– cu sumele restituite Autorităților de Certificare/Autorităților de Management de către beneficiarii finanțați din venituri proprii și subvenții reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare și fondurilor de la buget;– cu sumele restituite Autorităților de Certificare/Autorităților de Management de către beneficiarii finanțați din venituri proprii și subvenții reprezentând sume plătite în plus urmare plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor înscrise în Declarațiile de cheltuieli. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"– cu sumele restituite Autorităților de Certificare/Autorităților de Management de către beneficiarii finanțați integral din buget reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare și fondurilor de la buget. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"– cu sumele restituite Autorităților de Certificare/Autorităților de Management de către beneficiarii finanțați de la bugetele locale reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare și fondurilor de la buget;– cu sumele restituite Autorităților de Certificare/Autorităților de Management de către beneficiarii finanțați de la bugetele locale reprezentând sume plătite în plus urmare plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor înscrise în Declarațiile de cheltuieli. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"– cu sumele restituite Autorităților de Certificare/Autorităților de Management de către beneficiarii finanțați de la bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare și fondurilor de la buget. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele restituite Autorităților de Certificare/Autorităților de Management de către beneficiarii finanțați din bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare și fondurilor de la buget. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate "– cu sumele restituite Autorităților de Certificare/Autorităților de Management de către beneficiarii finanțați din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare și fondurilor de la buget. etc. 4585 "Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"-------------- Denumirea contului 4585 a fost modificată de subpct. 2 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013. Cu ajutorul acestui cont beneficiarii finali țin evidența sumelor avansate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți sub formă de prefinanțare. Contul 4585 "Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele avansate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți, iar în debit sumele justificate.-------------- Denumirea contului 4585 a fost modificată de subpct. 2 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013. Soldul creditor al contului exprimă sumele avansate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți sub formă de prefinanțare și nejustificate. Contul 4585 "Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul următoarelor conturi:-------------- Denumirea contului 4585 a fost modificată de subpct. 2 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013. 5211 "Disponibil al bugetului local"– cu sumele reprezentând prefinanțarea primită de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management. 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"– cu sumele primite de instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, reprezentând prefinanțare de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management. 561 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții"– cu sumele primite de instituții publice finanțate parțial din venituri proprii, reprezentând prefinanțare de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management. etc. Contul 4585 "Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul următoarelor conturi:-------------- Denumirea contului 4585 a fost modificată de subpct. 2 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013. 4583 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)– cu sumele reprezentând prefinanțare deduse din sumele de rambursat în contul plăților efectuate. Contul 4584 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)"– cu sumele reprezentând debite provenite din prefinanțarea primită de beneficiari, nejustificată în termenul prevăzut în contractul de finanțare. etc. Contul 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET"*) Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii țin evidența sumelor declarate și/sau solicitate de Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților indirecte/Agențiile de Plăți în baza Declarației de cheltuieli/Solicitări de fonduri ale acestora, aflate în curs de declarare la Comisia Europeană. Contul 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET"*) este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele declarate și/sau solicitate de Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți în baza Declarației de cheltuieli/Solicitări de fonduri ale acestora, aflate în curs de certificare la Autoritățile de Certificare și în curs de declarare la Comisia Europeană iar în credit se înregistrează sumele certificate pentru care s-a întocmit Declarația de cheltuieli la Comisia Europeană. Soldul debitor al contului exprimă sumele aflate în curs de certificare și declarare la Comisia Europeană. Contul 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET"*) se debitează prin creditul conturilor: 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4505 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.– cu sumele aflate în curs de declarare la Comisia Europeană după virarea sumelor în contul plăților efectuate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale și stingerea creanței cu Comisia Europeană;– cu sumele aflate în curs de certificare după virarea sumelor datorate beneficiarilor (instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local) și stingerea creanței cu Comisia Europeană. 4507 "Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale etc INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4507 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.– cu sumele aflate în curs de certificare după virarea sumelor datorate beneficiarilor ONG-uri, societăți comerciale, etc. și stingerea creanței cu Comisia Europeană. 4572 "Sume avansate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele înscrise în Declarațiile de cheltuieli primite de la Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților indirecte, aferente instrumentelor structurale;– cu sumele corectate urmare necertificării integrale a sumelor din Declarațiile de Cheltuieli ale Autorităților de Management care utilizează mecanismul plăților indirecte, aferente instrumentelor structurale (în roșu). etc. Contul 474 "Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET"*) se creditează prin debitul conturilor: 4503 "Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"-------------- Contul 4503 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.– cu sumele certificate cuprinse în Declarația de Cheltuieli și solicitate Comisiei Europene. 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de recuperat de la beneficiari - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții/instituții finanțate din bugetul local, ONG-uri, societăți comerciale, etc. urmare a plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile. etc.---------- *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost modificate conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. 475 Eliminat.----------- Contul 475 a fost eliminat de alin. (3) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. 4760000 «Sume în curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget» Cu ajutorul acestui cont autoritățile de management care utilizează mecanismul plăți indirecte și agențiile de plăți/Ministerul Agriculturii și altele asemenea țin evidența sumelor aflate în curs de declarare la autoritățile de certificare în vederea certificării acestora sau în curs de justificare a cheltuielilor efectuate de către promotori de proiecte/beneficiari. Contul 4760000 «Sume în curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget» este un cont bifuncțional. În debitul contului se înregistrează sumele aflate în curs de declarare la autoritățile de certificare, iar în credit se înregistrează sumele declarate la autoritățile de certificare. Soldul debitor al contului exprimă sumele aflate în curs de declarare la autoritățile de certificare, în vederea certificării acestora. Soldul creditor al contului exprimă sumele aflate în curs de justificare la operatorii de program, de către promotorii de proiecte/beneficiari. Contul 4760000 «Sume în curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget» se debitează prin creditul conturilor: 45005 «Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - Fonduri externe nerambursabile postaderare»– cu sumele în curs de declarare la autoritățile de certificare, după virarea sumelor de autoritățile de management către beneficiari - instituții publice. 4500700 «Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale etc. - Fonduri externe nerambursabile postaderare»– cu sumele în curs de declarare la autoritățile de certificare, după virarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale etc. către autoritățile de management. 45405 «Avansuri acordate beneficiarilor - fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget»– cu sumele justificate operatorilor de program sau punctului național de contact de către promotorii de proiecte/beneficiari. Contul 4760000 «Sume în curs de declarare/justificare a cheltuielilor - fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget» se creditează prin debitul conturilor: 45106 «Sume avansate de autoritățile de certificare - fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget»– cu sumele autorizate, înscrise în declarația de cheltuieli sau în raportul financiar și transmise autorităților de certificare, după virarea sumelor datorate beneficiarilor.------------- Contul 476 de la pct. 1 al Cap. XVII "Contabilitatea operațiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură și alte fonduri" a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014. 558 "Disponibil din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ și se dezvoltă astfel: Contul 5581 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"; Contul 5582 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"; Contul 5583 "Disponibil în valută din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile". Contul 5581 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii/ Autoritățile de Management țin evidența sumelor primite din cofinanțare de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Contul 5581 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate în lei, reprezentând cofinanțarea de la buget, iar în credit se înregistrează plățile efectuate. Soldul debitor al contului exprimă disponibilul în lei din cofinanțare existent în cont. Contul 5581 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul conturilor: 4515 "Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele reprezentând cofinanțare aferentă Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală transferate de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit în contul de disponibil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele recuperate de la beneficiari aferente fondurilor de la buget, reprezentând plăți efectuate în plus din cofinanțarea de la buget înaintea certificării cheltuielilor. 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele încasate, transferate de la buget pentru cofinanțarea programelor operaționale. 581 "Viramente interne"– cu sumele transferate între conturile de disponibilități. etc. Contul 5581 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul conturilor: 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele transferate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management în conturile beneficiarilor-ONG-uri, societăți comerciale, etc., din disponibilul din cofinanțarea de la buget. 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI "– cu sumele transferate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management în conturile beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii / venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, după reținerea prefinanțării acordate acestora din disponibilul din cofinanțarea de la buget, urmare autorizării cheltuielilor. 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele recuperate sau neutilizate din cofinanțare, transferate la bugetul de stat de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management la sfârșitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite. 581 "Viramente interne"– cu sumele transferate între conturile de disponibilități. 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate"– cu sumele reprezentând comisioane bancare. etc. Contul 5582 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii/ Autoritățile de Management țin evidența sumelor reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile, primite de la buget pentru finanțarea unor programe sau proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile. Contul 5582 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile, iar în credit se înregistrează sumele plătite pentru realizarea programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în cont. Contul 5582 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul conturilor: 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând plăți efectuate în plus din contribuția națională - taxa pe valoarea adăugată, înaintea certificării cheltuielilor eligibile. 4563 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele încasate de la buget, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - taxa pe valoarea adăugată pentru beneficiarii instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din bugetul local, ONG-uri, societăți comerciale, etc.;– cu sumele încasate de la buget, reprezentând sume pentru diferențe de curs valutar și sume necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Comisiei Europene;– cu sumele încasate de la buget, reprezentând prefinanțare restituită Autorităților de Certificare de către Autoritățile de Management, în situația aplicării prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006;– cu sumele încasate de la buget, reprezentând sume necesare diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor operaționale ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional din instrumente structurale și din cofinanțarea publică a sumelor necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților și consecințelor financiare ale dezangajării automate. 581 "Viramente interne"– cu sumele transferate între conturile de disponibilități. etc. Contul 5582 "Disponibil în lei din contribuția națională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul conturilor: 4514 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele reprezentând debite datorate Comisiei Europene transferate de Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților indirecte în conturile de disponibil ale Autorităților de Certificare;– cu sumele reprezentând prefinanțare restituită Autorităților de Certificare, în cazul aplicării prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006. 4522 "Sume datorate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele transferate Autorităților de Management după certificarea cheltuielilor din fonduri de la buget. 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele transferate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale,etc. reprezentând fonduri de la bugetul de stat necesare diferențelor rezultate la încheierea parțială/finală a programelor operaționale ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional din instrumente structurale și din cofinanțarea publică prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare;– cu sumele transferate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. reprezentând sume primite de la buget necesare acoperirii consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Autoritățile de Certificare sau Comisiei Europene și pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate;– cu sumele transferate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management în conturile beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc., reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile - Taxa pe valoarea adăugată. 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI "– cu sumele transferate de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management în conturile beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii / venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile (taxa pe valoarea adăugată), urmare autorizării cheltuielilor;– cu sumele transferate de Autoritatea de Certificare și Plată/Autoritățile de Management în conturile beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii / venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, reprezentând finanțarea de la bugetul de stat a sumelor necesare diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor operaționale ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional din Instrumente structurale și din cofinanțarea publică prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare. 4564 "Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele recuperate de la beneficiari sau neutilizate aferente fondurilor de la buget, reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile virate la bugetul statului de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management;– cu sumele recuperate de la beneficiari reprezentând achitarea unor debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari, virate la buget de Autoritățile de Management/Autoritățile de Certificare. 581 "Viramente interne"– cu sumele transferate între conturile de disponibilități. 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate"– cu sumele reprezentând comisioane bancare. etc. Contul 5583 "Disponibil în valută din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management țin evidența sumelor primite din cofinanțare de la buget aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Contul 5583 "Disponibil în valută din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate în valută, reprezentând cofinanțarea de la buget, iar în credit se înregistrează plățile efectuate. Soldul debitor al contului exprimă disponibilul în valută din cofinanțare existent în cont. Contul 5583 "Disponibil în valută din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul conturilor: Contul 581 "Viramente interne"– cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. etc. Contul 5583 "Disponibil în valută din contribuția națională reprezentând cofinanțarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul conturilor: Contul 462 "Creditori"– cu sumele plătite în valută creditorilor/partenerilor/beneficiarilor reprezentând cofinanțare. etc. Contul 559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ și se dezvoltă astfel: Contul 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"; Contul 5592 "Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile". Contul 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile"; Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii/Autoritățile de Management țin evidența disponibilului reprezentând prefinanțări și indisponibilități temporare de fonduri primite de la buget pentru finanțarea unor programe sau proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile în lei. Contul 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate reprezentând prefinanțare și indisponibilități temporare de fonduri primite de la buget, iar în credit se înregistrează sumele plătite pentru realizarea programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în cont în lei. Contul 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul conturilor: 4515 "Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele transferate de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit reprezentând prefinanțare aferentă Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în contul de disponibil al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând debite aferente Fondurilor externe nerambursabile postaderare, în situația indisponibilităților temporare de Fonduri externe nerambursabile postaderare de la Comisia Europeană. 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele încasate, transferate de la buget, reprezentând prefinanțare în situația indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană. 581 "Viramente interne"– cu sumele transferate între conturile de disponibilități. etc. Contul 5591 "Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul conturilor: 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele transferate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. din fonduri de la buget, în situația indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană reprezentând plăți intermediare. 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"---------------- Denumirea contului 4545 a fost modificată conform subpct. 1 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013.– cu avansurile acordate beneficiarilor reprezentând prefinanțarea din fonduri de la buget în situația indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană. 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI "– cu sumele transferate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local, reprezentând indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană, după autorizarea cheltuielilor de către Autoritățile de Management. 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele recuperate/neutilizate din prefinanțare și plăți intermediare în situația indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană transferate la bugetul de stat de Autoritățile de Certificare la sfârșitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite. 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăților efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele virate beneficiarilor instituții publice finanțate integral din buget, după certificarea cheltuielilor de către Autoritățile de Certificare, în situația indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană. 4572 "Sume avansate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele avansate Autorităților de Management din fonduri de la buget reprezentând prefinanțare pentru programele/proiectele operaționale în situația indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europene - plăți indirecte;– cu sumele avansate Autorităților de Management din fonduri de la buget, în cazul indisponibilităților temporare de fonduri de la Comisia Europeană, pentru continuarea finanțării programelor/proiectelor. 581 "Viramente interne"– cu sumele transferate între conturile de disponibilități. 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate"– cu sumele reprezentând comisioane bancare. etc. Contul 5592 "Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Management țin evidența disponibilului reprezentând prefinanțări și indisponibilități temporare de fonduri primite de la buget pentru finanțarea unor programe sau proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile în valută. Contul 5592 "Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate reprezentând prefinanțare și indisponibilități temporare de fonduri primite de la buget, iar în credit se înregistrează sumele plătite pentru realizarea programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în cont în valută. Contul 5592 "Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul conturilor: Contul 581 "Viramente interne"– cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie. etc. Contul 5592 "Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul conturilor: Contul 462 "Creditori"– cu sumele plătite în valută partenerilor/beneficiarilor. etc. Contul 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE"*)---------- Denumirea contului 668 a fost modificată conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Cu ajutorul acestui cont Autoritățile de Certificare/Ministerul Agriculturii țin evidența dobânzilor ce urmează a fi alocate programelor/proiectelor. Contul 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE*)" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează dobânzile de alocat programelor operaționale, iar în credit, la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Soldul contului, înaintea operațiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor cu dobânzile de alocat programelor operaționale efectuate în cursul perioadei. La sfârșitul perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. Contabilitatea analitică se ține pe fiecare sursă de finanțare, pe structura clasificației bugetare. Contul 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE"*) se debitează prin creditul conturilor: 4522 "Sume datorate Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele provenind din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Națională a României, datorate Autorităților de Management. 4544 "Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele provenite din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Națională a României, datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc., de către Autoritățile de Certificare. 4546 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele provenite din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Națională a României, datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, de către Autoritățile de Certificare. 4555 "Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană în contul plăților efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele provenite din dobânzi aferente contului în euro de la Banca Națională a României, datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, de către Autoritățile de Certificare. etc. Contul 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE"*) se creditează prin debitul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului, în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat" Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile privind transferurile de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget, iar în credit, la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Soldul contului, înaintea operațiunilor de închidere reprezintă totalul cheltuielilor privind transferurile efectuate în cursul perioadei. La sfârșitul perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. Contabilitatea analitică se ține pe fiecare sursă de finanțare, pe structura clasificației bugetare. Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat" se debitează prin creditul conturilor: 4514 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Ministerului Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"– cu sumele de primit de la bugetul de stat și datorate Autorităților de Certificare și Plată de Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților directe, reprezentând creanțe bugetare ale bugetului Comisiei Europene și/sau bugetului de stat;– cu sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de Certificare și Plată de Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților directe, în cazul aplicării prevederilor art. 82 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006;– cu sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Autoritățile de Certificare sau de Comisia Europeană și pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"– cu plățile efectuate din contul de finanțare bugetară reprezentând transferurile de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare. etc. Contul 678 "Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat" se creditează prin debitul conturilor: 117.01 "Rezultatul reportat - instituții finanțate integral din buget"– cu cheltuielile regularizate privind transferurile efectuate inițial din bugetul Autorităților de Management care utilizează mecanismul plăților directe și care ulterior au fost recuperate de la Autoritățile de Certificare. 121.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din buget"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. etc. Contul 7721 "Subvenții de la bugetul statului"*) Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții din buget local - beneficiari finali, țin evidența subvențiilor primite de la buget pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget. Contul 7721 "Subvenții de la bugetul statului" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile din subvenții primite de la bugetul de stat, iar în debit, la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial. La sfârșitul perioadei, contul nu prezintă sold. Contul 7721 "Subvenții de la bugetul statului" se creditează prin debitul conturilor: 4583 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali)"– cu sumele solicitate Autorităților de Certificare/Autorităților de Management de beneficiari - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local înscrise în Cererile de Rambursare ale acestora, aferente contribuției naționale;– cu sumele corectate aferente contribuției naționale, urmare autorizării/ certificării sumelor cuprinse în Cererile de Rambursare ale beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local - în roșu. etc. Contul 7721 "Subvenții de la bugetul statului" se debitează prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 4584 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)– cu sumele aferente fondurilor de la buget datorate Autorității de Certificare/Autorității de Management de către beneficiari - instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, instituții finanțate din buget local în cursul aceluiași exercițiu financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru debite datorate/ sume plătite în plus înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare. etc. Notă
  Conform alin. (1) al pct. 4.4. din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011, instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, din venituri proprii și subvenții și cele finanțate integral din bugetul local care au calitatea de beneficiari, pentru evidențierea subvențiilor primite de la bugetul de stat în vederea susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare și fonduri de la buget, vor utiliza contul 778 "Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" în locul contului 7721 "Subvenții de la bugetul statului".
  Contul 775 "Finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice - beneficiari finali - țin evidența sumelor reprezentând rambursări primite din fonduri externe nerambursabile postaderare. Contul 775 "Finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele rambursate din fonduri externe nerambursabile postaderare, iar în debit, la sfârșitul perioadei, totalul sumelor rambursate din fonduri externe nerambursabile postaderare se transferă în creditul contului de rezultat patrimonial, în vederea închiderii acestora și stabilirii rezultatului patrimonial. Soldul creditor al contului înaintea operațiunii de închidere, reprezintă sumele rambursate din fonduri externe nerambursabile postaderare. La sfârșitul perioadei, contul nu prezintă sold. Contabilitatea analitică se conduce distinct pe fiecare program de finanțare, pe structura clasificației bugetare. Contul 775 "Finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se creditează prin debitul conturilor: 4583 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali)"– cu sumele solicitate Autorităților de Certificare/Autorităților de Management de beneficiari - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local înscrise în Cererile de Rambursare ale acestora, aferente instrumentelor structurale;– cu sumele corectate aferente instrumentelor structurale, urmare autorizării/ certificării sumelor cuprinse în Cererile de Rambursare ale beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din buget local - în roșu. 5201 "Disponibil al bugetului de stat"– cu sumele încasate în contul de disponibil al bugetului de stat, reprezentând rambursări din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru plățile efectuate anterior de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat. 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele încasate în contul de disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat, reprezentând rambursări din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru plățile efectuate anterior de instituțiile publice finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat. 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"– cu sumele încasate în contul de disponibil al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând rambursări din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru plățile efectuate anterior de instituțiile publice finanțate integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele încasate în contul de disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj, reprezentând rambursări din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru plățile efectuate anterior de instituțiile publice finanțate integral din bugetul asigurărilor pentru șomaj. etc. Contul 775 "Finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se debitează prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 4584 "Sume de restituit Autorităților de Certificare/Autorităților de Management/Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)– cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare datorate Autorității de Certificare/Autorității de Management de către beneficiari - instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, instituții finanțate din buget local în cursul aceluiași exercițiu financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru debite datorate/sume plătite în plus înaintea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare. etc. Contul 8075 "Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare" Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezultatului bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, separat pe fiecare secțiune: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. În debit se înregistrează excedentul bugetului local stabilit în trezorerie, iar în credit se înregistrează deficitul bugetului local stabilit în trezorerie și plățile restante rămase neachitate la finele exercițiului, care trebuie să corespundă cu sumele raportate în formularul prevăzut în anexa 30b "Plăți restante" (anexă la situațiile financiare). Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe fiecare secțiune, iar soldul creditor reprezintă deficitul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe fiecare secțiune. Soldul contului nu se redeschide în anul următor. În situația în care la încheierea exercițiului unitățile administrativ-teritoriale raportează obligații restante neachitate (plăți restante), acestea vor fi explicate într-o notă, pe fiecare categorie și număr de zile de întârziere, în care se va preciza și componența sumelor raportate.------------- Contul 8075, de la grupa 80, clasa 8 a fost introdus de alin. (3) al pct. 3.1, Cap. III din anexa la ORDINUL nr. 24 din 9 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 17 ianuarie 2012. Contul 8077000 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget"Cu ajutorul acestui cont, instituțiile publice - finanțate integral de la bugetul de stat și instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetele locale care au calitatea de beneficiari, lideri de parteneriat (cu excepția liderilor de parteneriat care primesc sumele rambursate în conturile de disponibil deschise pe numele acestora) sau parteneri țin evidența sumelor solicitate la rambursare, reprezentând cota- parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare înscrise în cererile de rambursare pentru proiectele proprii. (la 10-01-2018, Primul paragraf din Contul 8077000, Punctul 1, Capitolul XVII a fost modificat de Litera a) din Punctul 1, Punctul II din ANEXA ORDINULUI nr. 3.259 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 ) În debitul contului se înregistrează sumele solicitate la rambursare Autorităților de Management, Operatorilor de program, etc., precum și ajustarea acestor sume urmare autorizării sau certificării parțiale de către Autoritățile de management, Autoritățile de certificare, Operatorii de program, etc. și sumele rezultate din corecțiile financiare constatate de către autoritățile publice cu astfel de competențe, cu semnul minus, iar în credit se înregistrează sumele virate de Autoritățile de certificare, Autoritățile de management, Operatorii de program, etc. la bugetul de stat sau la bugetul local în contul plăților efectuate și sumele rezultate din corecțiile financiare restituite din conturile de venituri ale bugetului de stat sau bugetului local, cu semnul minus. Soldul contului reprezintă sumele solicitate la rambursare și neîncasate de la Autoritățile de management, Operatorii de program, etc., însemnând cota parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare înscrise în cererile de rambursare și sumele rezultate din corecțiile financiare înregistrate cu semnul minus la un moment dat. Soldul contului poate fi negativ, în situația în care se înregistrează corecțiile financiare după efectuarea rambursării.-------------- Contul 8077000 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" de la pct. 1 din Cap. XVII a fost introdus conform subpct. 1 al pct. VI din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Contul 8078 "Declarația de cheltuieli transmisă autorităților de certificare aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de stat" Cu ajutorul acestui cont, Autoritățile de Management care utilizează mecanismul plăților directe, țin evidența sumelor autorizate înscrise în Declarațiile de Cheltuieli aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, transmise Autorităților de Certificare. În debitul contului se înregistrează sumele cuprinse în Declarațiile de Cheltuieli transmise Autorităților de Certificare în vederea certificării acestora precum și ajustările acestor sume urmare certificării de către Autoritățile de Certificare, iar în credit se înregistrează sumele certificate de Autoritățile de Certificare cuprinse în Declarația de Cheltuieli. Soldul contului reprezintă sumele autorizate înscrise în Declarațiile de Cheltuieli aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget transmise Autorităților de Certificare în vederea certificării acestor sume, existente la un moment dat. Contul 8079 "Sume în curs de certificare/declarare la Comisia Europeană aferente Fondului European de Pescuit" Cu ajutorul acestui cont, Autoritatea de Certificare și Plată din Ministerul Finanțelor Publice ține evidența sumelor cuprinse în Declarațiile de cheltuieli întocmite de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, aferente Fondului European de Pescuit, aflate în curs de certificare/declarare la Comisia Europeană. În debitul contului se înregistrează sumele cuprinse în Declarațiile de cheltuieli întocmite de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură aflate în curs de certificare la Autoritatea de Certificare și Plată precum și ajustările acestor sume urmare certificării acestora iar în credit se înregistrează sumele certificate de Autoritatea de Certificare și Plată din Declarațiile de Cheltuieli și declarate Comisiei Europene. Soldul contului reprezintă sumele cuprinse în Declarațiile de Cheltuieli aferente aferente Fondului European de Pescuit aflate în curs de certificare la Autoritatea de Certificare și Plată în vederea certificării acestor sume, existente la un moment dat.Contul 8080000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondurilor europene structurale și de investiții“Cu ajutorul acestui cont Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice ține evidența sumelor reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli, transmise de autoritățile de management, potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli aflate în curs de certificare la Autoritatea de certificare și plată, precum și ajustările în roșu ale acestor sume ca urmare a certificării, iar în credit se înregistrează sumele reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor certificate de Autoritatea de certificare și plată din aplicațiile de plată transmise Comisiei Europene.Soldul contului reprezintă cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli, aflate în curs de certificare la Autoritatea de certificare și plată, existente la un moment dat.Contabilitatea analitică proprie se ține de către Autoritatea de certificare și plată distinct în funcție de necesități.-------Contul 8080000 din pct. 1, Cap. XVII a fost introdus de lit. b) din pct. 1, Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 3.259 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018. Contul 8082 "Datorii contingente" Cu ajutorul acestui cont se va ține evidența datoriilor contingente. În debitul contului se evidențiază valoarea datoriilor contingente înregistrate, iar în credit, a celor scoase din conturile extrabilanțiere. Soldul contului reprezintă valoarea datoriilor contingente existente.------------- Contul 8082, de la grupa 80, clasa 8 a fost introdus de alin. (4) al pct. 2.11, Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 24 din 9 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 17 ianuarie 2012.Contul 8083000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane“Cu ajutorul acestui cont Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice ține evidența sumelor reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli, transmise de autoritățile de management, potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli aflate în curs de certificare la Autoritatea de certificare și plată, precum și ajustările în roșu ale acestor sume ca urmare a certificării, iar în credit se înregistrează sumele reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor certificate de Autoritatea de certificare și plată din aplicațiile de plată transmise Comisiei Europene.Soldul contului reprezintă cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli, aflate în curs de certificare la Autoritatea de certificare și plată, existente la un moment dat.Contabilitatea analitică proprie se ține de către Autoritatea de certificare și plată distinct în funcție de necesități.----------Contul 8083000 din pct. 1, Cap. XVII a fost introdus de lit. b) din pct. 1, Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 3.259 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018.Contul 8084000 „Sume aferente situației conturilor anuale potrivit Anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.011/2014“Cu ajutorul acestui cont Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice ține evidența sumelor raportate Comisiei Europene potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.011/2014 pentru fondurile structurale și de investiții europene, anexa VII, cu excepția sumelor care se înregistrează în conturile contabile bilanțiere ale Autorității de certificare și plată.În debitul contului se înregistrează sumele ce trebuie raportate Comisiei Europene, iar în credit se înregistrează sumele raportate Comisiei Europene.Soldul contului reprezintă sumele aflate în curs de raportare la Autoritatea de certificare și plată, existente la un moment dat.Contabilitatea analitică proprie se ține de către Autoritatea de certificare și plată distinct în funcție de necesități.-------Contul 8084000 din pct. 1, Cap. XVII a fost introdus de lit. b) din pct. 1, Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 3.259 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018.Contul 8085000 „Sume aferente situației conturilor anuale potrivit Anexei V a Regulamentului (UE) nr. 341/2015“Cu ajutorul acestui cont Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice ține evidența sumelor raportate Comisiei Europene potrivit Regulamentului (UE) nr. 341/2015 pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, anexa V, cu excepția sumelor care se înregistrează în conturile contabile bilanțiere ale Autorității de certificare și plată.În debitul contului se înregistrează sumele ce trebuie raportate Comisiei Europene, iar în credit se înregistrează sumele raportate Comisiei Europene.Soldul contului reprezintă sumele aflate în curs de raportare la Autoritatea de certificare și plată, existente la un moment dat.Contabilitatea analitică proprie se ține de către Autoritatea de certificare și plată distinct în funcție de necesități.------Contul 8085000 din pct. 1, Cap. XVII a fost introdus de lit. b) din pct. 1, Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 3.259 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018.Contul 8086000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondurilor europene structurale și de investiții“Cu ajutorul acestui cont autoritățile de management țin evidența sumelor reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, după autorizarea cheltuielilor, potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare și plată, după autorizarea cheltuielilor, iar în credit se înregistrează sumele reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată cuprinse în declarația de cheltuieli și transmisă la Autoritatea de certificare și plată, precum și ajustările în roșu ale acestor sume ca urmare a certificării.Soldul contului reprezintă cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare și plată, după autorizarea cheltuielilor, existente la un moment dat.Contabilitatea analitică proprie se ține de către autoritățile de management distinct în funcție de necesități.--------Contul 8086000 din pct. 1, Cap. XVII a fost introdus de lit. b) din pct. 1, Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 3.259 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018.Contul 8087000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane“Cu ajutorul acestui cont autoritățile de management țin evidența sumelor reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, după autorizarea cheltuielilor, potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aferentă sumelor aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare și plată, după autorizarea cheltuielilor, iar în credit se înregistrează sumele reprezentând cofinanțarea publică și cofinanțarea privată cuprinse în declarația de cheltuieli și transmisă la Autoritatea de certificare și plată, precum și ajustările în roșu ale acestor sume ca urmare a certificării.Soldul contului reprezintă cofinanțarea publică și cofinanțarea privată aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare și plată, după autorizarea cheltuielilor, existente la un moment dat.Contabilitatea analitică proprie se ține de către autoritățile de management distinct în funcție de necesități.------Contul 8087000 din pct. 1, Cap. XVII a fost introdus de lit. b) din pct. 1, Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 3.259 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018.2. Planul de conturi și Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice cu instrumente structurale, fonduri de la buget și alte fonduri.A. Planul de conturi și monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice cu instrumente structurale, alte fonduri și fonduri de la buget. A.1. Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare și Plată. A.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorității de Certificare și Plată a operațiunilor cu instrumente structurale și fonduri de la buget pentru Obiectivul convergență. A.2.1. Plați directe A.2.2. Plați indirecte A.3. Transpunerea soldurilor conturilor din balanța de verificare a Autorității de Certificare și Plată. A.4. Planul de conturi utilizat de Autoritățile de Management - Plăți directe. A.5. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităților de Management a operațiunilor cu instrumente structurale și fonduri de la buget pentru Obiectivul convergență - Plăți directe. A.6. Planul de conturi utilizat de Autoritățile de Management - Plăți indirecte. A.7. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităților de Management a operațiunilor cu instrumente structurale și fonduri de la buget pentru Obiectivul convergență -Plăți indirecte. A.8. Transpunerea soldurilor conturilor din balanța de verificare a Autorităților de Management - Plăți indirecte. A.9. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și din bugetele fondurilor speciale pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget. A.10. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și din bugetele fondurilor speciale a operațiunilor aferente derulării proiectelor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget. A.11. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la buget pentru operațiuni cu fondurile externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget. A.12. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la buget pentru operațiunile cu fondurile externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget. A.13. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituții publice finanțate integral din venituri proprii pentru operațiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget. A.14. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituții publice finanțate integral din venituri proprii pentru operațiuni cu fondurile externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget. A.15. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituții publice care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pentru fondurile externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget. A.16. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pentru operațiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget. A.17. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Direcției/Instituției care înregistrează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor Fondurilor speciale din sumele primite de la Comisia Europeană în contul plăților efectuate. A.1. Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare și Plată ┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │117.08 │Rezultat reportat - bugetul fondurilor externe nerambursabile │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │121.08 │Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe │ │ │nerambursabile │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │450 │Sume de primit și de restituit Comisiei Europene/ │ │ │altor donatori - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, │ │ │FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4503 │Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/altor donatori │ │ │- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI │ │ │ALTE FONDURI │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4504 │Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori - │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE │ │ │FONDURI │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4505 │Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori │ │ │reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE │ │ │FONDURI" │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4505.1 │Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori │ │ │reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE │ │ │FONDURI" - bugetul de stat*) │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4505.2 │Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori │ │ │reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE │ │ │FONDURI" - bugetul asigurărilor sociale de stat*) │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4505.3 │Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori │ │ │reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE │ │ │FONDURI"- bugetele fondurilor speciale*) │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4505.4 │Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori │ │ │reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE │ │ │FONDURI" - buget local*) │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4505.5 │Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori │ │ │reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE │ │ │FONDURI" - instituții publice finanțate din venituri proprii/ │ │ │venituri proprii și subvenții │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4506 │Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - INSTRUMENTE │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4507 │Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate │ │ │altor beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale etc │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI │ │ │ALTE FONDURI │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4522 │Sume datorate Autorității de Management │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │454 │Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - INSTRUMENTE │ │ │STRUCTURALE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4543 │Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE │ │ │ȘI FONDURI DE LA BUGET │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4543.1 │Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4543.1.1 │Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4543.1.2 │Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4543.1.3 │Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalități la │ │ │debite IS │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4543.2 │Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI DE LA BUGET │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4543.2.1 │Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4543.2.2 │Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cofinanțare, │ │ │alte cheltuieli decât cele eligibile - TVA) │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4543.2.3 │Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalități la │ │ │debite FB │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4544 │Sume datorate beneficiarilor -INSTRUMENTE STRUCTURALE ȘI │ │ │FONDURI DE LA BUGET (ONG-uri, societăți comerciale, etc.) │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4545 │Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanțare - │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE ȘI FONDURI DE LA BUGET*) │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4545.1 │Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanțare - │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituții publice finanțate din │ │ │bugetul local*) │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4545.2 │Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanțare - │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituții publice finanțate din │ │ │venituri proprii/venituri proprii și subvenții*) │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4545.3 │Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanțare - │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societăți comerciale, etc.*)│ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4545.4 │Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanțare - │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituții publice finanțate │ │ │integral din buget │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4546 │Sume datorate beneficiarilor (instituții publice finanțate din │ │ │venituri proprii/ venituri proprii și subvenții, instituții │ │ │finanțate din buget local);- INSTRUMENTE STRUCTURALE ȘI FONDURI│ │ │DE LA BUGET │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4546.1 │Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget │ │ │local; │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4546.2 │Sume datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din│ │ │venituri proprii/ venituri proprii și subvenții; │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │455 │Sume de primit și de restituit bugetului (prefinanțare, │ │ │cofinanțare, indisponibilități temporare de fonduri de la │ │ │Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE ȘI FONDURI DE LA │ │ │BUGET │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4553 │Sume de primit de la buget (prefinanțare, cofinanțare, │ │ │indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4553.1 │Sume de primit de la buget - prefinanțare │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4553.2 │Sume de primit de la buget - cofinanțare │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4553.3 │Sume de primit de la buget - indisponibilități temporare de │ │ │fonduri de la Comisia Europeană │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4554 │Sume de restituit bugetului (prefinanțare, cofinanțare, │ │ │indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană)│ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4554.1 │Sume de restituit bugetului - prefinanțare │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4554.2 │Sume de restituit bugetului - cofinanțare │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4554.3 │Sume de restituit bugetului - indisponibilități temporare de │ │ │fonduri de la Comisia Europeană │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4555 │Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia │ │ │Europeană în contul plăților efectuate - INSTRUMENTE │ │ │STRUCTURALE │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4555.1 │Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia │ │ │Europeană în contul plăților efectuate - BUGET DE STAT │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4555.2 │Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia │ │ │Europeană în contul plăților efectuate - BUGETUL ASIGURĂRILOR │ │ │SOCIALE DE STAT │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4555.3 │Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia │ │ │Europeană în contul plăților efectuate - BUGETELE FONDURILOR │ │ │SPECIALE │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │456 │Sume de primit și de restituit bugetului pentru alte cheltuieli│ │ │decât cele eligibile - INSTRUMENTE STRUCTURALE ȘI FONDURI DE LA│ │ │BUGET │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4563 │Sume de primit de la buget pentru alte cheltuieli decât cele │ │ │eligibile │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4564 │Sume de restituit bugetului pentru alte cheltuieli decât cele │ │ │eligibile │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │457 │Sume avansate și de recuperat de la Autoritățile de Management │ │ │- INSTRUMENTE STRUCTURALE și FONDURI DE LA BUGET │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4572 │Sume avansate Autorităților de Management - INSTRUMENTE │ │ │STRUCTURALE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4572.1 │Sume avansate Autorităților de Management din prefinanțare - │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4572.2 │Sume avansate Autorităților de Management pentru continuarea │ │ │finanțării programelor operaționale - INSTRUMENTE STRUCTURALE │ │ │ȘI FONDURI DE LA BUGET │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4573 │Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4573.1 │Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4573.1.1 │Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - sume │ │ │plătite în plus IS │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4573.1.2 │Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - sume │ │ │neutilizate IS │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4573.1.3 │Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - debite IS │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4573.1.4 │Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - dobânzi/ │ │ │penalități la debite IS │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4573.2 │Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - FONDURI DE│ │ │LA BUGET │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4573.2.1 │Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - sume │ │ │plătite în plus FB │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4573.2.2 │Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - sume │ │ │neutilizate FB │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4573.2.3 │Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - debite FB │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4573.2.4 │Sume de recuperat de la Autoritățile de Management - dobânzi/ │ │ │penalități la debite FB │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │461 │Debitori │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │474 │Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alți │ │ │donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI │ │ │FONDURI DE LA BUGET │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │515 │Disponibil din fonduri externe nerambursabile │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5151 │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5151.1 │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │finanțarea programelor operaționale │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5151.1.01-05│Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │finanțarea programelor operaționale - plăți indirecte │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5151.1.06/07│Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │finanțarea programelor operaționale - plăți directe │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5151.2 │Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │ │ │externe nerambursabile și fondurilor de la buget │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5151.2.01-05│Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │ │ │externe nerambursabile și fonduri de la buget - plăți indirecte│ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5151.2.06/07│Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │ │ │externe nerambursabile și fondurilor de la buget - plăți │ │ │directe │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5152 │Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5187 │Dobânzi de încasat │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │558 │Disponibil din contribuția națională aferentă programelor/ │ │ │proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5581 │Disponibil din contribuția națională reprezentând cofinanțarea │ │ │de la buget aferentă programelor /proiectelor finanțate din │ │ │fonduri externe nerambursabile │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5581.01-05 │Disponibil din cofinanțarea de la buget aferentă programelor │ │ │operaționale - plăți indirecte │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5581.06/07 │Disponibil din cofinanțarea de la buget aferentă programelor │ │ │operaționale - plăți directe │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5582 │Disponibil din contribuția națională reprezentând alte │ │ │cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente │ │ │programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe │ │ │nerambursabile │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5582.01-05 │Disponibil din contribuția națională reprezentând alte │ │ │cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente │ │ │programelor operaționale - cheltuieli indirecte │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5582.06/07 │Disponibil din contribuția națională reprezentând alte │ │ │cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente │ │ │programelor operaționale - plăți directe │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │559 │Disponibil de la buget reprezentând prefinanțări și fonduri │ │ │în cazul indisponibilităților temporare aferente programelor/ │ │ │proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5591.1 │Disponibil de la buget reprezentând prefinanțări pentru │ │ │programele operaționale │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5591.1.01-05│Disponibil de la buget reprezentând prefinanțări pentru │ │ │programele operaționale - plăți indirecte │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5591.1.06/07│Disponibil de la buget reprezentând prefinanțări pentru │ │ │programele operaționale - plăți directe │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5591.2 │Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul │ │ │indisponibilităților temporare pentru programele operaționale │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5591.2.01-05│Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul │ │ │indisponibilităților temporare pentru programele operaționale -│ │ │plăți indirecte │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5591.2.06/07│Disponibil de la buget reprezentând indisponibilități temporare│ │ │de fonduri pentru programele operaționale - plăți directe │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │581 │ Viramente interne │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │627 │Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │665*) │Cheltuieli din diferențe de curs valutar │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │668 │Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de │ │ │alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE*) │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │765*) │Venituri din diferențe de curs valutar │ ├────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │766 │Venituri din dobânzi │ └────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘------------- Conturile 450, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507 și-au schimbat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. Conturile 4505.1, 4505.2, 4505.4 și 4505.5 și-au schimbat denumirea conform modificării aduse denumirii contului 4505 de alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. Conform subpct. 1 al pct. I din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013, la contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanțare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI", denumirea va avea următorul cuprins: "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI". Conform subpct. 1 al pct. II din anexa la ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013, la punctul A.6 "Planul de conturi utilizat de Autoritățile de Management - Plăți indirecte", contul 4545.1 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanțare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituții publice finanțate din bugetul local", contul 4545.2 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanțare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții" și contul 4545.3 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanțare - INSTRUMENTE STRUCTURALE - ONG-uri, societăți comerciale etc." își schimbă denumirea astfel: 4545.1 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE ȘI FONDURI DE LA BUGET - instituții publice finanțate integral din bugetul local", contul 4545.2 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE ȘI FONDURI DE LA BUGET - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții" și contul 4545.3 "Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE ȘI FONDURI DE LA BUGET - ONG-uri, societăți comerciale etc." Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. *) A se vedea anexa 3 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013 care prevede TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituțiile publice. Denumirea contului 668 a fost modificată conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost modificate conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.A.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorității de Certificare și Plată a operațiunilor cu instrumente structurale și fonduri de la buget pentru Obiectivul convergență A.2.1. Plăți directe1. Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană (CE) - Prefinanțare ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în valută din fonduri │ 5152 │ X │ │ │cont │externe nerambursabile │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume avansate de Comisia Europeană/ │ │ │ │ │ │alți donatori - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI - │ │ │ │ │ │prefinanțare │ 4506 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘-------------- Contul 4506 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.1.2. Virarea sumelor din contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la Trezoreriea. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │ │cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil în valută din fonduri │ 5152 │ │ X │ │ │externe nerambursabile │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul de trezorerie al ACP - 54.01.01.00 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ X │ │ │cont │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘1.3. Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaționale de transport și mediua. virare din contul 54.01.01.00 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │ │cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ │ X │ │ │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │ │cont │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale-plăți directe│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘1.4. Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a prefinanțării acordate beneficiarilor ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Avansuri acordate beneficiarilor din │4545.1(4545.2,│ X │ │ │cont │prefinanțare-IS │ 4545.3)*) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │ │ │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale-plăți directe│ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘1.5. Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiari, reprezentând sume provenite din prefinanțare nejustificate în termenul prevăzut din contract/decizie/ordin de la acordarea acestora ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de recuperat de la beneficiari- │ 4543.1.2 │ X │ │ │contabilă │debite IS │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Avansuri acordate beneficiarilor din │4545.1(4545.2,│ │ X │ │ │prefinanțare-IS │4545.3,4545.4)│ │ │ │ │ │*) │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘1.6. Încasarea debitelor de la beneficiari în contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în lei din debite recupe- │ 5151.2.06/07 │ X │ │ │cont │rate aferente fondurilor externe │ │ │ │ │ │nerambursabile și fondurilor de la │ │ │ │ │ │buget - plăți directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de recuperat de la beneficiari- │ 4543.1.2 │ │ X │ │ │debite IS │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘ 1.7 Virarea sumelor recuperate de la beneficiari în vederea continuării finanțării programelor operaționalea. virare din contul 54.01.05.07 sau 54.01.05.06 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │ │cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil în lei din debite recupe- │ 5151.2.06/07 │ │ X │ │ │rate aferente fondurilor externe │ │ │ │ │ │nerambursabile și fondurilor de la │ │ │ │ │ │buget - plăți directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │ │cont │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale-plăți directe│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘ 1.8 Virarea sumelor din contul unui program operațional pentru continuarea finanțării altui program operaționala. virare din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │ │cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │ │ │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale - plăți │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.01.07 sau 54.01.01.06 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │ │cont │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale - plăți │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2. Fonduri de la bugetul statului - Indisponibilități de fonduri de la Comisia Europeană reprezentând prefinanțare2.1. Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând indisponibilități de fonduri de la Comisia Europeană ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Cerere de │Sume de primit de la buget- │ 4553.1 │ X │ │ │fonduri │prefinanțare │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de restituit bugetului- │ 4554.1 │ │ X │ │ │prefinanțare │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.2. Încasarea sumelor reprezentând prefinanțare de la bugetul statului în contul 54.01.03.00 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1 │ X │ │ │cont │prefinanțări pentru programele │ │ │ │ │ │operaționale │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de primit de la buget- │ 4553.1 │ │ X │ │ │prefinanțare │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.3. Virarea sumelor din prefinanțarea de la bugetul statului în conturile programelor operaționalea. virare din contul 54.01.03.00 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │ │cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1 │ │ X │ │ │prefinanțări pentru programele │ │ │ │ │ │operaționale │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1.06/07 │ X │ │ │cont │prefinanțări pentru programele │ │ │ │ │ │operaționale-plăți directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.4. Virarea sumelor din prefinanțare către beneficiari din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Avansuri acordate beneficiarilor din │4545.1(4545.2,│ X │ │ │cont │prefinanțare-IS │ 4545.3)*) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1.06/07 │ │ X │ │ │prefinanțări pentru programele │ │ │ │ │ │operaționale - plăți directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.5. Virarea sumelor provenite din prefinanțare de la bugetul statului din conturile programelor operaționale pentru folosirea ulterioară a acestoraa. virare din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │ │cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1.06/07 │ │ X │ │ │prefinanțări pentru programele │ │ │ │ │ │operaționale-plăți directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.03.00 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1 │ X │ │ │cont │prefinanțări pentru programele │ │ │ │ │ │operaționale │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.6. Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiar reprezentând sumele provenite din prefinanțarea nejustificată în termenul prevăzut din contract/decizie/ordin de finanțare de la acordarea acestora ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de recuperat de la beneficiari- │ 4543.2.2 │ X │ │ │contabilă │debite FB │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Avansuri acordate beneficiarilor din │4545.1(4545.2,│ │ X │ │ │prefinanțare - IS │ 4545.3)*) │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.7. Încasarea debitelor de la beneficiari în situația în care sumele avansate de la bugetul de stat nu sunt reîntregite cu sumele primite de la Comisia Europeană ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1.06/07 │ X │ │ │cont │prefinanțări pentru programele │ │ │ │ │ │operaționale-plăți directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de recuperat de la beneficiari- │ 4543.2.2 │ │ X │ │ │debite FB │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.8. Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia Europeanăa. virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │ │cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │ │ │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale-plăți directe│ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasarea în contul 54.01.03.00 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1 │ X │ │ │cont │prefinanțări pentru programele │ │ │ │ │ │operaționale │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘2.9. Virarea sumelor la bugetul de stat ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Sume de restituit bugetului- │ 4554.1 │ X │ │ │cont │prefinanțare │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.1 │ │ X │ │ │prefinanțări pentru programele │ │ │ │ │ │operaționale │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3. Plăți intermediare reprezentând fonduri structurale și de coeziune de la Comisia EuropeanăA. Operații cu beneficiarii finanțați integral din buget sau alți beneficiari a căror finanțare pentru proiectele proprii este cuprinsă în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Declarația│Sume de primit de la CE/alți donatori │ 4505.1 │ X │ │ │de cheltu-│reprezentând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ieli AM │general consolidat - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" - buget │ │ │ │ │ │de stat*) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.1 │ │ X │ │ │primite de la CE în contul plăților │ │ │ │ │ │efectuate - buget de stat │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘---------- *) Contul 4505.1 și-a schimbat denumirea conform modificării aduse denumirii contului 4505 de alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Declarația│Sume de primit de la CE/alți donatori │ 4505.2 │ X │ │ │de cheltu-│reprezentând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ieli AM │general consolidat - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" - │ │ │ │ │ │bugetul asigurărilor sociale de stat*)│ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.2 │ │ X │ │ │primite de la CE în contul plăților │ │ │ │ │ │efectuate - bugetul asigurărilor │ │ │ │ │ │sociale de stat │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘---------- *) Contul 4505.2 și-a schimbat denumirea conform modificării aduse denumirii contului 4505 de alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Declarația│Sume de primit de la CE/alți donatori │ 4505.3 │ X │ │ │de cheltu-│reprezentând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ieli AM │general consolidat - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI - │ │ │ │ │ │bugetele fondurilor speciale*) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.3 │ │ X │ │ │primite de la CE în contul plăților │ │ │ │ │ │efectuate - bugetele fondurilor │ │ │ │ │ │speciale │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘---------- *) Contul 4505.3 și-a schimbat denumirea conform modificării aduse denumirii contului 4505 de alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.3.4. În situația în care beneficiarii finanțați integral din buget au primit în cursul anului 2008 prefinanțare, aceasta se deduce pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de penultima cerere de rambursare, prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare. ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de restituit bugetului din sume │4555.1(4555.2,│ X │ │ │contabilă │primite de la CE în contul plăților │ 4555.3) │ │ │ │ │efectuate - buget de stat (bugetul │ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat, bugetele│ │ │ │ │ │fondurilor speciale) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Avansuri acordate beneficiarilor din │ 4545.4 │ │ X │ │ │prefinanțare - INSTRUMENTE STRUCTURALE│ │ │ │ │ │- instituții publice finanțate │ │ │ │ │ │integral din buget │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘ ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de primit de la CE/alți donatori │ 4505.1 │ X │ │ │contabilă │reprezentând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ │general consolidat - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI │ │ │ │ │ │ - buget de stat*) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.1 │ │ X │ │ │primite de la CE în contul plăților │ │ │ │ │ │efectuate - buget de stat │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘---------- *) Contul 4505.1 și-a schimbat denumirea conform modificării aduse denumirii contului 4505 de alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de primit de la CE/alți donatori │ 4505.2 │ X │ │ │contabilă │reprezentând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ │general consolidat - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI - │ │ │ │ │ │bugetul asigurărilor sociale de │ │ │ │ │ │stat*) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.2 │ │ X │ │ │primite de la CE în contul plăților │ │ │ │ │ │efectuate - bugetul asigurărilor │ │ │ │ │ │sociale de stat │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘---------- *) Contul 4505.2 și-a schimbat denumirea conform modificării aduse denumirii contului 4505 de alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de primit de la CE/alți donatori │ 4505.3 │ X │ │ │contabilă │reprezentând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ │general consolidat - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI - │ │ │ │ │ │bugetele fondurilor speciale*) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.3 │ │ X │ │ │primite de la CE în contul plăților │ │ │ │ │ │efectuate - bugetele fondurilor │ │ │ │ │ │speciale │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘---------- *) Contul 4505.3 și-a schimbat denumirea conform modificării aduse denumirii contului 4505 de alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.3.8. Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale, urmare certificării cheltuielilor de către ACP ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.1 │ X │ │ │cont │primite de la CE în contul plăților │ (4555.2, │ │ │ │ │efectuate - buget de stat (bugetul │ 4555.3) │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat, bugetele│ │ │ │ │ │fondurilor speciale) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │ │ │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale - plăți │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘ ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ X │ │ │contabilă │Comisiei Europene/alți donatori - │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET*) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de primit de la CE/alți donatori │ 4505.1 │ X │ │ │ │reprezentând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ │general consolidat - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI - buget │ │ │ │ │ │de stat*) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de primit de la CE/alți donatori │ 4505.2 │ X │ │ │ │reprezentând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ │general consolidat - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI - bugetul│ │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat*) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de primit de la CE/alți donatori │ 4505.3 │ X │ │ │ │reprezentând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ │general consolidat - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI - │ │ │ │ │ │bugetele fondurilor speciale │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘---------- *) Conturile 4505.1, 4505.2 și 4505.3 și-au schimbat denumirea conform modificării aduse denumirii contului 4505 de alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost modificate conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Declarație│Sume declarate și solicitate Comisiei │ 4503 │ X │ │ │de chel- │Europene/altor donatori - INSTRUMENTE │ │ │ │ │tuieli │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ACP + │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI │ │ │ │ │Cerere de ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │fonduri │Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ │ X │ │ │Comisiei Europene /alți donatori │ │ │ │ │ │- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘------------- Contul 4503 și-a schimbat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost modificate conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în valută din fonduri │ 5152 │ X │ │ │cont │externe nerambursabile │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume declarate și solicitate Comisiei │ 4503 │ │ X │ │ │Europene/altor donatori - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘------------- Contul 4503 și-a schimbat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.3.12. Virarea sumelor reprezentând plăți intermediare primite de la Comisia Europeană, din contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la Trezoreriea. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │ │cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil în valută din fonduri │ 5152 │ │ X │ │ │externe nerambursabile │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul - 54.01.01.00 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în lei din fonduri │ 5151.1 │ X │ │ │cont │externe nerambursabile pentru │ │ │ │ │ │finanțarea programelor operaționale │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.13. Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaționale de transport și mediua. virare din contul 54.01.01.00 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │ │cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil în lei din fonduri │ 5151.1 │ │ X │ │ │externe nerambursabile pentru │ │ │ │ │ │finanțarea programelor operaționale │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │ │cont │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale - plăți │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘B. Operații cu beneficiarii instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din bugetul local ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Declarația│Sume de primit de la CE/alți donatori │ 4505.4 │ X │ │ │de cheltu-│reprezentând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ieli AM │general consolidat - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" - buget │ │ │ │ │ │local*) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ │ X │ │ │instituții finanțate din buget local │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘---------- *) Contul 4505.4 și-a schimbat denumirea conform modificării aduse denumirii contului 4505 de alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Declarația│Sume de primit de la CE/alți donatori │ 4505.5 │ X │ │ │de cheltu-│reprezentând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ieli AM │general consolidat - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI"- │ │ │ │ │ │instituții publice finanțate din │ │ │ │ │ │venituri proprii, venituri proprii │ │ │ │ │ │și subvenții*) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ │ X │ │ │instituții publice finanțate din │ │ │ │ │ │venituri proprii/venituri proprii și │ │ │ │ │ │subvenții │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘----------- *) Contul 4505.5 și-a schimbat denumirea conform modificării aduse denumirii contului 4505 de alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.3.16. Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor/instituții publice finanțate din buget local cu sumele acordate din prefinanțare - pe parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu mai târziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare. ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ X │ │ │contabilă │ instituții finanțate din buget local │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Avansuri acordate beneficiarilor din │ 4545.1*) │ │ X │ │ │prefinanțare - IS -instituții publice │ │ │ │ │ │finanțate din buget local │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.17. Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor/instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții cu sumele acordate din prefinanțare - pe parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu mai târziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare. ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume datorate beneficiarilor - insti- │ 4546.2 │ X │ │ │contabilă │tuții publice finanțate din venituri │ │ │ │ │ │proprii/venituri proprii și subvenții │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Avansuri acordate beneficiarilor din │ 4545.2*) │ │ X │ │ │prefinanțare - IS - instituții publice│ │ │ │ │ │finanțate din venituri proprii/ │ │ │ │ │ │venituri proprii și subvenții │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.18. Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate beneficiarilor (instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local) ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Sume datorate beneficiarilor - insti- │ 4546.1 │ X │ │ │cont │tuții finanțate din buget local │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume datorate beneficiarilor - insti- │ 4546.2 │ X │ │ │ │tuții publice finanțate din venituri │ │ │ │ │ │proprii/venituri proprii și subvenții │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │ │ │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale - plăți │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘ ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ X │ │ │contabilă │Comisiei Europene/alți donatori - │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET*) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de primit de la CE/alți donatori │ 4505.4 │ X │ │ │ │reprezentând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ │general consolidat - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" - buget │ │ │ │ │ │local*) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de primit de la CE/alți donatori │ 4505.5 │ X │ │ │ │reprezentând venituri ale bugetului │ │ │ │ │ │general consolidat - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI" - │ │ │ │ │ │instituții publice finanțate din │ │ │ │ │ │venituri proprii, venituri proprii │ │ │ │ │ │ și subvenții*) │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘---------- Conturile 4505.4 și 4505.5 și-au schimbat denumirea conform modificării aduse denumirii contului 4505 de alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost modificate conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.3.20. Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari -instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții/instituții finanțate din bugetul local, urmare a plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.1 │ X │ │ │contabilă │sume plătite în plus IS │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ │ X │ │ │Comisiei Europene/alți donatori - │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘---------- *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost modificate conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.3.21. Compensarea sumelor datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget local, cu sumele de recuperat ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume datorate beneficiarilor - insti- │ 4546.1 │ X │ │ │contabilă │tuții finanțate din buget local │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.1 │ │ X │ │ │sume plătite în plus IS │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.22. Compensarea sumelor datorate beneficiarilor - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, cu sumele de recuperat ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume datorate beneficiarilor - insti- │ 4546.2 │ X │ │ │contabilă │tuții publice finanțate din venituri │ │ │ │ │ │proprii/venituri proprii și subvenții │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.1 │ │ X │ │ │sume plătite în plus IS │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.23. Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile, în situația în care nu se efectuează înregistrarea de la pct. 3.21 și 3.22 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │ │cont │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale - plăți │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.1 │ │ X │ │ │sume plătite în plus IS │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘ ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Declarație│Sume declarate și solicitate Comisiei │ 4503 │ X │ │ │de cheltu-│Europene/altor donatori - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ieli ACP +│STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │Cerere de │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI │ │ │ │ │fonduri ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ │ X │ │ │Comisiei Europene/alți donatori - │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘------------- Contul 4503 și-a schimbat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost modificate conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în valută din fonduri │ 5152 │ X │ │ │cont │externe nerambursabile │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume declarate și solicitate Comisiei │ 4503 │ │ X │ │ │Europene/altor donatori - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘------------- Contul 4503 și-a schimbat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.3.26. Virarea sumelor reprezentând plăți intermediare primite de la Comisia Europeană, din contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la Trezoreriea. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │ │cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil în valută din fonduri │ 5152 │ │ X │ │ │externe nerambursabile │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul - 54.01.01.00 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ X │ │ │cont │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.27. Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaționale de transport și mediua. virare din contul 54.01.01.00 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │ │ cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ │ X │ │ │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │ │cont │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale - plăți │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘C. Operații cu beneficiari (ONG-uri, societăți comerciale, etc.) ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Declarația│Sume de primit de la Comisia │ 4507 │ X │ │ │de chel- │Europeană/alți donatori datorate altor│ │ │ │ │tuieli AM │beneficiari - ONG-uri, societăți │ │ │ │ │ │comerciale etc INSTRUMENTE STRUCTURALE│ │ │ │ │ │FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE │ │ │ │ │ │FONDURI │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ │ X │ │ │societăți comerciale, etc.) │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘------------- Contul 4507 și-a schimbat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.3.29. Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. cu sumele acordate din prefinanțare - pe parcursul perioadei de implementare a proiectului dar nu mai târziu de penultima cerere de rambursare a beneficiarului prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor rambursare transmise de beneficiari conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │ │contabilă │societăți comerciale, etc.) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Avansuri acordate beneficiarilor din │ 4545.3*) │ │ X │ │ │prefinanțare - IS - ONG-uri, societăți│ │ │ │ │ │comerciale, etc. │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.30. Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate din fonduri externe nerambursabile, după reținerea prefinanțării, beneficiarilor-ONG-uri, societăți comerciale, etc., înaintea certificării de ACP ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │ │cont │societăți comerciale, etc.) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │ │ │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale - plăți │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘ ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ X │ │ │contabilă │Comisiei Europene/alți donatori - │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de primit de la Comisia │ 4507 │ │ X │ │ │Europeană/alți donatori datorate altor│ │ │ │ │ │beneficiari - ONG-uri, societăți │ │ │ │ │ │comerciale etc INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘------------- Contul 4507 și-a schimbat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost modificate conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.3.32. Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari (ONG-uri, societăți comerciale, etc.) urmare a plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.1 │ X │ │ │contabilă │sume plătite în plus IS │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ │ X │ │ │Comisiei Europene/alți donatori - │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘---------- *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost modificate conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.3.33. Compensarea sumelor datorate beneficiarilor (ONG-uri, societăți comerciale, etc.)cu sumele de recuperat ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │ │contabilă │societăți comerciale, etc.) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.1 │ │ X │ │ │sume plătite în plus IS │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.34. Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile, în situația în care nu s-a efectuat înregistrarea de la pct. 3.33 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │ │cont │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale - plăți │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.1 │ │ X │ │ │sume plătite în plus IS │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘ ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Declarație│Sume declarate și solicitate Comisiei │ │ │ │ │de chel- │Europene/altor donatori - INSTRUMENTE │ │ │ │ │tuieli ACP│STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │+ Cerere │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI │ 4503 │ X │ │ │de fonduri├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume în curs de certificare/declarare │ 474 │ │ X │ │ │Comisiei Europene/alți donatori - │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘------------- Contul 4503 și-a schimbat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011. *) Contul 474 și contul 476 din grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" au fost modificate conform anexei 1 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în valută din fonduri │ 5152 │ X │ │ │cont │externe nerambursabile │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume declarate și solicitate Comisiei │ │ │ │ │ │Europene/altor donatori - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI │ 4503 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘------------- Contul 4503 și-a schimbat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.3.37. Virarea sumelor reprezentând plăți intermediare primite de la Comisia Europeană, din contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la Trezoreriea. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezorerie ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │ │cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil în valută din fonduri │ 5152 │ │ X │ │ │externe nerambursabile │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul - 54.01.01.00 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ X │ │ │cont │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘3.38. Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaționale de transport și mediua. virare din contul 54.01.01.00 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │ │cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1 │ │ X │ │ │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ X │ │ │cont │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale - plăți │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4. Fonduri de la bugetul statului - CofinanțareA. Beneficiarii instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din bugetul local4.1. Înregistrarea sumelor de primit de la buget și datorate beneficiarilor instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Declarația│Sume de primit de la buget - │ 4553.2 │ X │ │ │ AM │cofinanțare │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ │ X │ │ │instituții finanțate din buget local │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ │ X │ │ │instituții publice finanțate din │ │ │ │ │ │venituri proprii/venituri proprii și │ │ │ │ │ │subvenții │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.2. Încasarea sumelor reprezentând cofinanțare de la bugetul statului în conturile 54.01.02.01-05 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil din cofinanțarea de la │ 5581.06/07 │ X │ │ │cont │buget aferentă programelor │ │ │ │ │ │operaționale - plăți directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de primit de la buget - │ 4553.2 │ │ X │ │ │cofinanțare │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.3. Plata din conturile 54.01.02.06/07 a sumelor datorate beneficiarilor din cofinanțarea de la bugetul statului ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ X │ │ │cont │instituții finanțate din buget local │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ X │ │ │ │instituții publice finanțate din │ │ │ │ │ │venituri proprii/venituri proprii și │ │ │ │ │ │subvenții │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil din cofinanțarea de la │ 5581.06/07 │ │ X │ │ │buget aferentă programelor │ │ │ │ │ │operaționale - plăți directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.4. Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local, urmare certificării cheltuielilor de către Autoritatea de Certificare și Plată ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ X │ │ │contabilă │sume plătite în plus FB │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de restituit bugetului - │ 4554.2 │ │ X │ │ │cofinanțare │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.5. Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de restituit bugetului - │ 4554.2 │ X │ │ │contabilă │cofinanțare │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de primit de la buget - │ 4553.2 │ │ X │ │ │cofinanțare │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.6. Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ X │ │ │contabilă │instituții finanțate din buget local │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ X │ │ │ │instituții publice finanțate din │ │ │ │ │ │venituri proprii/venituri proprii și │ │ │ │ │ │subvenții │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ │ X │ │ │sume plătite în plus FB │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.7. Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil din cofinanțarea de la │ 5581.06/07 │ X │ │ │cont │buget aferentă programelor │ │ │ │ │ │operaționale - plăți directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ │ X │ │ │sume plătite în plus FB │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.8. Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentând cofinanțare ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Sume de restituit bugetului - │ 4554.2 │ X │ │ │cont │cofinanțare │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil din cofinanțarea de la │ 5581.06/07 │ │ X │ │ │buget aferentă programelor │ │ │ │ │ │operaționale - plăți directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘B. Beneficiari (ONG-uri, societăți comerciale, etc.)4.9. Înregistrarea sumelor de primit de la buget și datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Declarația│Sume de primit de la buget - │ 4553.2 │ X │ │ │ AM │cofinanțare │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ │ X │ │ │societăți comerciale, etc.) │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.10. Încasarea sumelor reprezentând cofinanțare de la bugetul statului în conturile 54.01.02.01-05 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil din cofinanțarea de la │ 5581.06/07 │ X │ │ │cont │buget aferentă programelor │ │ │ │ │ │operaționale - plăți directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de primit de la buget - │ 4553.2 │ │ X │ │ │cofinanțare │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.11. Plata din conturile 54.01.02.06/07 a sumelor datorate beneficiarilor din cofinanțarea de la bugetul statului ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │ │cont │societăți comerciale, etc.) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil din cofinanțarea de la │ 5581.06/07 │ │ X │ │ │buget aferentă programelor │ │ │ │ │ │operaționale - plăți directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.12. Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale, etc., urmare certificării cheltuielilor de către ACP ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ X │ │ │contabilă │sume plătite în plus FB │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de restituit bugetului - │ 4554.2 │ │ X │ │ │cofinanțare │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.13. Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de restituit bugetului - │ 4554.2 │ X │ │ │contabilă │cofinanțare │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de primit de la buget - │ 4553.2 │ │ X │ │ │cofinanțare │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.14. Compensarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele de recuperat ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │ │contabilă │societăți comerciale, etc.) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ │ X │ │ │sume plătite în plus FB │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.15. Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil din cofinanțarea de la │ 5581.06/07 │ X │ │ │cont │buget aferentă programelor │ │ │ │ │ │operaționale - plăți directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ │ X │ │ │sume plătite în plus FB │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘4.16. Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentând cofinanțare ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Sume de restituit bugetului - │ 4554.2 │ X │ │ │cont │cofinanțare │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil din cofinanțarea de la │ 5581.06/07 │ │ X │ │ │buget aferentă programelor │ │ │ │ │ │operaționale - plăți directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘5. Fonduri de la bugetul statului - Indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană5.1. Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Cerere de │Sume de primit de la buget - │ 4553.3 │ X │ │ │fonduri │indisponibilități temporare de fonduri│ │ │ │ │ │de la CE │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de restituit bugetului - │ 4554.3 │ │ X │ │ │indisponibilități temporare de fonduri│ │ │ │ │ │de la CE │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘5.2. Încasarea sumelor reprezentând indisponibilități temporare de fonduri de la Comisia Europeană de la bugetul statului în contul 54.01.03.00 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2 │ X │ │ │cont │fonduri în cazul indisponibilităților │ │ │ │ │ │temporare pentru programele │ │ │ │ │ │operaționale │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de primit de la buget în - │ 4553.3 │ │ X │ │ │disponibilități temporare de fonduri │ │ │ │ │ │de la CE │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘5.3. Virarea sumelor de la bugetul statului în conturile programelor operaționalea. virare din contul 54.01.03.00 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │ │cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2 │ │ X │ │ │fonduri în cazul indisponibilităților │ │ │ │ │ │temporare pentru programele │ │ │ │ │ │operaționale │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2.06/07 │ X │ │ │cont │indisponibilități temporare de fonduri│ │ │ │ │ │pentru programele operaționale - │ │ │ │ │ │plăți directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘5.4. Virarea din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 a sumelor datorate beneficiarilora) Beneficiarii instituții publice finanțate integral din buget (după certificarea cheltuielilor) ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Sume de restituit bugetului din sume │ 4555.1 │ X │ │ │cont │primite de la CE în contul plăților │ (4555.2, │ │ │ │ │efectuate - buget de stat (bugetul │ 4555.3) │ │ │ │ │asigurărilor sociale de stat, bugetele│ │ │ │ │ │fondurilor speciale) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2.06/07 │ │ X │ │ │indisponibilități temporare de fonduri│ │ │ │ │ │pentru programele operaționale - │ │ │ │ │ │plăți directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b) Beneficiarii instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din bugetul local (după autorizarea de către AM a cheltuielilor) ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ X │ │ │cont │instituții finanțate din buget local │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ X │ │ │ │instituții publice finanțate din │ │ │ │ │ │venituri proprii/venituri proprii și │ │ │ │ │ │subvenții │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2.06/07 │ │ X │ │ │indisponibilități temporare de │ │ │ │ │ │fonduri pentru programele operaționale│ │ │ │ │ │- plăți directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘c) Beneficiari (ONG-uri, societăți comerciale, etc.) (după autorizarea de către AM a cheltuielilor) ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │ │cont │societăți comerciale, etc.) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2.06/07 │ │ X │ │ │indisponibilități temporare de │ │ │ │ │ │fonduri pentru programele operaționale│ │ │ │ │ │- plăți directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘5.5. Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia Europeanăa. virare din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │ Viramente interne │ 581 │ X │ │ │cont ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil în lei din fonduri externe │ 5151.1.06/07 │ │ X │ │ │nerambursabile pentru finanțarea │ │ │ │ │ │programelor operaționale-plăți directe│ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘b. încasare în contul 54.01.03.00 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2 │ X │ │ │cont │fonduri în cazul indisponibilităților │ │ │ │ │ │temporare pentru programele │ │ │ │ │ │operaționale │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │ Viramente interne │ 581 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘5.6. Virarea sumelor la bugetul de stat ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Sume de restituit bugetului - │ 4554.3 │ X │ │ │cont │indisponibilități temporare de fonduri│ │ │ │ │ │de la CE │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil de la buget reprezentând │ 5591.2 │ │ X │ │ │fonduri în cazul indisponibilităților │ │ │ │ │ │temporare pentru programele │ │ │ │ │ │operaționale │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6. Fonduri de la bugetul statului - taxa pe valoarea adăugatăA. Beneficiarii instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții publice finanțate din bugetul local6.1. Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând TVA datorate beneficiarilor instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții, instituții finanțate din buget local ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Declarația│Sume de primit de la buget pentru alte│ 4563 │ X │ │ │de cheltu-│cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │ │ieli AM ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ │ X │ │ │instituții finanțate din buget local │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ │ X │ │ │instituții publice finanțate din │ │ │ │ │ │venituri proprii/venituri proprii și │ │ │ │ │ │subvenții │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.2. Încasarea sumelor reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la bugetul statului în contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil din contribuția națională │ 5582.06/07 │ X │ │ │cont │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │ │ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │ │ │programelor operaționale - cheltuieli │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de primit de la buget pentru alte│ 4563 │ │ X │ │ │cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.3. Virarea din contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentând taxa pe valoare adăugată ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.1 │ X │ │ │cont │instituții finanțate din buget local │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4546.2 │ X │ │ │ │instituții publice finanțate din │ │ │ │ │ │venituri proprii/venituri proprii și │ │ │ │ │ │subvenții │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil din contribuția națională │ 5582.06/07 │ │ X │ │ │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │ │ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │ │ │programelor operaționale - cheltuieli │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.4. Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții și instituții publice finanțate din bugetul local, urmare certificării cheltuielilor de către ACP ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ X │ │ │contabilă │sume plătite în plus FB │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de restituit bugetului pentru │ 4564 │ │ X │ │ │alte cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.5. Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de restituit bugetului pentru │ 4564 │ X │ │ │contabilă │alte cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de primit de la buget pentru alte│ 4563 │ │ X │ │ │cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.6. Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil din contribuția națională │ 5582.06/07 │ X │ │ │cont │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │ │ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │ │ │programelor operaționale - cheltuieli │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ │ X │ │ │sume plătite în plus FB │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.7. Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Sume de restituit bugetului pentru │ 4564 │ X │ │ │cont │alte cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil din contribuția națională │ 5582.06/07 │ │ X │ │ │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │ │ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │ │ │programelor operaționale - cheltuieli │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘B. Beneficiari (ONG-uri, societăți comerciale, etc.)6.8. Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând TVA datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăți comerciale, etc. ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Declarația│Sume de primit de la buget pentru alte│ 4563 │ X │ │ │de chel- │cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │ │tuieli AM ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume datorate beneficiarilor - │ 4544 │ │ X │ │ │(ONG-uri, societăți comerciale, etc.) │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.9. Încasarea sumelor reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la bugetul statului în contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil din contribuția națională │ 5582.06/07 │ X │ │ │cont │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │ │ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │ │ │programelor operaționale - cheltuieli │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de primit de la buget pentru alte│ 4563 │ │ X │ │ │cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.10. Virarea din contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentând taxa pe valoarea adăugată ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Sume datorate beneficiarilor (ONG-uri,│ 4544 │ X │ │ │cont │societăți comerciale, etc.) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil din contribuția națională │ 5582.06/07 │ │ X │ │ │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │ │ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │ │ │programelor operaționale - cheltuieli │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.11. Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari - ONG-uri, societăți comerciale, etc., urmare certificării cheltuielilor de către ACP ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ X │ │ │contabilă │sume plătite în plus FB │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de restituit bugetului pentru │ 4564 │ │ X │ │ │alte cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.12. Compensarea sumelor de primit cu sumele de restituit bugetului ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de restituit bugetului pentru │ 4564 │ X │ │ │contabilă │alte cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de primit de la buget pentru alte│ 4563 │ │ X │ │ │cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.13. Încasarea sumelor de la beneficiari urmare a plăților efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Disponibil din contribuția națională │ 5582.06/07 │ X │ │ │cont │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │ │ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │ │ │programelor operaționale - cheltuieli │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.1 │ │ X │ │ │sume plătite în plus FB │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘6.14. Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Extras de │Sume de restituit bugetului pentru │ 4564 │ X │ │ │cont │alte cheltuieli decât cele eligibile │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Disponibil din contribuția națională │ 5582.06/07 │ │ X │ │ │reprezentând alte cheltuieli decât │ │ │ │ │ │cele eligibile de la buget aferente │ │ │ │ │ │programelor operaționale - cheltuieli │ │ │ │ │ │directe │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘7. Debite recuperate de la beneficiariA. În situația în care debitele recuperate rămân în continuare în conturi pentru derularea programelor operaționale (Comisia Europeană a realizat deja o compensare în acest sens)7.1. Notificare de la Comisia Europeană pentru recuperarea debitelor de la beneficiari ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.1.2 │ X │ │ │contabilă │debite IS │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume declarate și solicitate Comisiei │ │ │ │ │ │Europene/altor donatori - INSTRUMENTE │ │ │ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI │ 4503 │ │ X │ └──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┴──────┘------------- Contul 4503 și-a schimbat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.b. Debite de recuperat - Fonduri de la buget (cofinanțare) ┌──────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────┐ │ Document │ Denumire cont │ Cont │Debit│Credit│ │ contabil │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │Notă │Sume de recuperat de la beneficiari - │ 4543.2.2 │ X │ │ │contabilă │debite (cofinanțare) FB │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┼──────┤ │ │Sume de restituit bugetului │ 4554.2 │ │ X │ │ │(cofinanțare) │ │ │ │ └──────────┴──────────────────────────