CAPITOLELE VIII-X din ANEXA din 12 decembrie 2005cuprinzând Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
  Notă
  A se vedea și următoarele Ordine emise de Ministerul Finanțelor Publice:– Ordinul nr. 40 din 12 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 26 ianuarie 2007;– Ordinul nr. 116 din 15 ianuarie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 46 din 21 ianuarie 2008;– Ordinul nr. 3.769 din 23 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2009;– Ordinul nr. 1.146 din 12 aprilie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 315 din 22 aprilie 2008;– Ordinul nr. 629 din 3 aprilie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 242 din 10 aprilie 2009;– Ordinul nr. 79 din 18 ianuarie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 63 din 28 ianuarie 2010;– Ordinul nr. 980 din 21 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 282 din 29 aprilie 2010;– Ordinul nr. 59 din 11 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 46 din 19 ianuarie 2011;– Ordinul nr. 1.865 din 8 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 18 aprilie 2011;– Ordinul nr. 24 din 9 ianuarie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din 17 ianuarie 2012;– Ordinul nr. 479 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 254 din 17 aprilie 2012;– Ordinul nr. 71 din 22 ianuarie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 63 din 29 ianuarie 2013;– Ordinul nr. 2.020 din 17 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 19 decembrie 2013.– Ordinul nr. 116 din 30 ianuarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.– Ordinul nr. 556 din 8 aprilie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 15 aprilie 2014.– Ordinul nr. 96 din 28 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015.
  Conform alin. (1) al art. IV din ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepția pct. 8.4 și 16 din anexă care intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.
  Conform art. II din ORDINUL nr. 1.176 din 26 ianuarie 2018, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2018, in întreg cuprinsul Normelor metodologice se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și III, potrivit prevederilor pct. 3.
  Conform art. II din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 7 ianuarie 2019, în întreg cuprinsul normelor metodologice prevăzute la art. I se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și III, potrivit prevederilor art. I pct. 3.
   +  Capitolul VIII MONOGRAFIA privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Descriere operație Simbol cont Simbol contCrt. debitor creditor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I. CONTURI DE CAPITALURI - REZERVE, FONDURI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. REZERVE, FONDURI (conturile 100-105)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Monografia privind operațiunile cu conturile de rezerve și fonduri (100-105) este prezentată la clasa 2 - Conturi de active fixe──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. REZULTATUL PATRIMONIAL (cont 121)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Închiderea conturilor de cheltuieli la sfârșitul 121 6xx perioadei (lunar sau cel mai târziu la întocmirea situațiilor financiare)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Închiderea conturilor de venituri și finanțări la 7xx 121 sfârșitul perioadei (lunar sau cel mai târziu la întocmirea situațiilor financiare)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C. REZULTATUL REPORTAT (cont 117)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La începutul anului, preluarea excedentului 121 117 patrimonial aferent exercițiului precedent──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La începutul anului, preluarea deficitului 117 121 patrimonial aferent exercițiului precedent──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. PROVIZIOANE (cont 151)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Constituirea sau majorarea provizioanelor 681 151──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Diminuarea sau anularea provizioanelor 151 781────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│ Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││ crt. │ │ debitor │ creditor │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│E. │ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│I. │Împrumuturi interne și externe contractate și │ │ ││ │garantate de stat - în situația în care │ │ ││ │împrumuturile se derulează prin conturi de │ │ ││ │disponibil deschise la instituții de credit │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1. │Sumele reprezentând disponibilități din credite │% │581 ││ │interne și credite externe aflate în soldul │5130102 │ ││ │conturilor de disponibilități la finele anului 2013 │(5130202; │ ││ │se transferă la data de 1 iulie 2014, ca sursă de │5140102; │ ││ │finanțare a cheltuielilor bugetelor respective, la │5140202)- │ ││ │subdiviziunile de venituri bugetare, după caz: │roșu │ ││ │- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne"; │5130102 │ ││ │- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe. │(5130202; │ ││ │ │5140102; │ ││ │ │5140202)/ │ ││ │ │cod bugetar│ ││ │ │41.02.00 │ ││ │ │41.03.00 - │ ││ │ │negru │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2. │La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul │% │581 ││ │2014 pentru bugetul creditelor interne și bugetul │5130102 │ ││ │creditelor externe se transferă din contul de │(5130202; │ ││ │disponibil corespunzător, ca sursă de finanțare a │5140102; │ ││ │cheltuielilor bugetelor respective, la subdiviziunile│5140202)- │ ││ │de venituri bugetare, după caz: │roșu │ ││ │- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne"; │5130102 │ ││ │- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe". │(5130202; │ ││ │ │5140102; │ ││ │ │5140202)/ │ ││ │ │cod bugetar│ ││ │ │41.02.00 │ ││ │ │41.03.00 - │ ││ │ │negru │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3. │Tragerile din împrumuturi interne și externe │5130102 │1640200 ││ │contractate de stat - coduri de venituri bugetare: │(5130202) │ ││ │41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" și │ │ ││ │41.03.00 "Sume aferente creditelor externe" │ │ ││ │ │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4. │Tragerile din împrumuturi interne și externe │5140102 │1650200 ││ │garantate de stat - coduri de venituri bugetare: │(5140202) │ ││ │41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" și │ │ ││ │41.03.00 "Sume aferente creditelor externe" │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│5. │Acordarea de avansuri pentru realizarea │2320000 │5130102 ││ │obiectivelor prevăzute în contract - din contul de │(2340000; │(5130202; ││ │disponibil, pe clasificația funcțională și economică │4090101; │5140102; ││ │a cheltuielilor │4090102) │5140202) │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│6. │Acordarea de avansuri pentru realizarea │2320000 │1640100 ││ │obiectivelor prevăzute în contract - din contul de │(2340000; │(1650100) ││ │împrumut │4090101; │ ││ │ │4090102) │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│7. │Decontarea avansurilor acordate, la primirea │4010100 │4090101 ││ │bunurilor, lucrărilor, serviciilor │ │(4090102) │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│8. │Decontarea avansurilor acordate, la primirea │4040100 │2320000 ││ │bunurilor de natura activelor fixe │ │(2340000) │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│9. │Plata furnizorilor din contul de disponibil după │% │5130102 ││ │decontarea avansurilor acordate și evidențierea │4010100 │(5130202; ││ │diferențelor de curs valutar nefavorabile - pe │(4040100) │5140102; ││ │clasificația funcțională și economică a cheltuielilor│6650100 │5140202) │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│10. │Plata furnizorilor din contul de împrumut după │% │1640100 ││ │decontarea avansurilor acordate și evidențierea │4010100 │(1650100) ││ │diferențelor de curs valutar nefavorabile │(4040100) │ ││ │ │6650100 │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│11. │Plata furnizorilor din contul de disponibil după │4010100 │% ││ │decontarea avansurilor acordate și evidențierea │(4040100) │5130102 ││ │diferențelor de curs valutar favorabile - pe │ │(5130202; ││ │clasificația funcțională și economică a cheltuielilor│ │5140102; ││ │ │ │5140202) ││ │ │ │7650100 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│12. │Plata furnizorilor din contul de împrumut după │4010100 │% ││ │decontarea avansurilor acordate și evidențierea │(4040100) │1640100 ││ │diferențelor de curs valutar favorabile │ │(1650100) ││ │ │ │7650100 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│13. │La finele perioadei, reevaluarea împrumuturilor │6650100 │1640100 ││ │externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei │ │(1640200; ││ │și evidențierea diferențelor de curs valutar │ │(1650100; ││ │nefavorabile │ │1650200) │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│14. │La finele perioadei, reevaluarea împrumuturilor │1640100 │7650100 ││ │externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei │(1640200; │ ││ │și evidențierea diferențelor de curs valutar │(1650100; │ ││ │favorabile │1650200) │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│15. │La finele perioadei, reevaluarea soldului contului de│6650200 │5130202 ││ │disponibil în valută și evidențierea diferențelor de │ │(5140202) ││ │curs valutar nefavorabile │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│16. │La finele perioadei, reevaluarea soldului contului de│5130202 │7650200 ││ │disponibil și evidențierea diferențelor de curs │(5140202) │ ││ │valutar favorabile │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│17. │Rambursarea la scadență a împrumuturilor externe │1640100 │7700000 ││ │ │(1650100) │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│18. │Evidențierea dobânzii datorată și calculată în baza │6660000 │1680400 ││ │dreptului constatat (accrual) aferentă perioadei de │ │(1680500) ││ │raportare │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│19. │Plata dobânzilor aferente împrumuturilor interne și │% │7700000 ││ │externe pe termen lung - pe clasificația funcțională │1680400 │ ││ │și economică a cheltuielilor │(1680500) │ ││ │Plata comisioanelor bancare │6270000 │5130202 ││ │ │ │(5140202 ││ │ │ │5130102 ││ │ │ │5140102) │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│II. A.│Înregistrarea operațiunilor privind bugetul │ │ ││ │creditelor interne, pentru împrumuturile │ │ ││ │contractate și garantate de stat, în situația în │ │ ││ │care acestea se derulează prin conturi de │ │ ││ │disponibil deschise la trezoreria statului │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1. │Sumele reprezentând disponibilități din credite │% │581 ││ │interne aflate în soldul conturilor de │5130101 │ ││ │disponibilități la finele anului 2013 se transferă la│(5140101)- │ ││ │data de 1 iulie 2014, ca sursă de finanțare a │roșu │ ││ │cheltuielilor bugetului respectiv, la subdiviziunea │5130101 │ ││ │de venituri bugetare 41.02.00 "Sume aferente │(5140101)/ │ ││ │creditelor interne" │cod bugetar│ ││ │ │41.02.00- │ ││ │ │negru │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2. │La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul │% │581 ││ │2014 pentru bugetul creditelor interne se virează din│5130101 │ ││ │contul de disponibil corespunzător, ca sursă de │(5140101)- │ ││ │finanțare a cheltuielilor bugetului respectiv, la │roșu │ ││ │subdiviziunea de venituri bugetare 41.02.00 "Sume │5130101 │ ││ │aferente creditelor interne" │(5140101)/ │ ││ │ │cod bugetar│ ││ │ │41.02.00 - │ ││ │ │negru │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3. │La data de 1 iulie 2014, transferul plăților de casă │581 │7700000/cod││ │care au fost efectuate în anul 2014, de la codul de │ │89.01.00. ││ │cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în │ │82.01.00 ││ │curs de clarificare - cheltuieli din disponibilități │ │ ││ │ale instituțiilor publice, în curs de clarificare", │5130101 │581 ││ │la codurile de cheltuieli potrivit execuției bugetare│(5140101) │ ││ │ │/clasifica-│ ││ │ │ție │ ││ │ │cheltuieli │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4. │Începând cu data de 1 iulie, virarea sumelor de la │581 │% ││ │codurile de cheltuieli bugetare conform execuției │ │7700000/cod││ │bugetare la codul de cheltuieli bugetare │ │89.01.00. ││ │89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs de clarificare │ │82.01.00 - ││ │- cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor │ │roșu ││ │publice, în curs de clarificare" │ │7700000/ ││ │ │ │clasif. ││ │ │ │cheltuieli ││ │ │ │- negru ││ │Sau │7700000/cod│7700000/ ││ │ │89. 01.00 │clasif. ││ │ │82.01.00 │cheltuieli │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│5. │În cursul exercițiului, încasarea veniturilor │5130101 │1640200 ││ │bugetului creditelor interne (tragerile din │(5140101) │(1650200) ││ │împrumuturi) la codul bugetar de venituri 41.02.00 │ │ ││ │"Sume aferente creditelor interne" │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│6. │Plata cheltuielilor din bugetul creditelor interne - │% │7700000 ││ │pe clasificația funcțională și economică a │2320000 │ ││ │cheltuielilor │2340000 │ ││ │ │4010100 │ ││ │ │4040100 │ ││ │ │6xx, etc. │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│7. │La sfârșitul exercițiului financiar, închiderea │5130301 │5130101 ││ │contului 5130101 (5140101) cu soldul veniturilor │(5140301) │(5140101) ││ │încasate la codul bugetar de venituri 41.02.00 "Sume │ │ ││ │aferente creditelor interne" │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│8. │La sfârșitul exercițiului financiar, închiderea │7700000 │5130301 ││ │contului 7700000 "Finanțarea de la buget" cu soldul │ │(5140301) ││ │plăților nete de casă efectuate din bugetul │ │ ││ │creditelor externe │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│9. │La începutul exercițiului financiar: │581 │5130301 ││ │- virarea sumelor din contul de trezorerie 50.71.02 │ │(5140301) ││ │"Disponibil al bugetului creditelor interne din sume │ │ ││ │neutilizate în anul curent și reportate în anul │ │ ││ │următor" │ │ ││ │- încasarea la codul bugetar de venituri 41.02.00 │5130101 │581 │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │"Sume aferente creditelor interne" │(5140101) │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│II. B.│Înregistrarea operațiunilor privind bugetul │ │ ││ │creditelor externe, pentru împrumuturile │ │ ││ │contractate și garantate de stat, în situația în │ │ ││ │care acestea se derulează prin conturi de │ │ ││ │disponibil deschise la trezoreria statului │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1. │Sumele reprezentând disponibilități din credite │% │581 ││ │externe aflate în soldul conturilor de │5130101 │ ││ │disponibilități la finele anului 2013 se transferă la│(5140101)- │ ││ │data de 1 iulie 2014, ca sursă de finanțare a │roșu │ ││ │cheltuielilor bugetului respectiv, la subdiviziunea │5130101 │ ││ │de venituri bugetare 41.03.00 "Sume aferente │(5140101)/ │ ││ │creditelor externe" │cod bugetar│ ││ │ │41.03.00- │ ││ │ │negru │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2. │La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul │% │581 ││ │2014 pentru bugetul creditelor externe se virează │5130101 │ ││ │din contul de disponibil corespunzător, ca sursă de │(5140101)- │ ││ │finanțare a cheltuielilor bugetului respectiv, la │roșu │ ││ │subdiviziunea de venituri bugetare 41.03.00 "Sume │5130101 │ ││ │aferente creditelor externe" │(5140101)/ │ ││ │ │cod bugetar│ ││ │ │41.03.00 - │ ││ │ │negru │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3. │La data de 1 iulie 2014, transferul plăților de casă │581 │7700000/cod││ │care au fost efectuate în anul 2014, de la codul de │ │89.01.00. ││ │cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în │ │82.01.00 ││ │curs de clarificare - cheltuieli din disponibilități │ │ ││ │ale instituțiilor publice, în curs de clarificare" la│5130101 │581 ││ │codurile de cheltuieli potrivit execuției bugetare │(5140101)/ │ ││ │ │clasifica- │ ││ │ │ție │ ││ │ │cheltuieli │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│4. │Începând cu data de 1 iulie, virarea sumelor de la │581 │% ││ │codurile de cheltuieli bugetare potrivit execuției │ │7700000/cod││ │bugetare, la codul de cheltuieli bugetare │ │89.01.00. ││ │89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs de clarificare-│ │82.01.00 - ││ │cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor │ │roșu ││ │publice, în curs de clarificare" │ │7700000/ ││ │ │ │clasif. ││ │ │ │cheltuieli-││ │ │ │negru ││ │Sau │7700000/cod│7700000/ ││ │ │89.01.00 │clasif. ││ │ │82.01.00 │bugetară │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│5. │În cursul exercițiului, încasarea veniturilor │5130101 │1640100 ││ │bugetului creditelor externe (tragerile din │(5140101) │(1640200; ││ │împrumuturi) la codul bugetar de venituri 41.03.00 │ │1650100; ││ │"Sume aferente creditelor externe" │ │1650200) │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│6. │Plata cheltuielilor din bugetul creditelor externe - │% │7700000 ││ │pe clasificația funcțională și economică a │2320000 │ ││ │cheltuielilor │2340000 │ ││ │ │4010100 │ ││ │ │4040100 │ ││ │ │6xx, etc. │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│7. │La sfârșitul exercițiului financiar, închiderea │5130302 │5130101 ││ │contului 5130101 (5140101) cu soldul veniturilor │(5140302) │(5140101) ││ │încasate la codul bugetar 41.03.00 "Sume aferente │ │ ││ │creditelor externe" │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│8. │La sfârșitul exercițiului financiar, închiderea │7700000 │5130302 ││ │contului 7700000 "Finanțarea de la buget" cu soldul │ │(5140302) ││ │plăților nete de casă efectuate din bugetul │ │ ││ │creditelor externe │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│9. │La începutul exercițiului financiar: │581 │5130302 ││ │- virarea sumelor din contul de trezorerie 50.71.03 │ │(5140302) ││ │"Disponibil al bugetului creditelor externe din sume │ │ ││ │neutilizate în anul curent și reportate în anul │ │ ││ │următor" │ │ ││ │- încasarea la codul bugetar de venituri 41.03.00 │5130101 │581 ││ │"Sume aferente creditelor externe" │(5140101) │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│III. │Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului │ │ ││ │patrimonial la instituțiile care gestionează bugetul │ │ ││ │creditelor interne și bugetul creditelor externe, la │ │ ││ │sfârșitul trimestrului │ │ │├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1. │Închiderea conturilor de cheltuieli │1210000 │6xx │└──────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Împrumuturi interne și externe contractate sau garantate de autoritățile administrației publice locale (conturile 162 și 163) Monografia operațiunilor este prezentată la capitolul "buget local"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (cont 161) - Monografia operațiunilor este prezentată la capitolul "Buget local"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Alte împrumuturi și datorii asimilate și dobânzile aferente acestora (cont 167 și 168)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────a.1 Leasing financiar- în situația în care activele fixe achiziționate nu se supun amortizării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - active fixe corporale primite conform 212,213,214 101,102,103, contractului încheiat, la valoarea de intrare 104──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - evidențierea datoriei, inclusiv a dobânzilor % 167 aferente 682 666 471──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - înregistrarea obligației de plată a ratelor % 404 lunare pe baza facturii emise de proprietarul 167 bunurilor 4426──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - înregistrarea plații ratelor de leasing 404 560(561,770)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────a.2 Leasing financiar- în situația în care activele fixe achiziționate se supun amortizării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - active fixe corporale primite conform 212(213,214) 167 contractului încheiat, la valoarea de intrare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - evidențierea dobânzilor aferente % 168 666 471──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - înregistrarea facturii pentru rata scadenta și % 404 dobânda aferentă 167 168 4426──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - înregistrarea plații ratelor de leasing 404 560(561,770)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b.1 Leasing operațional - în situația în care activele fixe achiziționate nu se supun amortizării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - înregistrarea obligației de plată a ratelor % 401 lunare pe baza facturii emise de proprietarul 612 bunurilor 4426──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - înregistrarea plații ratelor de leasing 401 560(561,770)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - înregistrarea intrării activului fix la valoarea 212(213,214) 101 reziduală plus cota-parte din valoarea de intrare (102,103,104) cuprinsă în ratele de leasing────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b.2 Leasing operațional - în situația în care activele fixe achiziționate se supun amortizării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - înregistrarea obligației de plată a ratelor % 401 lunare pe baza facturii emise de proprietarul 612 bunurilor 4426──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - înregistrarea plații ratelor de leasing 401 560(561,770)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - înregistrarea intrării activului fix la valoarea 212(213,214) 719*) reziduală plus cota-parte din valoarea de intrare cuprinsă în ratele de leasing────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II ACTIVE FIXE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. ACTIVE FIXE NECORPORALE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Intrarea în patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - achiziționate de la terți 203(205,208) 404──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - primite prin donație, transfer cu titlu gratuit 203(205,208) 779 între instituții sau redistribuiri între unități──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - realizate din producție proprie 203(205,208) 721──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - recepționate la finalizarea investiției 203(205,208) 233──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - constatate plus la inventar 203(205,208) 779──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - diferențe din reevaluare 203(205,208) 105──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Intrarea în patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - intrarea în patrimoniu a activelor fixe 206 100 necorporale care nu se supun amortizării, respectiv - achiziționate de la terți, primite prin donație, transfer cu titlu gratuit, intre instituții sau redistribuiri între unități, constatate plus la inventar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - cheltuieli cu active fixe necorporale 682 404 neamortizabile──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - diferențe din reevaluare 206 105──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Ieșirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - vânzarea 461 791──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - scăderea din evidența: % 203(205,208) - cu valoarea neamortizată 691 - cu valoarea amortizată 280──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Ieșirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - ieșirea din patrimoniu a activelor fixe 100 206 necorporale care nu se supun amortizării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Înregistrarea amortizării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - cheltuieli cu amortizarea activelor fixe 6811 280 necorporale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - constituirea sau majorarea ajustărilor pentru 6813 290 deprecierea activelor fixe necorporale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - diminuarea sau anularea ajustărilor constituite 290 7813 pentru deprecierea activelor fixe necorporale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Avansuri acordate furnizorilor de active fixe necorporale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - avansuri acordate 234 512(541,542, 550,551*),560, 561,770)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - decontarea avansurilor acordate 404 234──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Active fixe necorporale în curs de execuție──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - realizate din producție proprie 233 721──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - facturate de furnizori 233 404──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - la recepția finală a investiției -pentru active 203(205,208) 233 fixe necorporale amortizabile──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - la recepția finală a investiției - pentru active 682 233 fixe necorporale neamortizabile──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - scăzute din evidența 691 233──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - cedate 658 233──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - pierderi din calamități 690 233──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - constituirea sau majorarea ajustărilor 6813 293 pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuție──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - diminuarea sau anularea ajustărilor 293 7813 constituite pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuție──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. ACTIVE FIXE CORPORALE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Intrarea în patrimoniu a activelor fixe corporale care se supun amortizării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - achiziționate de la terți 211(212,213, 404 214)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - primite prin donație, transfer cu titlu gratuit 211(212,213, 779 între instituții sau redistribuiri între unități 214)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - realizate din producție proprie 211(212,213, 722 214)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - constatate plus la inventar 211(212,213, 779 214)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - achiziționate în regim de leasing financiar 212(213,214) 167──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - diferențe din reevaluare 211(212,213, 105 214)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Intrarea în patrimoniu a activelor fixe corporale care nu se supun amortizării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - intrarea în patrimoniu prin achiziționare de la 211(212,213, 101(102,103, terți, primite prin donație, transfer cu titlu 214) 104) gratuit între instituții sau redistribuiri intre unități, realizate din producție proprie, constatate plus la inventar, achiziționate în regim de leasing financiar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile 682 404──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - cheltuieli cu active fixe corporale 682 167 neamortizabile achiziționate în regim de leasing financiar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - diferențe din reevaluare 211(212,213, 105 214)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - alte active ale statului (zăcăminte, resurse 215 101 biologice necultivate, rezerve de apă)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Ieșirea din patrimoniu a activelor fixe corporale care se supun amortizării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - vânzare 461 791──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - scăderea din evidența % 211(212,213, - cu valoarea neamortizată 691 214) - cu valoarea amortizată 281──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Ieșirea din patrimoniu a activelor fixe corporale care nu se supun amortizării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - scăderea din evidența 101(102,103, 211(212,213, 104) 214)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - alte active ale statului (zăcăminte, resurse 101 215 biologice necultivate, rezerve de apă)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Înregistrarea amortizării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale 6811 281──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea activelor fixe corporale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - constituirea sau majorarea ajustărilor pentru 6813 291 deprecierea activelor fixe corporale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - diminuarea sau anularea ajustărilor constituite 291 7813 pentru deprecierea activelor fixe corporale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Avansuri acordate furnizorilor de active fixe corporale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - avansuri acordate 232 512(541,542, 550,551*),560, 561,770)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - decontarea avansurilor acordate 404 232──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Active fixe corporale în curs de execuție──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - realizate din producție proprie 231 722──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - facturate de furnizori 231 404──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - recepția finală a investiției - pentru active 211(212,213, 231 fixe corporale amortizabile 214)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - recepția finală a investiției - pentru active 682 231 fixe corporale neamortizabile──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - scăzute din evidența 691 231──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - cedate 658 231──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - pierderi din calamități 690 231──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - constituirea sau majorarea ajustărilor pentru 6813 293 deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuție──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - diminuarea sau anularea ajustărilor constituite 293 7813 pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuție──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C. ACTIVE FINANCIARE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Titluri de participare (cont 260), Alte titluri imobilizate (cont 265) și Vărsăminte de efectuat pentru active financiare (cont 269)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Monografia operațiunilor este prezentată la capitolele: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Creanțe imobilizate (cont 267)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Monografia împrumuturilor pe termen lung acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj este prezentată la capitolul bugetul asigurărilor pentru șomaj.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - acordarea de credite ipotecare din buget 2673 % pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, 551*) consolidarea și extinderea de locuințe (prin 560 ANL)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - rambursarea ratelor de credit de către clienți % 2673 551*) 560──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - dobânzi de încasat aferente creditelor 2674 763 acordate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - încasarea dobânzilor % 2674 551 560──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - garanții depuse și alte creanțe imobilizate la 267 512(513*),551*), dispoziția terților 560,561,770)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - restituirea garanțiilor depuse și a altor 512(513*),551*), 267 creanțe imobilizate 560,561,770)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III STOCURI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. Metoda inventarului permanent──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Achiziționarea stocurilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a. - în cazul în care s-au întocmit facturi: % 401 301(302,303, 304,305,309, 351,354,356, 357,358,361, 371,378*),381) 4426──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b. - în cazul în care nu s-au întocmit facturi: % 408 301(302,303, 304,305,309, 351,354,356, 357,358,361, 371,378*),381) 4428──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Stocuri primite cu titlu gratuit (donații, % 779 sponsorizări, comasări de unități, etc.) 301(302,303, 309,361,371, 381)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Stocuri rezultate din dezmembrarea imobilizărilor 301(302,303) 791──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Producția, lucrările și serviciile în curs de 331(332,341, 709 execuție precum și produsele obținute din 345,346,348, producția proprie, la sfârșitul perioadei 361,381)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Reluarea producției, lucrărilor și serviciilor 709 331 în curs de execuție, la începutul perioadei (332,341,345, 346,348,361, 381)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Reținerea din producție proprie a produselor % 345 finite ca materii prime, materiale, mărfuri sau 301,302,303, ambalaje 371,381──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Materii prime, materiale, produse, animale, 351 % mărfuri, ambalaje, bunuri date spre prelucrare 301,302,303, sau custodie la terți, mărfuri depuse în 345,361,371, consignație 381──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Primirea bunurilor de la terți, inclusiv valoarea % % serviciilor prestate 301,302,303, 351,401 345,361,371, 381──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Consumuri de stocuri:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - materii prime 601 301──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - materiale consumabile 602 302──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - materiale de natura obiectelor de inventar (la 603 303 momentul scoaterii din folosință)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - animale și pasări 606 361──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - ambalaje 608 381──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - muniții și furnituri pentru apărare națională, 609 309 ordine publică și siguranța națională și alte stocuri specifice unor instituții──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - materiale și ambalaje pentru rezerva de stat și 689 304(305) de mobilizare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Vânzarea către terți a stocurilor de produse 411 % (cont 701- 703), de materii prime, materiale, 701(702,703, mărfuri (cont 707) precum și facturarea 704,705,706, serviciilor prestate (cont 704- 706)*) 707) 4427────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Scăderea din evidența a stocurilor vândute:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - semifabricate, produse finite, produse reziduale 709 341(345,346)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - diferențe de preț între costul de producție și prețul standard sau prestabilit al produselor: - nefavorabile 348 709 - favorabile 709 348──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - mărfuri (în unitățile cu amănuntul) % 371 607 378*) 4428 - mărfuri (în unitățile en-gros) 607 371──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - ambalaje 608 381────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Plusuri de natura stocurilor constatate la inventariere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - materii prime 301 601──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - materiale consumabile 302 602──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - materiale de natura obiectelor de inventar 303 603──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - muniții și furnituri pentru apărare națională, 309 609 ordine publică și siguranța națională și alte stocuri specifice altor instituții──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - produse:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - animale și pasări──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - achiziționate 361 719*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - din producție proprie 361 709──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - mărfuri- în unitățile cu amănuntul % 607 371,378*) - mărfuri- în unitățile en-gros 371 607──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - ambalaje──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - achiziționate 381 608──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - din producție proprie 381 709────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Lipsuri constatate cu ocazia inventarierii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - materii prime 601 301──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - materiale consumabile 602 302──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - materiale de natura obiectelor de inventar 603 303──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - animale și pasări──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - achiziționate 606 361──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - din producție proprie 709 361──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - mărfuri 607 371──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - ambalaje──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - achiziționate 608 381──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - din producție proprie 709 381──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - muniții și furnituri pentru apărare națională, 609 309 ordine publică și siguranța națională și alte stocuri specifice unor instituții──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - materiale și ambalaje pentru rezerva de stat și 684 304(305) de mobilizare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - imputarea lipsurilor persoanelor vinovate: - când sumele se cuvin bugetului 428 448 - când sumele rămân la dispoziția instituției 428 719*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. Metoda inventarului intermitent──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Achiziționarea stocurilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a. - în cazul în care s-au întocmit facturi: % 401 601(602,603) 4426──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b. - în cazul în care nu s-au întocmit facturi: % 408 601(602,603) 4428──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. La sfârșitul lunii, stabilirea stocurilor, 301(302,303) 601(602,603) pe baza inventarului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. La începutul lunii următoare, trecerea pe 601(602,603) 301(302,303) cheltuieli a stocurilor constatate la sfârșitul lunii anterioare, pe baza inventarului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru 6814 391(392,393, deprecierea stocurilor 394,395,396, 397,398)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Diminuarea sau anularea ajustărilor constituite 391(392,393, 7814 pentru deprecierea stocurilor 394,395,396, 397,398)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────IV CONTURI DE TERȚI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. Operațiuni privind decontările cu furnizorii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Acordarea avansurilor către furnizorii de bunuri, 409 512 lucrări executate, servicii prestate (513*),515,516, 550,551*),560, 561,770)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Decontarea avansurilor acordate furnizorilor 401 409──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Acordarea avansurilor către furnizorii de active 232(234) 512 fixe (513*),515,516, 560,561,770)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Decontarea avansurilor acordate furnizorilor de 404 232(234) active fixe──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Decontarea pe bază de efecte comerciale a 401 403 datoriilor față de furnizori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Decontarea pe bază de efecte comerciale a 404 405 datoriilor față de furnizorii de active fixe──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Achitarea furnizorilor 401(404) 512(513*),515*), 516,541,542, 550,551*),560, 561,770)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. diferențe favorabile de curs valutar rezultate în 401 (404) 765*) urma lichidării datoriilor în valută──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. Operațiuni privind decontările cu clienții──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Vânzări către clienți- în cazul în care s-au 411 % întocmit facturi 701(702,703, 704,705,706, 707,708) 4427*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Vânzări către clienți- în cazul în care nu s-au 418 % întocmit facturi 701(702,703, 704,705,706, 707,708) 4428*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Înregistrarea facturilor pentru operațiunile 411 418 evidențiate anterior în contul 418 "Clienți- facturi de întocmit". Concomitent, se înregistrează taxa pe valoarea adăugată colectată 4428 4427──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. diferențe de curs valutar nefavorabile rezultate % 411 în urma lichidării creanțelor în valută 5124 665*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. diferențe de curs valutar favorabile rezultate în 5124 % urma lichidării creanțelor în valută 411 765*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Primirea avansurilor de la clienți 560(561,5124) 419──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Decontarea avansurilor primite 419 411──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Încasarea sumelor datorate de clienți──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - prin casierie 531 411──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - prin trezoreria statului sau bănci 5124(528,557, 411 560,561,562)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Acceptarea efectelor comerciale de încasat 413 411────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Încasarea efectelor comerciale 5124(560,561, 413 562)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Scăderea din evidența a clienților incerți 654 411────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Reactivarea clienților scăzuți din evidență 411 714──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C. Decontări cu personalul și asigurările sociale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Înregistrarea salariilor conform statelor de salarii 641 421──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Înregistrarea contribuțiilor angajatorilor pentru 6451 4311 asigurări sociale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Înregistrarea contribuțiilor angajatorilor pentru 6453 4313 asigurări sociale de sănătate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea contribuțiilor angajatorilor pentru 6452 4371 asigurări de șomaj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Înregistrarea contribuțiilor angajatorilor pentru 6454 4315 accidente de muncă și boli profesionale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Înregistrarea reținerilor din salarii, conform 421 % statelor de salarii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale 4312──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - contribuțiile asiguraților pentru asigurări 4314 sociale de sănătate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj 4372──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - impozitul pe venit de natură salarială 444──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - avansuri acordate personalului 425──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - rețineri din salarii datorate terților (rate, chirii, etc.) 427──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - imputații, garanții gestionari 4282──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - alte datorii sociale 438──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Virarea reținerilor către terți % 550(551*),560, 561,562,770)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - impozitul pe venit de natură salarială 444──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale 4311──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale 4312──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - contribuțiile angajatorilor pentru asigurări 4313 sociale de sănătate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - contribuțiile asiguraților pentru asigurări 4314 sociale de sănătate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - contribuțiile angajatorilor pentru asigurările 4371 de șomaj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj 4372──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - rețineri din salarii datorate terților (rate, chirii, etc.) 427──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - imputații 4282──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Plata avansurilor din salarii 425 512(513*),551*), 560,561,562, 770)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Achitarea salariilor nete ale personalului 421 512(513*),550, 551*),560,561, 562,770)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Înregistrarea salariilor și a altor drepturi de 421(422,423, 426 personal neridicate 424,425)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Achitarea drepturilor de personal neridicate 426 512(513,550, 551*),552,560, 561,562,770)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Drepturi de personal neridicate prescrise datorate 426 448 bugetului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Înregistrarea unei pagube din vina unui salariat: 428 % - cu valoarea contabilă a bunului imputat 719*) - cu diferența dintre valoarea de înlocuire și valoarea contabilă, care urmează a se vira la buget────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Înregistrarea unei pagube din vina terților: 461 % - cu valoarea contabilă a bunului imputat 719*) - cu diferența dintre valoarea de înlocuire și 448 valoarea contabilă, care urmează a se vira la buget────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. Înregistrarea sumelor datorate bugetului de stat de 635 446 către instituțiile publice care nu au încadrat persoane cu handicap potrivit legii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------- Nr. crt. 14 de la litera C, CONTURI DE TERȚI a fost introdus de pct. 1 alCap. IV din ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006, publicat înMONITORUL OFICIAL nr. 439 din 22 mai 2006. D. Taxa pe valoarea adăugată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Înregistrarea taxei pe valoarea adăugată achitată 4426 512(513*),516*), organelor vamale pt bunurile și serviciile din 531,542,550, import 560,561,562, 770)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Înregistrarea TVA deductibilă cuprinsă în facturi 4426 401(404) sau alte documente legale pentru bunuri achiziționate, lucrări executate sau servicii prestate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Înregistrarea TVA aferentă bunurilor achiziționate, 4428 401(404) lucrărilor executate și serviciilor prestate cu plată în rate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Înregistrarea TVA aferentă bunurilor achiziționate, 4426 4428 lucrărilor executate și serviciilor prestate cu plată în rate- ajunse la scadență──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Înregistrarea sumelor încasate în numerar din 531 % vânzarea produselor prin magazine proprii 701(702,703, 707) 4427*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Înregistrarea facturilor pentru produse livrate, 411 % lucrări executate și servicii prestate, inclusiv 701(702,703, TVA colectată 704,705,706, 707,708) 4427*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Înregistrarea vânzărilor de bunuri, lucrări 411 % executate și servicii prestate cu plată în rate 701(702,703, 704,705,706, 707,708) 4428*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Înregistrarea încasării în numerar, prin trezorerie 531 (512, 411 sau prin bancă a valorii produselor livrate, (560,561,562) lucrărilor și serviciilor prestate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Înregistrarea TVA exigibilă aferentă vânzărilor, 4428 4427 lucrărilor executate sau serviciilor prestate devenită colectată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. La finele lunii, înregistrarea TVA deductibilă 4427 4426 reținută din TVA colectată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. La finele lunii, determinarea TVA datorată 4427 4423 bugetului de stat (TVA colectată mai mare decât TVA deductibilă)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. La finele lunii, determinarea TVA rămasă de 4424 4426 recuperat sau de compensat în lunile următoare (TVA deductibilă mai mare decât TVA colectată)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Plata TVA datorată bugetului de stat 4423 531 (560,561,562)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. Încasarea în contul de disponibil a TVA 560(561,562) 4424 recuperată de la bugetul de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. Compensarea cu bugetul statului a TVA colectată 4427 4424──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── E. Înregistrarea diferențelor de curs valutar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. diferențe de curs valutar nefavorabile rezultate 665*) 401(403,404, din reevaluarea datoriilor la sfârșitul perioadei 405,408,419, 462)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. diferențe de curs valutar favorabile rezultate din 401(403,404, 765*) reevaluarea datoriilor la sfârșitul perioadei, 405,408,419, sau la plata datoriilor, urmare scăderii cursului 462) valutar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. diferențe de curs valutar nefavorabile rezultate 665*) 409(411,413, din reevaluarea creanțelor la sfârșitul perioadei, 418,461) sau la încasarea creanțelor, urmare scăderii cursului valutar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. diferențe de curs valutar favorabile rezultate din 409(411,413, 765*) reevaluarea creanțelor la sfârșitul perioadei 418,461)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── F. Valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea și casarea bunurilor scoase din funcțiune──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Cheltuieli ocazionate de casarea, dezmembrarea, 6xx 401 declasarea activelor fixe, materialelor de natura obiectelor de inventar sau altor materiale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Materiale rezultate din casare 302(303) 719*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Valorificarea materialelor rezultate 602(603) 302(303)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - când sumele încasate se rețin de instituția 411 719*) publică──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - când sumele încasate se virează la buget 411 448──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Încasarea facturii 560(561,770) 411──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Virarea la buget a sumelor obținute din valorificare 448 411──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru 6814 491 deprecierea creanțelor-clienți──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Diminuarea sau anularea ajustărilor constituite 491 7814 pentru deprecierea creanțelor-clienți──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru 6814 496 deprecierea creanțelor -debitori diverși──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Diminuarea sau anularea ajustărilor constituite 496 7814 pentru deprecierea creanțelor-debitori diverși──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea cheltuielii cu impozitul pe profit──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Sumele datorate de instituțiile publice către bugetul statului/bugetele locale, după caz, reprezentând impozitul pe profit, potrivit legii 6350200 4460200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------- Pct. IV "Conturi de terți" din Cap. VIII a fost completat de subpct. 1 al pct. V din anexa la ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016.V. CONTURI DE TREZORERIE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Investiții pe termen scurt──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Monografia operațiunilor privind obligațiunile emise și răscumpărate (cont 505) - este prezentată la capitolul buget local.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Conturi la trezoreria statului și bănci──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Ridicări de numerar de la trezoreria statului 581 512(513*),515*), sau bănci, pe baza extrasului de cont 516*),550,551*), 552,560,561, 562,770)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Numerar ridicat de la trezoreria statului sau 531 581 bănci, pe baza registrului de casă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Depuneri de numerar la bancă 512 581 (513*),515*),516*), 550,551*),552, 560,561,562, 770)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Numerar depus la trezoreria statului sau bănci, 581 531 pe baza extrasului de cont──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Înregistrarea dobânzilor de încasat aferente 5187 766 disponibilităților aflate în conturi la trezoreria statului și bănci──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Încasarea dobânzilor aferente disponibilităților 512 5187 în conturi la trezoreria statului și bănci (513*),515*),516*), 560,561,562)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Alte valori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Achiziționarea de timbre poștale, tichete și 532 401 bilete de călătorie și alte valori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Acreditive și avansuri de trezorerie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Acordarea avansurilor de trezorerie personalului 542 531 pentru deplasări, achiziții de materiale, etc.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Decontarea avansurilor de trezorerie % 542 301-381 401,404,428, 531,532, 606-614 622-628;665*), 4426-------------- Conturile 604 și 605 de la nr. crt. V.4. CONTURI DE TREZORERIE din Cap. VIIIau fost eliminate de pct. 2 al Cap. IV din ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006,publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 22 mai 2006.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - La sfârșitul perioadei, înregistrarea 542 765*) diferențelor de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării avansurilor de trezorerie în valută──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - La sfârșitul perioadei, înregistrarea 665 542 diferențelor de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării avansurilor de trezorerie în valută──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Deschiderea acreditivelor în favoarea terților, 581 512(513*),515*), pe baza extrasului de cont 516*),550,551*), 560,561,562, 770)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Acreditive deschise, pe baza extrasului de cont 541 581──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Plata furnizorilor din acreditive deschise pe 401 (404) 541 seama acestora──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Reîntregirea contului de disponibil cu 512 581 acreditivele neutilizate, pe baza extrasului (513,515,516, de cont 550,551*),560, 561,562,770)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Virarea acreditivelor neutilizate, pe baza 581 541 extrasului de cont──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - La sfârșitul perioadei, înregistrarea 541 765*) diferențelor de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării acreditivelor în valută──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - La sfârșitul perioadei, înregistrarea 665 541 diferențelor de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării acreditivelor în valută──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - La sfârșitul perioadei, înregistrarea 5124(513,514, 765*) curs valutar favorabile rezultate în urma 515,516,517, reevaluării disponibilităților în valută 519, 5314)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - La sfârșitul perioadei, înregistrarea 665 5124(513*),514*) diferențelor de curs valutar nefavorabile 515*),516*),517*), rezultate în urma reevaluării disponibilităților 519, 5314) în valută──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Împrumuturi pe termen scurt primite și dobânzi aferente acestora──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Împrumuturi pe termen scurt primite din bugetul 560 (562) 5194(5) de stat sau bugetul local pentru înființarea unor instituții sau activități finanțate integral din venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - Rambursarea împrumuturilor 5194(5) 560(562)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ Simbol cont │ Simbol cont ││crt.│ Denumire operațiune │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 6. │Sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale│ │ ││ │venituri proprii ale instituțiilor publice sau │ │ ││ │venituri cuvenite altor bugete, achitate prin │ │ ││ │intermediul cardurilor bancare la terminale de │ │ ││ │plată electronice instalate la sediile │ │ ││ │instituțiilor publice beneficiare │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ │A. În situația în care există obligativitatea │ │ ││ │constituirii debitului: │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 1. │Evidențierea în contabilitatea proprie a │4610104/analitic:│4640000(4610101) ││ │instituțiilor publice beneficiare a debitelor │instituții de │analitic: ││ │constituite pe seama instituțiilor de credit, │credit │clasificație ││ │rezultate din stingerea obligațiilor fiscale și/ │ │venituri/ ││ │sau bugetare ale contribuabililor la data la care│ │contribuabili ││ │a fost efectuată tranzacția, astfel cum este │ │ ││ │confirmată prin procedura de autorizare a acestei│. │ ││ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 2. │Înregistrarea sumelor încasate în contul de │5290901 │4610104/analitic:││ │disponibil deschis la Trezoreria Statului pe │ │instituții de ││ │numele instituției publice │ │credit │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 3. │Evidențierea ca venituri încasate la bugetele │5210100 (5600101;│5290901 ││ │către care s-a efectuat plata, la data încasării │5610101 etc.)/ │ ││ │sumelor respective în conturile corespunzătoare │analitic: │ ││ │de venituri bugetare deschise la Trezoreria │clasificație │ ││ │Statului │venituri │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ │B. În situația în care nu există obligativitatea │ │ ││ │constituirii debitelor: │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 1. │Evidențierea în contabilitatea proprie a │4610104/analitic:│ 4480100 ││ │instituțiilor publice beneficiare a debitelor │instituții de │ ││ │constituite pe seama instituțiilor de credit la │credit │ ││ │data la care a fost efectuată tranzacția, astfel │ │ ││ │cum este confirmată prin procedura de autorizare │ │ ││ │a acesteia │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 2. │Înregistrarea sumelor încasate în contul de │5290901 │4610104/analitic:││ │disponibil deschis la Trezoreria Statului pe │ │instituții de ││ │numele instituției publice │ │credit │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 3. │Virarea sumelor încasate din contul de disponibil│ │ ││ │deschis la Trezoreria Statului în conturile de │ │ ││ │venituri bugetare │4480100 │5290901 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ 4. │Evidențierea ca venituri încasate la bugetele │5210100 (5600101;│7xx/analitic: ││ │către care s-a efectuat plata, la data încasării │5610101 etc.)/ │clasificație ││ │sumelor respective în conturile corespunzătoare │analitic: │venituri ││ │de venituri bugetare deschise la Trezoreria │clasificație │ ││ │Statului │venituri │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘ Notă
  Asteriscul și nota aferentă acestuia de la pct. 6 al pct. V din Cap. VIII a fost eliminată conform pct. II din anexa 2 la ORDINUL nr. 640 din 28 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 9 mai 2017.
  ┌───────┬─────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Simbol │ │ │Capitol │ ││cont │ DENUMIRE CONT │ │Subcapi-│ CLASIFICAȚIA BUGETARĂ ││ │ │ │ tol │ ││ │ │ │Paragraf│ │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │VENITURI │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ I. │ │VENITURI CURENTE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 73 │VENITURI FISCALE │ A │ │VENITURI FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350000│Impozite și taxe pe bunuri și servicii │ A4 │ │IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350100│Taxa pe valoarea adăugată │ │ 10 │Taxa pe valoarea adăugată ││ │ │ │ 10.01 │ Taxa pe valoarea adăugată încasată*) ││ │ │ │10.01.01│ TVA încasată pentru operațiuni interne*) ││ │ │ │10.01.02│ TVA încasată pentru importurile de bunuri*) ││ │ │ │10.01.03│ TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în cadrul comunității, pentru persoane neimpozabile ││ │ │ │ │ stabilite în România ││ │ │ │10.01.04│ TVA plătită de persoane impozabile nestabilite în România și care pot ││ │ │ │ │ fi scutite de obligația înregistrării în scopuri de TVA, când ││ │ │ │ │ efectuează în România una sau mai multe operațiuni pentru care este ││ │ │ │ │ obligată la plata taxei *) ││ │ │ │10.01.05│ T.V.A. de plată pentru transferul unor active, rezultată ca urmare a ││ │ │ │ │ ajustărilor ││ │ │ │ 10.02 │ T.V.A restituită (se scade) *) ││ │ │ │10.02.01│ Restituiri pentru societăți cu sediul în U.E.*) ││ │ │ │10.02.02│ Restituiri pentru țări terțe care au tranzacții cu România *) ││ │ │ │10.02.03│ Alte restituiri *) ││ │ │ │10.02.04│ Restituiri către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA ││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 10.03 │ Majorări de întârziere aferente TVA *) ││ │ │ │ 10.04 │ TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în comunitate, dar înregistrate în scopuri de TVA în ││ │ │ │ │ România, către persoane neimpozabile stabilite în alte state membre ││ │ │ │ │ (se scade) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350200│Sume defalcate din TVA │ │ 11 │Sume defalcate din TVA (se scad) ││ │ │ │ 11.01 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) ││ │ │ │ 11.02 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, ││ │ │ │ │ municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) ││ │ │ │ 11.05 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) ││ │ │ │ 11.06 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea ││ │ │ │ │ bugetelor locale (se scad) ││ │ │ │ 11.07 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea ││ │ │ │ │ infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural (se scad) ││ │ │ │ 11.08 │ Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent ││ │ │ │ │ (cu semnul "+") │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350300│Alte impozite și taxe generale pe bunuri │ │ │ ││ │și servicii │ │ 12 │Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii ││ │ │ │ 12.01 │ Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale ││ │ │ │ 12.02 │ Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice ││ │ │ │ │ - Restanțe anii anteriori - ││ │ │ │ 12.03 │ Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviației civile ││ │ │ │ 12.04 │ Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import ││ │ │ │ 12.05 │ Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor ││ │ │ │ │ alcoolice, produselor din tutun și a cafelei ││ │ │ │ 12.06 │ Cote din taxe de școlarizare ││ │ │ │ 12.07 │ Taxe hoteliere ││ │ │ │ 12.08 │ Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicațiilor ││ │ │ │ │ electronice ││ │ │ │ 12.09 │ Venituri din contribuția datorată pentru medicamente finanțate din ││ │ │ │ │ Fondul Național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul ││ │ │ │ │ Ministerului Sănătății ││ │ │ │ 12.11 │ Impozitul pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a ││ │ │ │ │ dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale ││ │ │ │ 12.12 │ Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale ││ │ │ │ 12.13 │ Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice și al gazului ││ │ │ │ │ natural ││ │ │ │ 12.50 │ Alte impozite și taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări și valoare ││ │ │ │ │ adăugată │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350400│Accize │ │ 14 │ACCIZE*) ││ │ │ │ 14.01 │ Accize încasate din vânzarea produselor energetice*) ││ │ │ │14.01.01│ Accize încasate din vânzarea de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.01.02│ Accize încasate din vânzarea de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.01.03│ Accize încasate din vânzarea de motorină *) ││ │ │ │14.01.04│ Accize încasate din vânzarea de păcură *) ││ │ │ │14.01.05│ Accize încasate din vânzarea de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.01.06│ Accize încasate din vânzarea de gaz natural *) ││ │ │ │14.01.07│ Accize încasate din vânzarea de cărbune și cocs *) ││ │ │ │14.01.08│ Accize încasate din vânzarea de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.01.09│ Accize din vânzarea uleiurilor minerale datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31 decembrie 2006*) ││ │ │ │14.01.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse energetice accizabile ││ │ │ │ 14.02 │ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, ││ │ │ │ │ vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere *) ││ │ │ │14.02.01│ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic *) ││ │ │ │14.02.02│ Accize încasate din vânzarea de produse intermediare *) ││ │ │ │14.02.03│ Accize încasate din vânzarea de vinuri spumoase *) ││ │ │ │14.02.04│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate spumoase, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri *) ││ │ │ │14.02.05│ Accize încasate din vânzarea de bere *) ││ │ │ │14.02.06│ Accize din vânzarea de alcool, distilate și băuturi alcoolice, datorate││ │ │ │ │ până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.02.07│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniștite, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri*) ││ │ │ │14.02.08│ Accize încasate din vânzarea de vinuri liniștite *) ││ │ │ │14.02.09│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniștite, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri datorate până la 31 ianuarie 2011 *) ││ │ │ │ 14.03 │ Accize încasate din vânzarea produselor din tutun *) ││ │ │ │14.03.01│ Accize încasate din vânzare de țigarete ││ │ │ │14.03.02│ Accize încasate din vânzare de țigări și țigări de foi ││ │ │ │14.03.03│ Accize încasate din vânzare de tutun de fumat fin tăiat, destinat ││ │ │ │ │ rulării de țigarete ││ │ │ │14.03.04│ Accize încasate din vânzarea altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.03.05│ Accize încasate din vânzarea din tutun datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.04 │ Accize încasate din vânzarea de cafea *) ││ │ │ │14.04.01│ Accize încasate din vânzarea de cafea verde ││ │ │ │14.04.02│ Accize încasate din vânzarea de cafea prăjită, inclusiv cafea cu ││ │ │ │ │ înlocuitori ││ │ │ │14.04.03│ Accize încasate din vânzarea de cafea solubilă ││ │ │ │14.04.04│ Accize încasate din vânzarea de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.05 │ Accize încasate din vânzarea altor produse *) ││ │ │ │14.05.01│ Accize încasate din vânzarea de bere/baza de bere din amestecul cu ││ │ │ │ │ băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.05.02│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate, altele decât bere ││ │ │ │ │ și vinuri ││ │ │ │14.05.03│ Accize încasate din vânzarea de bijuterii din aur și/sau din platină ││ │ │ │14.05.04│ Accize încasate din vânzarea de confecții din blănuri naturale ││ │ │ │14.05.05│ Accize încasate din vânzarea de iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu││ │ │ │ │ sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.05.06│ Accize încasate din vânzarea de autoturisme și autoturisme de teren ││ │ │ │14.05.07│ Accize încasate din vânzarea de arme de vânătoare și arme de uz ││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.05.08│ Accize încasate din vânzarea de cartușe cu glonț și alte tipuri de ││ │ │ │ │ muniție pentru armele de vânătoare și arme de uz personal ││ │ │ │14.05.09│ Accize încasate din vânzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, ││ │ │ │ │ destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru agrement ││ │ │ │14.05.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse datorate până la data de ││ │ │ │ │ 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.06 │ Accize încasate din vânzarea energiei electrice din producția internă*)││ │ │ │ 14.07 │ Accize încasate din vânzarea autoturismelor din producția internă, ││ │ │ │ │ datorate până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.09 │ Accize încasate pentru autoturismele din producția internă cu contracte││ │ │ │ │ de leasing inițiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.11 │ Accize încasate în vamă din importul produselor energetice*) ││ │ │ │14.11.01│ Accize încasate în vamă din importul de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.11.02│ Accize încasate în vamă din importul de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.11.03│ Accize încasate în vamă din importul de motorină *) ││ │ │ │14.11.04│ Accize încasate în vamă din importul de păcură *) ││ │ │ │14.11.05│ Accize încasate în vamă din importul de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.11.06│ Accize încasate în vamă din importul de gaz natural *) ││ │ │ │14.11.07│ Accize încasate în vamă din importul de cărbune și cocs *) ││ │ │ │14.11.08│ Accize încasate în vamă din importul de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.11.09│ Accize în vamă din importul uleiurilor minerale, datorate până la data ││ │ │ │ │ de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.11.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse energetice ││ │ │ │ │ accizabile ││ │ │ │ 14.12 │ Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse ││ │ │ │ │ intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere*) ││ │ │ │ 14.13 │ Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun *) ││ │ │ │14.13.01│ Accize încasate în vamă din importul de țigarete ││ │ │ │14.13.02│ Accize încasate în vamă din importul de țigări și țigări de foi ││ │ │ │14.13.03│ Accize încasate în vamă din importul de tutun de fumat fin tăiat, ││ │ │ │ │ destinat rulării de țigarete ││ │ │ │14.13.04│ Accize încasate în vamă din importul altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.13.05│ Accize încasate în vamă din importul produselor din tutun datorate până││ │ │ │ │ la data de 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.14 │ Accize încasate în vamă din importul de cafea *) ││ │ │ │14.14.01│ Accize încasate în vamă din importul de cafea verde ││ │ │ │14.14.02│ Accize încasate în vamă din importul de cafea prăjită, inclusiv cafea ││ │ │ │ │ cu înlocuitori ││ │ │ │14.14.03│ Accize încasate în vamă din importul de cafea solubilă ││ │ │ │14.14.04│ Accize încasate în vamă din importul de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.15 │ Accize încasate în vamă din importul energiei electrice ││ │ │ │ 14.16 │ Accize încasate în vamă din importul altor produse *) ││ │ │ │14.16.01│ Accize încasate în vamă din importul de bere/baza de bere din amestecul││ │ │ │ │ cu băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.16.02│ Accize încasate în vamă din importul de băuturi fermentate, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri ││ │ │ │14.16.03│ Accize încasate în vamă din importul de bijuterii din aur și/sau din ││ │ │ │ │ platină ││ │ │ │14.16.04│ Accize încasate în vamă din importul de confecții din blănuri naturale ││ │ │ │14.16.05│ Accize încasate în vamă din importul de iahturi și alte nave și ││ │ │ │ │ ambarcațiuni cu sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.16.06│ Accize încasate în vamă din importul de autoturisme și autoturisme de ││ │ │ │ │ teren ││ │ │ │14.16.07│ Accize încasate în vamă din importul de arme de vânătoare și arme de uz││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.16.08│ Accize încasate în vamă din importul de cartușe cu glonț și alte tipuri││ │ │ │ │ de muniție pentru armele de vânătoare și arme de uz personal ││ │ │ │14.16.09│ Accize încasate în vamă din importul de motoare cu capacitate de peste ││ │ │ │ │ 100 CP, destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru ││ │ │ │ │ agrement ││ │ │ │14.16.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse datorate până la ││ │ │ │ │ data de 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.17 │ Accize încasate în vamă din importul autoturismelor datorate până la ││ │ │ │ │ data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.19 │ Accize încasate în vamă pentru autoturismele cu contracte de leasing ││ │ │ │ │ inițiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.30 │ Accize încasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru băuturile ││ │ │ │ │ alcoolice *) ││ │ │ │ 14.49 │ Accize de restituit/de compensat din vânzarea de motorină în ││ │ │ │ │ agricultură *) ││ │ │ │ 14.50 │ Accize de restituit/ de compensat *) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350500│Taxe pe servicii specifice │ │ 15 │Taxe pe servicii specifice ││ │ │ │ 15.01 │ Impozit pe spectacole ││ │ │ │ 15.02 │ Venituri cu destinație specială din cota unică asupra carburanților ││ │ │ │ │ auto livrați la intern de producători precum și pentru carburanții auto││ │ │ │ │ consumați de aceștia și asupra carburanților auto importați (restanțe ││ │ │ │ │ anii anteriori) ││ │ │ │ 15.50 │ Alte taxe pe servicii specifice │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350600│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea│ │ 16 │Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe ││ │utilizării bunurilor sau pe desfășurarea │ │ │desfășurarea de activități ││ │de activități │ │ 16.01 │ Taxe pentru jocurile de noroc ││ │ │ │16.01.01│ Taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc ││ │ │ │16.01.02│ Taxe pentru jocurile de noroc plătite în contul unic ││ │ │ │16.01.03│ Regularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de ││ │ │ │ │ noroc ││ │ │ │16.01.04│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces ││ │ │ │16.01.05│ Taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, datorate ││ │ │ │ │ până la 31.03.2011 *) ││ │ │ │16.01.06│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, ││ │ │ │ │ datorate până la 31.03.2011*) ││ │ │ │ 16.02 │ Impozit pe mijloacele de transport ││ │ │ │16.02.01│ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *) ││ │ │ │16.02.02│ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *) ││ │ │ │ 16.03 │ Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de ││ │ │ │ │ funcționare ││ │ │ │ 16.04 │ Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a ││ │ │ │ │ resurselor minerale ││ │ │ │ 16.05 │ Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea ││ │ │ │ │ lor ││ │ │ │ 16.06 │ Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc ││ │ │ │ 16.07 │ Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor ││ │ │ │ │ de transport în trafic internațional ││ │ │ │ 16.08 │ Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 16.09 │ Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ││ │ │ │ 16.10 │ Taxe de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit ││ │ │ │ 16.11 │ Taxe de licență datorate pentru eliberarea frecvențelor MApN ││ │ │ │ 16.50 │ Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau││ │ │ │ │ pe desfășurare de activități │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7390000│Alte impozite și taxe fiscale │ A6 │ │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7390000│Alte impozite și taxe fiscale │ │ 18 │Alte impozite și taxe fiscale ││ │ │ │ 18.01 │ Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și ││ │ │ │ │ taxelor anti-dumping *) ││ │ │ │ 18.02 │ Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006 *) ││ │ │ │ 18.03 │ Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale ││ │ │ │ 18.04 │ Alte taxe pe tranzacții și comerț internațional ││ │ │ │ 18.05 │ Majorări de întârziere aferente contribuțiilor din sectorul zahărului*)││ │ │ │ 18.06 │ Contribuții la fondul temporar pentru restructurarea industriei ││ │ │ │ │ zahărului în Comunitatea Europeană ││ │ │ │ 18.50 │ Alte impozite și taxe │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 75 │VENITURI NEFISCALE │ C │ │VENITURI NEFISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7500000│Venituri din proprietate │ C1 │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7500000│Venituri din proprietate │ │ 30 │Venituri din proprietate ││ │ │ │ 30.01 │ Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome ││ │ │ │ 30.02 │ Încasări din cota reținută, conform Codului penal ││ │ │ │ 30.03 │ Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți ││ │ │ │ 30.04 │ Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naționale a României ││ │ │ │ 30.05 │ Venituri din concesiuni și închirieri*) ││ │ │ │30.05.01│ Redevențe miniere ││ │ │ │30.05.02│ Redevențe petroliere ││ │ │ │30.05.03│ Venituri din concesiuni, închirieri și redevențe încasate în perioada ││ │ │ │ │ 1 ianuarie - 30 aprilie 2008 ││ │ │ │30.05.04│ Venituri încasate din contractul de concesiune a unui serviciu public ││ │ │ │ │ de interes național ││ │ │ │30.05.05│ Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă ││ │ │ │30.05.30│ Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile ││ │ │ │ │ publice ││ │ │ │ 30.06 │ Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a ││ │ │ │ │ spectrului ││ │ │ │ 30.07 │ Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli ││ │ │ │ │ profesionale ││ │ │ │ 30.08 │ Venituri din dividende ││ │ │ │30.08.01│ Venituri din dividende vărsate de Fondul Proprietatea ││ │ │ │30.08.02│ Venituri din dividende de la alți plătitori ││ │ │ │30.08.03│ Dividende de virat de către societățile și companiile naționale și ││ │ │ │ │ societățile cu capital majoritar de stat ││ │ │ │30.08.04│ Dividende virate de către autoritățile publice centrale ││ │ │ │ 30.09 │ Venituri din utilizarea pășunilor comunale ││ │ │ │ 30.10 │ Vărsăminte din sursele proprii și alte surse ale operatorilor ││ │ │ │ │ economici ││ │ │ │ 30.11 │ Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ││ │ │ │ │ seră ││ │ │ │ 30.12 │ Restituiri de capital din tranzacții cu derivate financiare ││ │ │ │ 30.13 │ Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ││ │ │ │ │ alocate proiectelor de investiții ││ │ │ │ 30.50 │ Alte venituri din proprietate │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7660000│Venituri din dobânzi │ │ 31 │Venituri din dobânzi ││ │ │ │ 31.01 │ Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete ││ │ │ │ 31.02 │ Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare ││ │ │ │ 31.03 │ Alte venituri din dobânzi ││ │ │ │ 31.04 │ Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor ││ │ │ │ │ salariale ││ │ │ │ 31.05 │ Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat ││ │ │ │ 31.06 │ Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă ││ │ │ │ │ și boli profesionale ││ │ │ │ 31.07 │ Dobânzi din tranzacții cu derivate financiare │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510000│Venituri din vânzări de bunuri și │ │ │ ││ │servicii │ C2 │ │VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510100│Venituri din prestări de servicii și alte│ │ │ ││ │activități │ │ 33 │Venituri din prestări de servicii și alte activități ││ │ │ │ 33.01 │ Taxe de metrologie ││ │ │ │ 33.02 │ Taxe consulare ││ │ │ │ 33.03 │ Venituri din taxe pentru prestații vamale ││ │ │ │ 33.04 │ Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare ││ │ │ │ 33.05 │ Taxe și alte venituri în învățământ ││ │ │ │ 33.06 │ Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară ││ │ │ │ 33.07 │ Venituri realizate cu ocazia participării la acțiuni sub egida ││ │ │ │ │ organizațiilor internaționale ││ │ │ │ 33.08 │ Venituri din prestări de servicii ││ │ │ │ 33.09 │ Taxe și alte venituri din protecția mediului ││ │ │ │ 33.10 │ Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea ││ │ │ │ │ copiilor în creșe ││ │ │ │ 33.11 │ Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă ││ │ │ │ 33.12 │ Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social ││ │ │ │ 33.13 │ Contribuția de întreținere a persoanelor asistate ││ │ │ │ 33.14 │ Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine││ │ │ │ 33.15 │ Contribuția pentru tabere și turism școlar ││ │ │ │ 33.16 │ Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie ││ │ │ │ │ sau anexa ││ │ │ │ 33.17 │ Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie ││ │ │ │ │ profesională, specializare și perfecționare ││ │ │ │ 33.19 │ Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, ││ │ │ │ │ artistice și sportive ││ │ │ │ 33.20 │ Venituri din cercetare ││ │ │ │ 33.21 │ Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de ││ │ │ │ │ sănătate ││ │ │ │ 33.23 │ Venituri din timbrul judiciar ││ │ │ │ 33.24 │ Taxe din activități cadastrale și agricultură ││ │ │ │ 33.25 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat ││ │ │ │ 33.26 │ Venituri din despăgubiri ││ │ │ │ 33.27 │ Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în ││ │ │ │ │ unitățile de protecție socială ││ │ │ │ 33.28 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și ││ │ │ │ │ despăgubiri ││ │ │ │ 33.29 │ Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale ││ │ │ │ │ anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în ││ │ │ │ │ avans ││ │ │ │ 33.30 │ Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică ││ │ │ │ │ din sume alocate de la bugetul de stat ││ │ │ │ 33.31 │ Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică ││ │ │ │ │ din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății ││ │ │ │ 33.32 │ Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală ││ │ │ │ 33.50 │ Alte venituri din prestări de servicii și alte activități │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510200│Venituri din taxe administrative, │ │ │ ││ │eliberări permise │ │ 34 │Venituri din taxe administrative, eliberări permise ││ │ │ │ 34.01 │ Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate ││ │ │ │ 34.02 │ Taxe extrajudiciare de timbru la bugetul de stat - restanțe anii ││ │ │ │ │ anteriori - ││ │ │ │ 34.50 │ Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510300│Amenzi, penalități și confiscări │ │ 35 │Amenzi, penalități și confiscări ││ │ │ │ 35.01 │ Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor ││ │ │ │ │ legale ││ │ │ │ 35.02 │ Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației││ │ │ │ │ de impozite și taxe ││ │ │ │ 35.03 │ Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte ││ │ │ │ │ sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii ││ │ │ │ 35.04 │ Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen ││ │ │ │ 35.05 │ Amenzi judiciare ││ │ │ │ 35.06 │ Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a ││ │ │ │ │ săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor ││ │ │ │ 35.07 │ Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată ││ │ │ │ 35.50 │ Alte amenzi, penalități și confiscări │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510400│Diverse venituri │ │ 36 │Diverse venituri ││ │ │ │ 36.01 │ Venituri din aplicarea prescripției extinctive ││ │ │ │ 36.03 │ Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite ││ │ │ │ 36.04 │ Venituri din producerea riscurilor asigurate ││ │ │ │ 36.05 │ Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor ││ │ │ │ │ publice ││ │ │ │ 36.06 │ Taxe speciale (din 2011) ││ │ │ │ 36.07 │ Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe (din 2011) ││ │ │ │ 36.11 │ Venituri din ajutoare de stat recuperate ││ │ │ │ 36.12 │ Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale ││ │ │ │ 36.13 │ Taxe pentru stocurile excedentare ││ │ │ │ 36.14 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului ││ │ │ │ │ de executare silită ││ │ │ │ 36.16 │ Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, ││ │ │ │ │ produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare ││ │ │ │ 36.17 │ Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale ││ │ │ │ │ instituțiilor publice reorganizate ││ │ │ │ 36.18 │ Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând ││ │ │ │ │ contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de ││ │ │ │ │ păduri ││ │ │ │ 36.19 │ Venituri din recuperarea creanțelor fiscale ││ │ │ │ 36.20 │ Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii ││ │ │ │ │ nr. 118/2010 ││ │ │ │ 36.21 │ Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea ││ │ │ │ │ desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ││ │ │ │ 36.22 │ Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului ││ │ │ │ │ seismic ││ │ │ │ 36.23 │ Taxa pentru reabilitare termică ││ │ │ │ 36.50 │ Alte venituri │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510500│Transferuri voluntare, altele decât │ │ │ ││ │subvențiile (donații, sponsorizări) │ │ 37 │Transferuri voluntare, altele decât subvențiile ││ │ │ │ 37.01 │ Donații și sponsorizări ││ │ │ │ 37.02 │ Donații pentru diminuarea efectelor crizei economice ││ │ │ │ 37.03 │ Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de ││ │ │ │ │ dezvoltare a bugetului local ││ │ │ │ 37.04 │ Vărsăminte din secțiunea de funcționare ││ │ │ │ 37.05 │ Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene ││ │ │ │ 37.50 │ Alte transferuri voluntare │└───────┴─────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Capitolul IX TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituțiile publice┌──┬─────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐│C │ G │ CONT │ │C │ G │ CONT │ ││L │ R │ SINTETIC │ │L │ R │ SINTETIC │ ││A │ U │ gr. I, │ │A │ U │ gr. I, │ ││S │ P │gr. II și │ │S │ P │ gr. II și │ ││ │ │ gr. III │ DENUMIRE CONT │A │ A │ gr. III │ DENUMIRE CONT NOU │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│1 │ │ │CONTURI DE CAPITALURI │1 │ │ │CONTURI DE CAPITALURI │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │10 │ │CAPITAL, REZERVE, FONDURI │ │10 │ │CAPITAL, REZERVE, FONDURI │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │100 │Fondul activelor fixe necorporale │ │ │100 00 00 │Fondul activelor fixe necorporale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │101 │Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul │ │ │101 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul ││ │ │ │public al statului │ │ │ │public al statului │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │102 │Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul │ │ │102 00 00*)│Eliminat ││ │ │ │privat al statului │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │102 01*) │Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul ││ │ │ │ │ │ │ │privat al statului ││ │ │ │ │ │ │102 01 01*)│Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul ││ │ │ │ │ │ │ │privat al statului ││ │ │ │ │ │ │102 01 02*)│Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea││ │ │ │ │ │ │ │privată a instituției publice │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │103 │Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul │ │ │103 00 00 │Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul ││ │ │ │public al unităților administrativ - │ │ │ │public al unităților administrativ - ││ │ │ │teritoriale │ │ │ │teritoriale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │104 │Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul │ │ │104 00 00*)│Eliminat ││ │ │ │privat al unităților administrativ - │ │ │ │ ││ │ │ │teritoriale │ │ │104 01*) │Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul ││ │ │ │ │ │ │ │privat al unităților administrativ ││ │ │ │ │ │ │ │-teritoriale ││ │ │ │ │ │ │104 01 01*)│Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul ││ │ │ │ │ │ │ │privat al unităților administrativ- ││ │ │ │ │ │ │ │teritoriale ││ │ │ │ │ │ │104 01 02*)│Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea││ │ │ │ │ │ │ │privată a instituției publice din ││ │ │ │ │ │ │ │administrația locală │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1051 │Rezerve din reevaluarea terenurilor și │ │ │105 01 00 │Rezerve din reevaluarea terenurilor și ││ │ │ │amenajărilor la terenuri │ │ │ │amenajărilor la terenuri │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1052 │Rezerve din reevaluarea construcțiilor │ │ │105 02 00 │Rezerve din reevaluarea construcțiilor │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1053 │Rezerve din reevaluarea instalațiilor │ │ │105 03 00 │Rezerve din reevaluarea instalațiilor ││ │ │ │tehnice, mijloacelor de transport, │ │ │ │tehnice, mijloacelor de transport, ││ │ │ │animalelor și plantațiilor │ │ │ │animalelor și plantațiilor │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1054 │Rezerve din reevaluarea mobilierului, │ │ │105 04 00 │Rezerve din reevaluarea mobilierului, ││ │ │ │aparaturii birotice, echipamentelor de │ │ │ │aparaturii birotice, echipamentelor de ││ │ │ │protecție a valorilor umane și materiale și │ │ │ │protecție a valorilor umane și materiale și ││ │ │ │a altor active fixe corporale │ │ │ │a altor active fixe corporale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1055 │Rezerve din reevaluarea altor active ale │ │ │105 05 00 │Rezerve din reevaluarea altor active ale ││ │ │ │statului │ │ │ │statului │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │106 │Diferențe din reevaluare și diferențe de curs│ │ │106 00 00 │Diferențe din reevaluare și diferențe de curs││ │ │ │aferente dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │aferente dobânzilor încasate (SAPARD) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │11 │ │REZULTATUL REPORTAT │ │11 │ │REZULTATUL REPORTAT │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │117.01 │Rezultatul reportat - instituții publice │ │ │ │ ││ │ │ │finanțate integral din buget (de stat, local,│ │ │ │ ││ │ │ │asigurări, sănătate, șomaj) │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │117.02 │Rezultatul reportat - bugetul local │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │117.03 │Rezultatul reportat - bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││ │ │ │sociale de stat │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │117.04 │Rezultatul reportat - bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││ │ │ │pentru șomaj │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │117.05 │Rezultatul reportat - bugetul Fondului nați- │ │ │ │ ││ │ │ │onal unic de asigurări sociale de sănătate │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │117.08 │Rezultatul reportat - bugetul fondurilor │ │ │ │ ││ │ │ │externe nerambursabile │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │117.09 │Rezultatul reportat - bugetul de stat │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │117.10 │Rezultatul reportat - instituții publice și │ │ │ │ ││ │ │ │activități finanțate integral sau parțial │ │ │ │ ││ │ │ │din venituri proprii │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │117.11 │Rezultatul reportat - bugetul trezoreriei │ │ │ │ ││ │ │ │statului │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │117.12 │Rezultatul reportat - trezoreria centrală │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │117.13 │Rezultatul reportat - operațiuni de clearing,│ │ │ │ ││ │ │ │barter și cooperare economică │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │117.15 │Rezultatul reportat reprezentând surplusul │ │ │ │ ││ │ │ │realizat din reevaluare │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │12 │ │REZULTATUL PATRIMONIAL │ │12 │ │REZULTATUL PATRIMONIAL │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │121.01 │Rezultatul patrimonial - instituții publice │ │ │ │ ││ │ │ │finanțate integral din buget (de stat, local,│ │ │ │ ││ │ │ │asigurări sociale, șomaj, sănătate) │ │ │121 00 00 │Rezultatul patrimonial │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │121.02 │Rezultatul patrimonial - bugetul local │ │ │121 00 00 │Rezultatul patrimonial │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │121.03 │Rezultatul patrimonial - bugetul │ │ │ │ ││ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │ │121 00 00 │Rezultatul patrimonial │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │121.04 │Rezultatul patrimonial - bugetul │ │ │ │ ││ │ │ │asigurărilor pentru șomaj │ │ │121 00 00 │Rezultatul patrimonial │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │121.05 │Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului na-│ │ │ │ ││ │ │ │țional unic de asigurări sociale de sănătate │ │ │121 00 00 │Rezultatul patrimonial │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │121.08 │Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor │ │ │ │ ││ │ │ │externe nerambursabile │ │ │121 00 00 │Rezultatul patrimonial │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │121.09 │Rezultatul patrimonial - bugetul de stat │ │ │121 00 00 │Rezultatul patrimonial │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │121.10 │Rezultatul patrimonial - instituții publice │ │ │ │ ││ │ │ │și activități finanțate integral sau parțial │ │ │ │ ││ │ │ │din venituri proprii │ │ │121 00 00 │Rezultatul patrimonial │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │121.11 │Rezultatul patrimonial - bugetul trezoreriei │ │ │ │ ││ │ │ │statului │ │ │121 00 00 │Rezultatul patrimonial │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │121.12 │Rezultatul patrimonial - trezoreria centrală │ │ │121 00 00 │Rezultatul patrimonial │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │121.13 │Rezultatul patrimonial - operațiuni de │ │ │ │ ││ │ │ │clearing, barter și cooperare economică │ │ │121 00 00 │Rezultatul patrimonial │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │13 │ │FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ │ │13 │ │FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │132 │Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor │ │ │132 00 00 │Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor ││ │ │ │sociale de stat │ │ │ │sociale de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │133 │Fondul de rezervă constituit conform Legii │ │ │133 00 00 │Fondul de rezervă constituit conform Legii ││ │ │ │nr. 95/2006 │ │ │ │nr. 95/2006 │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │135 │Fondul de risc*) │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1391 │Fond de dezvoltare a spitalului │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1392 │Fond din comisioane de risc constituite │ │ │ │ ││ │ │ │conform Ordonanței Guvernului nr. 34/1996 │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1393 │Fond din cota 1/10 din dobânda BIRD │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1394 │Fond din vărsăminte din privatizare și din │ │ │ │ ││ │ │ │valorificarea activelor neperformante │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1396 │Fondul de contrapartidă │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1399 │Alte fonduri │ │ │117 00 00 │Rezultatul reportat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │15 │ │PROVIZIOANE │ │15 │ │PROVIZIOANE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1511 │Provizioane pentru litigii │ │ │151 01 01 │Provizioane pentru litigii, amenzi, ││ │ │ │ │ │ │ │penalități, despăgubiri, daune și alte ││ │ │ │ │ │ │ │datorii incerte sub 1 an ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │151 01 03 │Provizioane pentru litigii din drepturi ││ │ │ │ │ │ │ │salariale câștigate în instanță sub 1 an ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │151 02 01 │Provizioane pentru litigii, amenzi, ││ │ │ │ │ │ │ │penalități, despăgubiri, daune și alte ││ │ │ │ │ │ │ │datorii incerte peste 1 an ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │151 02 03 │Provizioane pentru litigii din drepturi ││ │ │ │ │ │ │ │salariale câștigate în instanță peste 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1512 │Provizioane pentru garanții acordate │ │ │151 01 02 │Provizioane pentru garanții acordate ││ │ │ │clienților │ │ │ │clienților sub 1 an ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │151 02 02 │Provizioane pentru garanții acordate ││ │ │ │ │ │ │ │clienților peste 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1518 │Alte provizioane │ │ │151 01 04 │Provizioane pentru garanții ce vor fi ││ │ │ │ │ │ │ │executate aferente împrumuturilor garantate ││ │ │ │ │ │ │ │sub 1 an ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │151 01 08 │Alte provizioane sub 1 an ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │151 02 04 │Provizioane pentru garanții ce vor fi ││ │ │ │ │ │ │ │executate aferente împrumuturilor garantate ││ │ │ │ │ │ │ │peste 1 an ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │151 02 08 │Alte provizioane peste 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │16 │ │ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE - pe termen │ │16 │ │ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE - pe termen ││ │ │ │mediu și lung - │ │ │ │mediu și lung │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1611 │Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu │ │ │161 01 00 │Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu ││ │ │ │termen de răscumpărare în exercițiul curent │ │ │ │termen de răscumpărare în exercițiul curent │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1612 │Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu │ │ │161 02 00 │Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni cu ││ │ │ │termen de răscumpărare în exercițiile │ │ │ │termen de răscumpărare în exercițiile ││ │ │ │viitoare │ │ │ │viitoare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1621 │Împrumuturi interne și externe contractate de│ │ │162 01 00 │Împrumuturi interne și externe contractate de││ │ │ │autoritățile administrației publice locale cu│ │ │ │autoritățile administrației publice locale cu││ │ │ │termen de rambursare în exercițiul curent │ │ │ │termen de rambursare în exercițiul curent │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1622 │Împrumuturi interne și externe contractate de│ │ │162 02 00 │Împrumuturi interne și externe contractate de││ │ │ │autoritățile administrației publice locale cu│ │ │ │autoritățile administrației publice locale cu││ │ │ │termen de rambursare în exercițiile viitoare │ │ │ │termen de rambursare în exercițiile viitoare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1631 │Împrumuturi interne și externe garantate de │ │ │163 01 00 │Împrumuturi interne și externe garantate de ││ │ │ │autoritățile administrației publice locale cu│ │ │ │autoritățile administrației publice locale cu││ │ │ │termen de rambursare în exercițiul curent │ │ │ │termen de rambursare în exercițiul curent │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1632 │Împrumuturi interne și externe garantate de │ │ │163 02 00 │Împrumuturi interne și externe garantate de ││ │ │ │ │ │ │ │autoritățile administrației publice locale cu││ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în exercițiile viitoare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1641 │Împrumuturi interne și externe contractate │ │ │164 01 00 │Împrumuturi interne și externe contractate ││ │ │ │de stat cu termen de rambursare în exercițiul│ │ │ │de stat cu termen de rambursare în exercițiul││ │ │ │curent │ │ │ │curent │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1642 │Împrumuturi interne și externe contractate │ │ │164 02 00 │Împrumuturi interne și externe contractate ││ │ │ │de stat cu termen de rambursare în │ │ │ │de stat cu termen de rambursare în ││ │ │ │exercițiile viitoare │ │ │ │exercițiile viitoare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1651 │Împrumuturi interne și externe garantate de │ │ │165 01 00 │Împrumuturi interne și externe garantate de ││ │ │ │stat cu termen de rambursare în exercițiul │ │ │ │stat cu termen de rambursare în exercițiul ││ │ │ │curent │ │ │ │curent │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1652 │Împrumuturi interne și externe garantate de │ │ │165 02 00 │Împrumuturi interne și externe garantate de ││ │ │ │stat cu termen de rambursare în exercițiile │ │ │ │stat cu termen de rambursare în exercițiile ││ │ │ │viitoare │ │ │ │viitoare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1661 │Sume primite pentru acoperirea deficitului │ │ │166 01 01 │Sume primite pentru acoperirea deficitului ││ │ │ │bugetului asigurărilor sociale de stat din │ │ │ │bugetului asigurărilor sociale de stat din ││ │ │ │contul curent general al trezoreriei statului│ │ │ │contul curent general al trezoreriei statului││ │ │ │ │ │ │ │(pentru sumele ce urmează a fi plătite în ││ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiului curent) ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │166 02 01 │Sume primite pentru acoperirea deficitului ││ │ │ │ │ │ │ │bugetului asigurărilor sociale de stat din ││ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al trezoreriei statului││ │ │ │ │ │ │ │(pentru sumele ce urmează a fi plătite în ││ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiilor viitoare) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1662 │Sume primite pentru acoperirea deficitului │ │ │166 01 02 │Sume primite pentru acoperirea deficitului ││ │ │ │bugetului de stat │ │ │ │bugetului de stat din contul curent general ││ │ │ │ │ │ │ │al trezoreriei statului (pentru sumele ce ││ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul exercițiului ││ │ │ │ │ │ │ │curent) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │166 02 02 │Sume primite pentru acoperirea deficitului ││ │ │ │ │ │ │ │bugetului de stat din contul curent general ││ │ │ │ │ │ │ │al trezoreriei statului (pentru sumele ce ││ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul exercițiilor ││ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ - │ - │ │ │166 01 03 │Sume primite pentru acoperirea deficitului ││ │ │ │ │ │ │ │bugetului asigurărilor pentru șomaj din ││ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al trezoreriei statului││ │ │ │ │ │ │ │(pentru sumele ce urmează a fi plătite în ││ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiului curent) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ - │ - │ │ │166 02 03 │Sume primite pentru acoperirea deficitului ││ │ │ │ │ │ │ │bugetului asigurărilor pentru șomaj din ││ │ │ │ │ │ │ │contul curent general al trezoreriei statului││ │ │ │ │ │ │ │(pentru sumele ce urmează a fi plătite în ││ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiilor viitoare) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ - │ - │ │ │166 01 04 │Sume primite pentru acoperirea deficitului ││ │ │ │ │ │ │ │bugetului Fondului național unic de asigurări││ │ │ │ │ │ │ │sociale de sănătate din contul curent general││ │ │ │ │ │ │ │al trezoreriei statului (pentru sumele ce ││ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul exercițiului ││ │ │ │ │ │ │ │curent) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ - │ - │ │ │166 02 04 │Sume primite pentru acoperirea deficitului ││ │ │ │ │ │ │ │bugetului Fondului național unic de asigurări││ │ │ │ │ │ │ │sociale de sănătate din contul curent general││ │ │ │ │ │ │ │al trezoreriei statului (pentru sumele ce ││ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi plătite în cursul exercițiilor ││ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1671 │Alte împrumuturi și datorii asimilate cu │ │ │ │ ││ │ │ │termen de rambursare în exercițiul curent │ │ │167 01 01 │Alte împrumuturi și datorii asimilate - ││ │ │ │ │ │ │ │primite din Fondul special de dezvoltare la ││ │ │ │ │ │ │ │dispoziția Guvernului (cu termen de ││ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exercițiul curent) ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │167 01 02 │Alte împrumuturi și datorii asimilate - ││ │ │ │ │ │ │ │primite din contul curent general al ││ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (cu termen de rambursare││ │ │ │ │ │ │ │în exercițiul curent) ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │167 01 03 │Alte împrumuturi și datorii asimilate - ││ │ │ │ │ │ │ │primite din venituri din privatizare (cu ││ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în exercițiul curent) ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │167 01 08 │Împrumuturi pe termen lung primite rezultate ││ │ │ │ │ │ │ │din reclasificarea creditelor comerciale în ││ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi (cu termen de rambursare în ││ │ │ │ │ │ │ │exercițiul curent) ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │167 01 09 │Alte împrumuturi și datorii asimilate (cu ││ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în exercițiul curent) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1672 │Alte împrumuturi și datorii asimilate cu │ │ │ │ ││ │ │ │termen de rambursare în exercițiile viitoare │ │ │167 02 01 │Alte împrumuturi și datorii asimilate - ││ │ │ │ │ │ │ │primite din Fondul special de dezvoltare la ││ │ │ │ │ │ │ │dispoziția Guvernului (cu termen de ││ │ │ │ │ │ │ │rambursare în exercițiile viitoare) ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │167 02 02 │Alte împrumuturi și datorii asimilate - ││ │ │ │ │ │ │ │primite din contul curent general al ││ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (cu termen de rambursare││ │ │ │ │ │ │ │în exercițiile viitoare) ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │167 02 03 │Alte împrumuturi și datorii asimilate - ││ │ │ │ │ │ │ │primite din venituri din privatizare (cu ││ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în exercițiile viitoare)││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │167 02 08 │Împrumuturi pe termen lung primite rezultate ││ │ │ │ │ │ │ │din reclasificarea creditelor comerciale în ││ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi (cu termen de rambursare în ││ │ │ │ │ │ │ │exercițiile viitoare) ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │167 02 09 │Alte împrumuturi și datorii asimilate (cu ││ │ │ │ │ │ │ │termen de rambursare în exercițiile viitoare)│├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1681 │Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni │ │ │168 01 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni ││ │ │ │de obligațiuni │ │ │ │de obligațiuni │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1682 │Dobânzi aferente împrumuturilor interne și │ │ │168 02 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor interne și ││ │ │ │externe contractate de autoritățile │ │ │ │externe contractate de autoritățile ││ │ │ │administrației publice locale │ │ │ │administrației publice locale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1683 │Dobânzi aferente împrumuturilor interne și │ │ │168 03 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor interne și ││ │ │ │externe garantate de autoritățile │ │ │ │externe garantate de autoritățile ││ │ │ │administrației publice locale │ │ │ │administrației publice locale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1684 │Dobânzi aferente împrumuturilor interne și │ │ │168 04 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor interne și ││ │ │ │externe contractate de stat │ │ │ │externe contractate de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1685 │Dobânzi aferente împrumuturilor interne și │ │ │168 05 00 │Dobânzi aferente împrumuturilor interne și ││ │ │ │externe garantate de stat │ │ │ │externe garantate de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │1687 │Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii│ │ │168 07 01 │Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii││ │ │ │asimilate │ │ │ │asimilate - primite din Fondul special de ││ │ │ │ │ │ │ │dezvoltare la dispoziția Guvernului ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │168 07 02 │Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii││ │ │ │ │ │ │ │asimilate - primite din contul curent general││ │ │ │ │ │ │ │al trezoreriei statului ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │168 07 03 │Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii││ │ │ │ │ │ │ │asimilate - primite din venituri din ││ │ │ │ │ │ │ │privatizare ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │168 07 08 │Dobânzi aferente creditelor pe termen lung ││ │ │ │ │ │ │ │provenite din reclasificarea creditelor ││ │ │ │ │ │ │ │comerciale în împrumuturi ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │168 07 09 │Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii││ │ │ │ │ │ │ │asimilate - altele │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │169 │Prime privind rambursarea obligațiunilor │ │ │169 01 00 │Prime privind rambursarea obligațiunilor ││ │ │ │ │ │ │ │(pentru sumele ce urmează a fi plătite în ││ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiului curent) ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │169 02 00 │Prime privind rambursarea obligațiunilor ││ │ │ │ │ │ │ │(pentru sumele ce urmează a fi plătite în ││ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiilor viitoare) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│2 │ │ │CONTURI DE ACTIVE FIXE │2 │ │ │CONTURI DE ACTIVE FIXE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │20 │ │ACTIVE FIXE NECORPORALE │ │20 │ │ACTIVE FIXE NECORPORALE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │203 │Cheltuieli de dezvoltare │ │ │203 00 00 │Cheltuieli de dezvoltare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │205 │Concesiuni, brevete, licențe, mărci │ │ │205 00 00 │Concesiuni, brevete, licențe, mărci ││ │ │ │comerciale, drepturi și active similare │ │ │ │comerciale, drepturi și active similare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │206 │Înregistrări ale evenimentelor cultural- │ │ │206 00 00 │Înregistrări ale evenimentelor cultural- ││ │ │ │sportive │ │ │ │sportive │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2081 │Programe informatice │ │ │208 01 00 │Programe informatice │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2082 │Alte active fixe necorporale │ │ │208 02 00 │Alte active fixe necorporale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │21 │ │ACTIVE FIXE CORPORALE │ │21 │ │ACTIVE FIXE CORPORALE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2111 │Terenuri │ │ │211 01 00 │Terenuri │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2112 │Amenajări la terenuri │ │ │211 02 00 │Amenajări la terenuri │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │212 │Construcții │ │ │212 00 00 │Construcții │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2131 │Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și │ │ │213 01 00 │Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și ││ │ │ │instalații de lucru) │ │ │ │instalații de lucru) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2132 │Aparate și instalații de măsurare, control │ │ │213 02 00 │Aparate și instalații de măsurare, control ││ │ │ │și reglare │ │ │ │și reglare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2133 │Mijloace de transport │ │ │213 03 00 │Mijloace de transport │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2134 │Animale și plantații │ │ │213 04 00 │Animale și plantații │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │214 │Mobilier, aparatură birotică, echipamente de │ │ │214 00 00 │Mobilier, aparatură birotică, echipamente de ││ │ │ │protecție a valorilor umane și materiale și │ │ │ │protecție a valorilor umane și materiale și ││ │ │ │alte active fixe corporale │ │ │ │alte active fixe corporale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │215 │Alte active ale statului │ │ │215 00 00 │Alte active ale statului │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │23 │ │ACTIVE FIXE ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU │ │23 │ │ACTIVE FIXE ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU ││ │ │ │ACTIVE FIXE │ │ │ │ACTIVE FIXE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │231 │Active fixe corporale în curs de execuție │ │ │231 00 00 │Active fixe corporale în curs de execuție │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │232 │Avansuri acordate pentru active fixe │ │ │232 00 00 │Avansuri acordate pentru active fixe ││ │ │ │corporale │ │ │ │corporale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │233 │Active fixe necorporale în curs de execuție │ │ │233 00 00 │Active fixe necorporale în curs de execuție │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │234 │Avansuri acordate pentru active fixe │ │ │234 00 00 │Avansuri acordate pentru active fixe ││ │ │ │necorporale │ │ │ │necorporale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │26 │ │ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an) │ │26 │ │ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2601 │Titluri de participare cotate │ │ │260 01 00 │Titluri de participare cotate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2602 │Titluri de participare necotate │ │ │260 02 00 │Titluri de participare necotate ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │260 03 00 │Alte participații │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │265 │Alte titluri imobilizate │ │ │265 00 00 │Alte titluri imobilizate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2671 │Împrumuturi pe termen lung acordate din │ │ │267 01 01 │Împrumuturi pe termen lung acordate din ││ │ │ │Fondul special de dezvoltare aflat la │ │ │ │Fondul special de dezvoltare aflat la ││ │ │ │dispoziția Guvernului │ │ │ │dispoziția Guvernului (pentru sumele ce ││ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi încasate în cursul exercițiului ││ │ │ │ │ │ │ │curent) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2672 │Împrumuturi pe termen lung acordate din │ │ │267 02 01 │Împrumuturi pe termen lung acordate din ││ │ │ │disponibilitățile contului curent general al │ │ │ │Fondul special de dezvoltare aflat la ││ │ │ │trezoreriei statului │ │ │ │dispoziția Guvernului (pentru sumele ce ││ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi încasate în cursul exercițiilor ││ │ │ │ │ │ │ │viitoare) ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │267 01 02 │Împrumuturi pe termen lung acordate din ││ │ │ │ │ │ │ │disponibilitățile contului curent general al ││ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru sumele ce ││ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi încasate în cursul exercițiului ││ │ │ │ │ │ │ │curent) ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │267 02 02 │Împrumuturi pe termen lung acordate din ││ │ │ │ │ │ │ │disponibilitățile contului curent general al ││ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului (pentru sumele ce ││ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi încasate în cursul exercițiilor ││ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2673 │Împrumuturi pe termen lung acordate din │ │ │267 01 03 │Împrumuturi pe termen lung acordate din ││ │ │ │Fondul special de dezvoltare aflat la │ │ │ │venituri din privatizare (pentru sumele ce ││ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi încasate în cursul exercițiului ││ │ │ │ │ │ │ │curent) ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │267 02 03 │Împrumuturi pe termen lung acordate din ││ │ │ │ │ │ │ │venituri din privatizare (pentru sumele ce ││ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi încasate în cursul exercițiilor ││ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2675 │Împrumuturi acordate pe termen lung │ │ │267 01 04 │Împrumuturi pe termen lung acordate din buget││ │ │ │ │ │ │ │(pentru sumele ce urmează a fi încasate în ││ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiului curent) ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │267 01 05 │Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru ││ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate în cursul ││ │ │ │ │ │ │ │exercițiului curent) - altele ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │267 02 04 │Împrumuturi pe termen lung acordate din buget││ │ │ │ │ │ │ │(pentru sumele ce urmează a fi încasate în ││ │ │ │ │ │ │ │cursul exercițiilor viitoare) ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │267 02 05 │Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru ││ │ │ │ │ │ │ │sumele ce urmează a fi încasate în cursul ││ │ │ │ │ │ │ │exercițiilor viitoare) - altele │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2676 │Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe │ │ │267 06 01 │Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe ││ │ │ │termen lung │ │ │ │termen lung din Fondul de dezvoltare la ││ │ │ │ │ │ │ │dispoziția Guvernului ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │267 06 02 │Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe ││ │ │ │ │ │ │ │termen lung din contul curent general al ││ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │267 06 03 │Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe ││ │ │ │ │ │ │ │termen lung din venituri din privatizare ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │267 06 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe ││ │ │ │ │ │ │ │termen lung din buget ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │267 06 05 │Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe ││ │ │ │ │ │ │ │termen lung - altele │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2678 │Alte creanțe imobilizate │ │ │267 01 08 │Alte creanțe imobilizate (pentru sumele ce ││ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi încasate în cursul exercițiului ││ │ │ │ │ │ │ │curent) ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │267 02 08 │Alte creanțe imobilizate (pentru sumele ce ││ │ │ │ │ │ │ │urmează a fi încasate în cursul exercițiilor ││ │ │ │ │ │ │ │viitoare) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2679 │Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate │ │ │267 06 09 │Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │269 │Vărsăminte de efectuat pentru active │ │ │269 01 00 │Vărsăminte de efectuat pentru active ││ │ │ │financiare │ │ │ │financiare - curente ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │269 02 00 │Vărsăminte de efectuat pentru active ││ │ │ │ │ │ │ │financiare - necurente │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │28 │ │AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE │ │28 │ │AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2803 │Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare │ │ │280 03 00 │Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2805 │Amortizarea concesiunilor, brevetelor, │ │ │280 05 00 │Amortizarea concesiunilor, brevetelor, ││ │ │ │licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor │ │ │ │licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor ││ │ │ │și activelor similare │ │ │ │și activelor similare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2808 │Amortizarea altor active fixe necorporale │ │ │280 08 00 │Amortizarea altor active fixe necorporale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2811 │Amortizarea amenajărilor la terenuri │ │ │281 01 00 │Amortizarea amenajărilor la terenuri │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2812 │Amortizarea construcțiilor │ │ │281 02 00 │Amortizarea construcțiilor │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2813 │Amortizarea instalațiilor tehnice, │ │ │281 03 00 │Amortizarea instalațiilor tehnice, ││ │ │ │mijloacelor de transport, animalelor și │ │ │ │mijloacelor de transport, animalelor și ││ │ │ │plantațiilor │ │ │ │plantațiilor │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2814 │Amortizarea mobilierului, aparaturii │ │ │281 04 00 │Amortizarea mobilierului, aparaturii ││ │ │ │birotice, echipamentelor de protecție a │ │ │ │birotice, echipamentelor de protecție a ││ │ │ │valorilor umane și materiale și a altor │ │ │ │valorilor umane și materiale și a altor ││ │ │ │active fixe corporale │ │ │ │active fixe corporale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │29 │ │AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA │ │29 │ │AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA ││ │ │ │DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE │ │ │ │DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2904 │Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de │ │ │290 04 00 │Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de ││ │ │ │dezvoltare │ │ │ │dezvoltare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2905 │Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, │ │ │290 05 00 │Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, ││ │ │ │brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, │ │ │ │brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, ││ │ │ │drepturilor și activelor similare │ │ │ │drepturilor și activelor similare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2908 │Ajustări pentru deprecierea altor active │ │ │290 08 00 │Ajustări pentru deprecierea altor active ││ │ │ │fixe necorporale │ │ │ │fixe necorporale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2911 │Ajustări pentru deprecierea terenurilor și │ │ │291 01 00 │Ajustări pentru deprecierea terenurilor și ││ │ │ │amenajărilor la terenuri │ │ │ │amenajărilor la terenuri │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2912 │Ajustări pentru deprecierea construcțiilor │ │ │291 02 00 │Ajustări pentru deprecierea construcțiilor │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2913 │Ajustări pentru deprecierea instalațiilor │ │ │291 03 00 │Ajustări pentru deprecierea instalațiilor ││ │ │ │tehnice, mijloacelor de transport, │ │ │ │tehnice, mijloacelor de transport, ││ │ │ │animalelor și plantațiilor │ │ │ │animalelor și plantațiilor │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2914 │Ajustări pentru deprecierea mobilierului, │ │ │291 04 00 │Ajustări pentru deprecierea mobilierului, ││ │ │ │aparaturii birotice, echipamentului de │ │ │ │aparaturii birotice, echipamentului de ││ │ │ │protecție a valorilor umane și materiale și │ │ │ │protecție a valorilor umane și materiale și ││ │ │ │a altor active fixe corporale │ │ │ │a altor active fixe corporale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2931 │Ajustări pentru deprecierea activelor fixe │ │ │293 01 00 │Ajustări pentru deprecierea activelor fixe ││ │ │ │necorporale în curs de execuție │ │ │ │necorporale în curs de execuție │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2932 │Ajustări pentru deprecierea activelor fixe │ │ │293 02 00 │Ajustări pentru deprecierea activelor fixe ││ │ │ │corporale în curs de execuție │ │ │ │corporale în curs de execuție │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2961 │Ajustări pentru pierderea de valoare a │ │ │296 01 01 │Ajustări pentru pierderea de valoare a ││ │ │ │acțiunilor │ │ │ │acțiunilor cotate ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │296 01 02 │Ajustări pentru pierderea de valoare a ││ │ │ │ │ │ │ │acțiunilor necotate ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │296 01 03 │Ajustări pentru pierderea de valoare a altor ││ │ │ │ │ │ │ │participații │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │2962 │Ajustări pentru pierderea de valoare a altor │ │ │296 02 00 │Ajustări pentru pierderea de valoare a altor ││ │ │ │active financiare │ │ │ │active financiare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│3 │ │ │CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE │3 │ │ │CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE ││ │ │ │EXECUȚIE │ │ │ │EXECUȚIE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │30 │ │STOCURI DE MATERII ȘI MATERIALE │ │30 │ │STOCURI DE MATERII ȘI MATERIALE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │301 │Materii prime │ │ │301 00 00 │Materii prime │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3021 │Materiale auxiliare │ │ │302 01 00 │Materiale auxiliare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3022 │Combustibili │ │ │302 02 00 │Combustibili │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3023 │Materiale pentru ambalat │ │ │302 03 00 │Materiale pentru ambalat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3024 │Piese de schimb │ │ │302 04 00 │Piese de schimb │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3025 │Semințe și materiale de plantat │ │ │302 05 00 │Semințe și materiale de plantat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3026 │Furaje │ │ │302 06 00 │Furaje │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3027 │Hrană │ │ │302 07 00 │Hrană │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3028 │Alte materiale consumabile │ │ │302 08 00 │Alte materiale consumabile │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3029 │Medicamente și materiale sanitare │ │ │302 09 00 │Medicamente și materiale sanitare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3031 │Materiale de natura obiectelor de inventar │ │ │303 01 00 │Materiale de natura obiectelor de inventar ││ │ │ │în magazie │ │ │ │în magazie │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3032 │Materiale de natura obiectelor de inventar │ │ │303 02 00 │Materiale de natura obiectelor de inventar ││ │ │ │în folosință │ │ │ │în folosință │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3041 │Materiale rezervă de stat │ │ │304 01 00 │Materiale rezervă de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3042 │Materiale rezervă de mobilizare │ │ │304 02 00 │Materiale rezervă de mobilizare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3051 │Ambalaje rezervă de stat │ │ │305 01 00 │Ambalaje rezervă de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3052 │Ambalaje rezervă de mobilizare │ │ │305 02 00 │Ambalaje rezervă de mobilizare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │307 │Materiale date în prelucrare în instituție │ │ │307 00 00 │Materiale date în prelucrare în instituție │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │309 │Alte stocuri │ │ │309 00 00 │Alte stocuri │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │33 │ │PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE │ │33 │ │PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │331 │Produse în curs de execuție │ │ │331 00 00 │Produse în curs de execuție │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │332 │Lucrări și servicii în curs de execuție │ │ │332 00 00 │Lucrări și servicii în curs de execuție │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │34 │ │PRODUSE │ │34 │ │PRODUSE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │341 │Semifabricate │ │ │341 00 00 │Semifabricate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │345 │Produse finite │ │ │345 00 00 │Produse finite │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │346 │Produse reziduale │ │ │346 00 00 │Produse reziduale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │347 │Bunuri confiscate sau intrate, potrivit │ │ │347 00 00 │Bunuri confiscate sau intrate, potrivit ││ │ │ │legii, în proprietatea privată a statului │ │ │ │legii, în proprietatea privată a statului │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │348 │Diferențe de preț la produse │ │ │348 00 00 │Diferențe de preț la produse │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │349 │Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii,│ │ │349 00 00 │Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii,││ │ │ │în proprietatea privată a unităților │ │ │ │în proprietatea privată a unităților ││ │ │ │administrativ - teritoriale │ │ │ │administrativ - teritoriale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │35 │ │STOCURI AFLATE LA TERȚI │ │35 │ │STOCURI AFLATE LA TERȚI │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3511 │Materii și materiale aflate la terți │ │ │351 01 00 │Materii și materiale aflate la terți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3512 │Materiale de natura obiectelor de inventar │ │ │351 02 00 │Materiale de natura obiectelor de inventar ││ │ │ │aflate la terți │ │ │ │aflate la terți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3541 │Semifabricate aflate la terți │ │ │354 01 00 │Semifabricate aflate la terți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3545 │Produse finite aflate la terți │ │ │354 05 00 │Produse finite aflate la terți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3546 │Produse reziduale aflate la terți │ │ │354 06 00 │Produse reziduale aflate la terți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │356 │Animale aflate la terți │ │ │356 00 00 │Animale aflate la terți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │357 │Mărfuri aflate la terți │ │ │357 00 00 │Mărfuri aflate la terți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │358 │Ambalaje aflate la terți │ │ │358 00 00 │Ambalaje aflate la terți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │359 │Bunuri în custodie sau în consignație la │ │ │359 00 00 │Bunuri în custodie sau în consignație la ││ │ │ │terți │ │ │ │terți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │36 │ │ANIMALE │ │36 │ │ANIMALE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │361 │Animale și păsări │ │ │361 00 00 │Animale și păsări │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │37 │ │MĂRFURI │ │37 │ │MĂRFURI │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │371 │Mărfuri │ │ │371 00 00 │Mărfuri │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │378 │Diferențe de preț la mărfuri (adaos │ │ │378 00 00 │Diferențe de preț la mărfuri (adaos ││ │ │ │comercial) │ │ │ │comercial) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │38 │ │AMBALAJE │ │38 │ │AMBALAJE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │381 │Ambalaje │ │ │381 00 00 │Ambalaje │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │39 │ │AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI │ │39 │ │AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI ││ │ │ │PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE │ │ │ │PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │391 │Ajustări pentru deprecierea materiilor prime │ │ │391 00 00 │Ajustări pentru deprecierea materiilor prime │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3921 │Ajustări pentru deprecierea materialelor │ │ │392 01 00 │Ajustări pentru deprecierea materialelor ││ │ │ │consumabile │ │ │ │consumabile │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3922 │Ajustări pentru deprecierea materialelor de │ │ │392 02 00 │Ajustări pentru deprecierea materialelor de ││ │ │ │natura obiectelor de inventar │ │ │ │natura obiectelor de inventar │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │393 │Ajustări pentru deprecierea producției în │ │ │393 00 00 │Ajustări pentru deprecierea producției în ││ │ │ │curs de execuție │ │ │ │curs de execuție │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3941 │Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor │ │ │394 01 00 │Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3945 │Ajustări pentru deprecierea produselor finite│ │ │394 05 00 │Ajustări pentru deprecierea produselor finite│├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3946 │Ajustări pentru deprecierea produselor │ │ │394 06 00 │Ajustări pentru deprecierea produselor ││ │ │ │reziduale │ │ │ │reziduale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3951 │Ajustări pentru deprecierea materiilor și │ │ │395 01 00 │Ajustări pentru deprecierea materiilor și ││ │ │ │materialelor aflate la terți │ │ │ │materialelor aflate la terți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3952 │Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor │ │ │395 02 00 │Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor ││ │ │ │aflate la terți │ │ │ │aflate la terți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3953 │Ajustări pentru deprecierea produselor finite│ │ │395 03 00 │Ajustări pentru deprecierea produselor finite││ │ │ │aflate la terți │ │ │ │aflate la terți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3954 │Ajustări pentru deprecierea produselor │ │ │395 04 00 │Ajustări pentru deprecierea produselor ││ │ │ │reziduale aflate la terți │ │ │ │reziduale aflate la terți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3956 │Ajustări pentru deprecierea animalelor │ │ │395 06 00 │Ajustări pentru deprecierea animalelor ││ │ │ │aflate la terți │ │ │ │aflate la terți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3957 │Ajustări pentru deprecierea mărfurilor │ │ │395 07 00 │Ajustări pentru deprecierea mărfurilor ││ │ │ │aflate la terți │ │ │ │aflate la terți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │3958 │Ajustări pentru deprecierea ambalajelor │ │ │395 08 00 │Ajustări pentru deprecierea ambalajelor ││ │ │ │aflate la terți │ │ │ │aflate la terți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │396 │Ajustări pentru deprecierea animalelor │ │ │396 00 00 │Ajustări pentru deprecierea animalelor │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │397 │Ajustări pentru deprecierea mărfurilor │ │ │397 00 00 │Ajustări pentru deprecierea mărfurilor │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │398 │Ajustări pentru deprecierea ambalajelor │ │ │398 00 00 │Ajustări pentru deprecierea ambalajelor │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│4 │ │ │CONTURI DE TERȚI │4 │ │ │CONTURI DE TERȚI │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │40 │ │FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE │ │40 │ │FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │401 │Furnizori │ │ │401 01 00 │Furnizori sub 1 an ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │401 02 00 │Furnizori peste 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │403 │Efecte de plătit │ │ │403 01 00 │Efecte de plătit sub 1 an ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │403 02 00 │Efecte de plătit peste 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4041 │Furnizori de active fixe sub 1 an │ │ │404 01 00 │Furnizori de active fixe sub 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4042 │Furnizori de active fixe peste 1 an │ │ │404 02 00 │Furnizori de active fixe peste 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │405 │Efecte de plătit pentru active fixe │ │ │405 01 00 │Efecte de plătit pentru active fixe sub 1 an ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │405 02 00 │Efecte de plătit pentru active fixe ││ │ │ │ │ │ │ │peste 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │408 │Furnizori - facturi nesosite │ │ │408 00 00 │Furnizori - facturi nesosite │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4091 │Furnizori - debitori pentru cumpărări de │ │ │409 01 01 │Furnizori - debitori pentru cumpărări de ││ │ │ │bunuri de natura stocurilor │ │ │ │bunuri de natura stocurilor │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4092 │Furnizori - debitori pentru prestări de │ │ │409 01 02 │Furnizori - debitori pentru prestări de ││ │ │ │servicii și executări de lucrări │ │ │ │servicii și executări de lucrări │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │41 │ │CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE │ │41 │ │CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4111 │Clienți cu termen sub 1 an │ │ │411 01 01 │Clienți cu termen sub 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4112 │Clienți cu termen peste 1 an │ │ │411 02 01 │Clienți cu termen peste 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4118 │Clienți incerți sau în litigiu │ │ │411 01 08 │Clienți incerți sau în litigiu sub 1 an ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │411 02 08 │Clienți incerți sau în litigiu peste 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │413 │Efecte de primit de la clienți │ │ │413 01 00 │Efecte de primit de la clienți sub 1 an ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │413 02 00 │Efecte de primit de la clienți peste 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │418 │Clienți - facturi de întocmit │ │ │418 00 00 │Clienți - facturi de întocmit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │419 │Clienți - creditori │ │ │419 00 00 │Clienți - creditori │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │42 │ │PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE │ │42 │ │PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │421 │Personal - salarii datorate │ │ │421 00 00 │Personal - salarii datorate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4221 │Pensionari civili - pensii datorate │ │ │422 01 00 │Pensionari civili - pensii datorate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4222 │Pensionari militari - pensii datorate │ │ │422 02 00 │Pensionari militari - pensii datorate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │423 │Personal - ajutoare și indemnizații datorate │ │ │423 00 00 │Personal - ajutoare și indemnizații datorate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │424 │Șomeri - indemnizații datorate │ │ │424 00 00 │Șomeri - indemnizații datorate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │425 │Avansuri acordate personalului │ │ │425 00 00 │Avansuri acordate personalului │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │426 │Drepturi de personal neridicate │ │ │426 00 00 │Drepturi de personal neridicate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4271 │Rețineri din salarii datorate terților │ │ │427 01 00 │Rețineri din salarii datorate terților │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4272 │Rețineri din pensii datorate terților │ │ │427 02 00 │Rețineri din pensii datorate terților │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4273 │Rețineri din alte drepturi datorate terților │ │ │427 03 00 │Rețineri din alte drepturi datorate terților │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4281 │Alte datorii în legatură cu personalul │ │ │428 01 01 │Alte datorii în legatură cu personalul ││ │ │ │ │ │ │ │sub 1 an ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │428 02 01 │Alte datorii în legatură cu personalul ││ │ │ │ │ │ │ │peste 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4282 │Alte creanțe în legatură cu personalul │ │ │428 01 02 │Alte creanțe în legatură cu personalul sub ││ │ │ │ │ │ │ │1 an ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │428 02 02 │Alte creanțe în legatură cu personalul ││ │ │ │ │ │ │ │peste 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │429 │Bursieri și doctoranzi │ │ │429 00 00 │Bursieri și doctoranzi │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │43 │ │ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI │ │43 │ │ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI ││ │ │ │CONTURI ASIMILATE │ │ │ │CONTURI ASIMILATE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4311 │Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări │ │ │431 01 00 │Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări ││ │ │ │sociale │ │ │ │sociale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4312 │Contribuțiile asiguraților pentru asigurări │ │ │431 02 00 │Contribuțiile asiguraților pentru asigurări ││ │ │ │sociale │ │ │ │sociale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4313 │Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări │ │ │431 03 00 │Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări ││ │ │ │sociale de sănătate │ │ │ │sociale de sănătate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4314 │Contribuțiile asiguraților pentru asigurări │ │ │431 04 00 │Contribuțiile asiguraților pentru asigurări ││ │ │ │sociale de sănătate │ │ │ │sociale de sănătate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4315 │Contribuțiile angajatorilor pentru accidente │ │ │431 05 00 │Contribuțiile angajatorilor pentru accidente ││ │ │ │de muncă și boli profesionale │ │ │ │de muncă și boli profesionale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4317 │Contribuțiile angajatorilor pentru concedii │ │ │431 07 00 │Contribuțiile angajatorilor pentru concedii ││ │ │ │și indemnizații │ │ │ │și indemnizații │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4371 │Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări │ │ │437 01 00 │Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări ││ │ │ │de șomaj │ │ │ │de șomaj │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4372 │Contribuțiile asiguraților pentru asigurări │ │ │437 02 00 │Contribuțiile asiguraților pentru asigurări ││ │ │ │de șomaj │ │ │ │de șomaj │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4373 │Contribuțiile angajatorilor la fondul de │ │ │437 03 00 │Contribuțiile angajatorilor la fondul de ││ │ │ │garantare pentru plata creanțelor salariale │ │ │ │garantare pentru plata creanțelor salariale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │438 │Alte datorii sociale │ │ │438 00 00 │Alte datorii sociale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │44 │ │BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL │ │44 │ │BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ││ │ │ │ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT ȘI CONTURI │ │ │ │ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT ȘI CONTURI ││ │ │ │ASIMILATE │ │ │ │ASIMILATE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │440 │Cote defalcate din impozitul pe venit pentru │ │ │440 00 00 │Cote defalcate din impozitul pe venit pentru ││ │ │ │echilibrarea bugetelor locale │ │ │ │echilibrarea bugetelor locale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │441 │Sume încasate pentru bugetul capitalei │ │ │441 00 00 │Sume încasate pentru bugetul capitalei │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4423 │Taxa pe valoarea adăugată de plată │ │ │442 03 00 │Taxa pe valoarea adăugată de plată │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4424 │Taxa pe valoarea adăugată de recuperat │ │ │442 04 00 │Taxa pe valoarea adăugată de recuperat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4426 │Taxa pe valoarea adăugată deductibilă │ │ │442 06 00 │Taxa pe valoarea adăugată deductibilă │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4427 │Taxa pe valoarea adăugată colectată │ │ │442 07 00 │Taxa pe valoarea adăugată colectată │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┴──┴─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4428 │Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă │442 08 01 │Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă - ││ │ │ │ │**) │aferentă vânzărilor cu plata în rate ││ │ │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │442 08 02 │Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă - ││ │ │ │ │**) │aferentă cumpărărilor cu plata în rate ││ │ │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │442 08 03 │Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă - ││ │ │ │ │**) │aferentă stocurilor de mărfuri │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┬──┬─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │444 │Impozit pe venitul din salarii și din alte │ │ │444 00 00 │Impozit pe venitul din salarii și din alte ││ │ │ │drepturi │ │ │ │drepturi │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │446 │Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate │ │ │446 00 00 │Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4481 │Alte datorii față de buget │ │ │448 01 00 │Alte datorii față de buget │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4482 │Alte creanțe privind bugetul │ │ │448 02 00 │Alte creanțe privind bugetul │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │45 │ │DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND │ │45 │ │DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND ││ │ │ │FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, │ │ │ │FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ││ │ │ │ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI │ │ │ │ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI ││ │ │ │PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET │ │ │ │PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ││ │ │ │ȘI ALTE FONDURI) │ │ │ │ȘI ALTE FONDURI) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4501 │Sume de primit de la Comisia Europeană - │ │ │450 01 00 │Sume de primit de la Comisia Europeană - ││ │ │ │PHARE, SAPARD, ISPA - │ │ │ │PHARE, SAPARD, ISPA - │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4502 │Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, │ │ │450 02 00 │Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, ││ │ │ │SAPARD, ISPA │ │ │ │SAPARD, ISPA │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4503 │Sume declarate și solicitate Comisiei │ │ │450 03 00 │Sume declarate și solicitate Comisiei ││ │ │ │Europene/ altor donatori - INSTRUMENTE │ │ │ │Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE ││ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │ALTE FONDURI │ │ │ │ │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4504 │Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/│ │ │450 04 00 │Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/││ │ │ │altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, │ │ │ │altor donatori - FONDURI EXTERNE ││ │ │ │FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4505 │Sume de primit de la Comisia Europeană/alți │ │ │450 05 01 │Sume de primit de la Comisia Europeană/alți ││ │ │ │donatori reprezentând venituri ale bugetului │ │ │ │donatori reprezentând venituri ale bugetului ││ │ │ │general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE,│ │ │ │general consolidat - buget de stat - FONDURI ││ │ │ │ FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │450 05 02 │Sume de primit de la Comisia Europeană/alți ││ │ │ │ │ │ │ │donatori reprezentând venituri ale bugetului ││ │ │ │ │ │ │ │general consolidat - bugetul asigurărilor ││ │ │ │ │ │ │ │sociale de stat - FONDURI EXTERNE ││ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │450 05 03 │Sume de primit de la Comisia Europeană/alți ││ │ │ │ │ │ │ │donatori reprezentând venituri ale bugetului ││ │ │ │ │ │ │ │general consolidat - bugetele fondurilor ││ │ │ │ │ │ │ │speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ││ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │450 05 04 │Sume de primit de la Comisia Europeană/alți ││ │ │ │ │ │ │ │donatori reprezentând venituri ale bugetului ││ │ │ │ │ │ │ │general consolidat - buget local - FONDURI ││ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │450 05 05 │Sume de primit de la Comisia Europeană/alți ││ │ │ │ │ │ │ │donatori reprezentând venituri ale bugetului ││ │ │ │ │ │ │ │general consolidat - instituții publice ││ │ │ │ │ │ │ │finanțate din venituri proprii/venituri ││ │ │ │ │ │ │ │proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE ││ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4506 │Sume avansate de Comisia Europeană/alți │ │ │450 06 00 │Sume avansate de Comisia Europeană/alți ││ │ │ │donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI │ │ │ │donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ││ │ │ │PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI │ │ │ │POSTADERARE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4507 │Sume de primit de la Comisia Europeană/alți │ │ │450 07 00 │Sume de primit de la Comisia Europeană/alți ││ │ │ │donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri,│ │ │ │donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri,││ │ │ │societăți comerciale, etc. - INSTRUMENTE │ │ │ │societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE ││ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │ALTE FONDURI │ │ │ │ │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4511 │Sume de primit de la Autoritățile de │ │ │451 01 00 │Sume de primit de la Autoritățile de ││ │ │ │Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA │ │ │ │Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4512 │Sume de restituit Autorităților de │ │ │451 02 00 │Sume de restituit Autorităților de ││ │ │ │Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA │ │ │ │Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4513 │Sume de primit de la Autoritățile de │ │ │451 03 00 │Sume de primit de la Autoritățile de ││ │ │ │Certificare/ Ministerul Agriculturii - │ │ │ │Certificare/ Ministerul Agriculturii - ││ │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI │ │ │ │ȘI FONDURI DE LA BUGET ││ │ │ │ALTE FONDURI │ │ │ │ │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4514 │Sume de restituit Autorităților de │ │ │451 04 01 │Sume de restituit Autorităților de Certi- ││ │ │ │Certificare/ Ministerului Agriculturii - │ │ │ │ficare - decertificare definitivă - FONDURI ││ │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI││ │ │ │AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE │ │ │ │DE LA BUGET ││ │ │ │FONDURI │ │ │ │ ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │451 04 02 │Sume de restituit Autorităților de Certi- ││ │ │ │ │ │ │ │ficare - deduceri procentuale definitive - ││ │ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │ │ │ │ │ȘI FONDURI DE LA BUGET ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │451 04 09 │Alte sume de restituit Autorităților de ││ │ │ │ │ │ │ │Certificare/ Ministerului Agriculturii - ││ │ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │ │ │ │ │ȘI FONDURI DE LA BUGET │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4515 │Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru │ │ │451 05 00 │Sume de primit de la Agenția de Plăți pentru ││ │ │ │Dezvoltare Rurală și Pescuit - FONDURI PENTRU│ │ │ │Dezvoltare Rurală și Pescuit - FONDURI ││ │ │ │AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI││ │ │ │FONDURI │ │ │ │DE LA BUGET │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4516 │Sume avansate de Autoritățile de Certificare │ │ │451 06 01 │Sume avansate de Autoritățile de Certificare ││ │ │ │- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI DE LA │ │ │ │- prefinanțare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSA- ││ │ │ │BUGET ȘI ALTE FONDURI │ │ │ │BILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │451 06 02 │Sume avansate de Autoritățile de Certificare ││ │ │ │ │ │ │ │pentru plăți intermediare - FONDURI EXTERNE ││ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE ││ │ │ │ │ │ │ │LA BUGET ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │451 06 03 │Sume avansate de Autoritățile de Certificare ││ │ │ │ │ │ │ │din vărsăminte din privatizare în cazul ││ │ │ │ │ │ │ │indisponibilităților temporare de fonduri ││ │ │ │ │ │ │ │externe nerambursabile postaderare ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │451 06 05 │Sume de justificat Autorității de Certificare││ │ │ │ │ │ │ │- decertificare definitivă - FONDURI EXTERNE ││ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE ││ │ │ │ │ │ │ │LA BUGET ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │451 06 06 │Sume de justificat Autorității de Certificare││ │ │ │ │ │ │ │- deducere procentuală definitivă - FONDURI ││ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI││ │ │ │ │ │ │ │DE LA BUGET ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │451 06 09 │Alte sume avansate de Autoritățile de Certi- ││ │ │ │ │ │ │ │ficare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ││ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4521 │Sume datorate Agențiilor de Implementare - │ │ │452 01 00 │Sume datorate Agențiilor de Implementare - ││ │ │ │PHARE, SAPARD, ISPA │ │ │ │PHARE, SAPARD, ISPA │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4522 │Sume datorate Autorităților de Management/ │ │ │452 02 00 │Sume datorate Autorităților de Management/ ││ │ │ │Agențiilor de Plăți- INSTRUMENTE STRUCTURALE,│ │ │ │Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE ││ │ │ │FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA ││ │ │ │BUGET ȘI ALTE FONDURI │ │ │ │BUGET │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4531 │Sume de primit de la Autoritățile de │ │ │453 01 00 │Sume de primit de la Autoritățile de ││ │ │ │Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA - │ │ │ │Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA - │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4532 │Sume de restituit Autorităților de │ │ │453 02 00 │Sume de restituit Autorităților de ││ │ │ │Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA - │ │ │ │Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA - │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4541 │Sume de primit de la beneficiari - PHARE- │ │ │454 01 00 │Sume de primit de la beneficiari - PHARE - │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4542 │Sume de restituit beneficiarilor - PHARE- │ │ │454 02 00 │Sume de restituit beneficiarilor - PHARE - │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4543 │Sume de recuperat de la beneficiari - │ │ │454 03 01 │Sume de recuperat de la beneficiari - ││ │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │instituții publice - FONDURI EXTERNE NERAM ││ │ │ │AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE │ │ │ │BURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET ││ │ │ │FONDURI │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │454 03 02 │Sume de recuperat de la beneficiari- ONG-uri,││ │ │ │ │ │ │ │societăți comerciale, etc. FONDURI EXTERNE ││ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE ││ │ │ │ │ │ │ │LA BUGET │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4544 │Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, │ │ │454 04 01 │Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, ││ │ │ │societăți comerciale, etc., - INSTRUMENTE │ │ │ │societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE ││ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │454 04 02 │Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, ││ │ │ │ │ │ │ │societăți comerciale, etc. - FONDURI DE ││ │ │ │ │ │ │ │LA BUGET │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4545 │Avansuri acordate beneficiarilor- INSTRUMENTE│ │ │454 05 01 │Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri ││ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, │ │ │ │externe nerambursabile postaderare și fonduri││ │ │ │FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI │ │ │ │de la buget - instituții publice finanțate ││ │ │ │ │ │ │ │din bugetul local ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │454 05 02 │Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri ││ │ │ │ │ │ │ │externe nerambursabile postaderare și fonduri││ │ │ │ │ │ │ │de la buget - instituții publice finanțate ││ │ │ │ │ │ │ │din venituri proprii/venituri proprii și ││ │ │ │ │ │ │ │subvenții ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │454 05 03 │Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri ││ │ │ │ │ │ │ │externe nerambursabile postaderare și fonduri││ │ │ │ │ │ │ │de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, ││ │ │ │ │ │ │ │etc. ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │454 05 04 │Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri ││ │ │ │ │ │ │ │externe nerambursabile postaderare și fonduri││ │ │ │ │ │ │ │de la buget - instituții publice finanțate ││ │ │ │ │ │ │ │integral din buget │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4546 │Sume datorate beneficiarilor - instituții │ │ │454 06 01 │Sume datorate beneficiarilor - instituții ││ │ │ │publice - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI │ │ │ │finanțate din bugetul local FONDURI EXTERNE ││ │ │ │PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA ││ │ │ │ALTE FONDURI │ │ │ │BUGET ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │454 06 02 │Sume datorate beneficiarilor - instituții ││ │ │ │ │ │ │ │finanțate din venituri proprii/venituri ││ │ │ │ │ │ │ │proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE ││ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE ││ │ │ │ │ │ │ │LA BUGET ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │454 06 03 │Sume datorate beneficiarilor - instituții ││ │ │ │ │ │ │ │finanțate din buget de stat, asigurări ││ │ │ │ │ │ │ │sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI││ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI││ │ │ │ │ │ │ │DE LA BUGET │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4551 │Sume de primit de la buget (cofinanțare, │ │ │455 01 00 │Sume de primit de la buget (cofinanțare, ││ │ │ │indisponibilități temporare de fonduri de la │ │ │ │indisponibilități temporare de fonduri de la ││ │ │ │Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA) │ │ │ │Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4552 │Sume de restituit bugetului (cofinanțare, │ │ │455 02 00 │Sume de restituit bugetului (cofinanțare, ││ │ │ │indisponibilități temporare de fonduri de la │ │ │ │indisponibilități temporare de fonduri de la ││ │ │ │Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA) │ │ │ │Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4553 │Sume de primit de la buget (prefinanțare, │ │ │455 03 01 │Sume de primit de la buget - prefinanțare ││ │ │ │cofinanțare, indisponibilități temporare de │ │ │ │ ││ │ │ │fonduri de la Comisia Europeană) - │ │ │ │ ││ │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ ││ │ │ │AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE │ │ │ │ ││ │ │ │FONDURI │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │455 03 02 │Sume de primit de la buget - cofinanțare ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │455 03 03 │Sume de primit de la buget - indisponibi- ││ │ │ │ │ │ │ │lități temporare de fonduri de la Comisia ││ │ │ │ │ │ │ │Europeană/alți donatori │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4554 │Sume de restituit bugetului (prefinanțare, │ │ │455 04 01 │Sume de restituit bugetului - prefinanțare ││ │ │ │cofinanțare, indisponibilități temporare de │ │ │ │ ││ │ │ │fonduri de la Comisia Europeană) - │ │ │ │ ││ │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │ ││ │ │ │AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE │ │ │ │ ││ │ │ │FONDURI │ │ │ │ ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │455 04 02 │Sume de restituit bugetului - cofinanțare ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │455 04 03 │Sume de restituit bugetului - indisponibi- ││ │ │ │ │ │ │ │lități temporare de fonduri de la Comisia ││ │ │ │ │ │ │ │Europeană/alți donatori ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │455 04 04 │Sume de restituit bugetului - top-up │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4555 │Sume de restituit bugetului din sume primite │ │ │ │ ││ │ │ │de la Comisia Europeană în contul plăților │ │ │ │ ││ │ │ │efectuate - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI │ │ │ │ ││ │ │ │PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI │ │ │455 05 01 │Sume de restituit bugetului de stat din sume ││ │ │ │ │ │ │ │primite de la Comisia Europeană/alți donatori││ │ │ │ │ │ │ │în contul plăților efectuate - FONDURI ││ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │455 05 02 │Sume de restituit bugetului asigurărilor ││ │ │ │ │ │ │ │sociale de stat din sume primite de la ││ │ │ │ │ │ │ │Comisia Europeană/ alți donatori în contul ││ │ │ │ │ │ │ │plăților efectuate - FONDURI EXTERNE ││ │ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │455 05 03 │Sume de restituit bugetelor fondurilor ││ │ │ │ │ │ │ │speciale din sume primite de la Comisia ││ │ │ │ │ │ │ │Europeană/alți donatori în contul plăților ││ │ │ │ │ │ │ │efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ││ │ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4561 │Sume de primit de la bugetul de stat pentru │ │ │456 01 00 │Sume de primit de la bugetul de stat pentru ││ │ │ │cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA │ │ │ │cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4563 │Sume de primit de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ ││ │ │ │alte cheltuieli decât cele eligibile - │ │ │456 03 03 │Sume de primit de la bugetul de stat pentru ││ │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │alte cheltuieli decât cele eligibile - ││ │ │ │AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE │ │ │ │corecții financiare definitive - FONDURI ││ │ │ │FONDURI │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI ││ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │456 03 09 │Alte sume de primit de la bugetul de stat ││ │ │ │ │ │ │ │pentru alte cheltuieli decât cele eligibile ││ │ │ │ │ │ │ │- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │ │ │ │ │ȘI FONDURI DE LA BUGET │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4564 │Sume de restituit bugetului de stat pentru │ │ │456 04 00 │Sume de restituit bugetului de stat pentru ││ │ │ │alte cheltuieli decât cele eligibile - │ │ │ │alte cheltuieli decât cele eligibile - ││ │ │ │INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE │ │ │ │ȘI FONDURI DE LA BUGET ││ │ │ │FONDURI │ │ │ │ │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4571 │Sume de recuperat de la Agențiile de │ │ │457 01 00 │Sume de recuperat de la Agențiile de ││ │ │ │Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA │ │ │ │Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4572 │Sume avansate Autorităților de Management/ │ │ │457 02 01 │Sume avansate Autorităților de Management/ ││ │ │ │Agențiilor de Plăți - INSTRUMENTE │ │ │ │Agențiilor de Plăți - prefinanțare - FONDURI ││ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI││ │ │ │FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI │ │ │ │DE LA BUGET ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │457 02 02 │Sume avansate Autorităților de Management/ ││ │ │ │ │ │ │ │Agențiilor de Plăți pentru plăți intermediare││ │ │ │ │ │ │ │- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │ │ │ │ │ȘI FONDURI DE LA BUGET ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │457 02 03 │Sume avansate Autorităților de Management/ ││ │ │ │ │ │ │ │Agențiilor de Plăți din vărsăminte din ││ │ │ │ │ │ │ │privatizare în cazul indisponibilităților ││ │ │ │ │ │ │ │temporare de fonduri externe nerambursabile ││ │ │ │ │ │ │ │postaderare ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │457 02 05 │Sume de justificat de Autoritățile de ││ │ │ │ │ │ │ │Management - decertificare definitivă - ││ │ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │ │ │ │ │ȘI FONDURI DE LA BUGET ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │457 02 06 │Sume de justificat de Autoritățile de ││ │ │ │ │ │ │ │Management - deduceri procentuale definitive ││ │ │ │ │ │ │ │- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │ │ │ │ │ȘI FONDURI DE LA BUGET ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │457 02 09 │Alte sume de justificat Autorităților de ││ │ │ │ │ │ │ │Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI ││ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI ││ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4573 │Sume de recuperat de la Autoritățile de │ │ │457 03 01 │Sume de recuperat de la Autoritățile de ││ │ │ │Management/ Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE │ │ │ │Management - decertificare definitivă - ││ │ │ │STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI │ │ │ │ȘI FONDURI DE LA BUGET ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │457 03 02 │Sume de recuperat de la Autoritățile de ││ │ │ │ │ │ │ │Management - deduceri procentuale definitive ││ │ │ │ │ │ │ │- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │ │ │ │ │ȘI FONDURI DE LA BUGET ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │457 03 09 │Alte sume de recuperat de la Autoritățile de ││ │ │ │ │ │ │ │Management / Agențiile de Plăți - FONDURI ││ │ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI ││ │ │ │ │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4581 │Sume de primit de la Agențiile/Autoritățile │ │ │458 01 00 │Sume de primit de la Agențiile/Autoritățile ││ │ │ │de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la │ │ │ │de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la ││ │ │ │beneficiarii finali) │ │ │ │beneficiarii finali) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4583 │Sume de primit de la Autoritățile de │ │ │458 03 01 │Sume de primit de la Autoritățile de ││ │ │ │Certificare/ Autoritățile de Management/ │ │ │ │Certificare/ Autoritățile de Management/ ││ │ │ │Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE,│ │ │ │Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE ││ │ │ │FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │BUGET ȘI ALTE FONDURI(la beneficiarii finali)│ │ │ │ ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │458 03 02 │Sume de primit de la Autoritățile de ││ │ │ │ │ │ │ │Certificare/ Autoritățile de Management/ ││ │ │ │ │ │ │ │Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4584 │Sume de restituit Autorităților de │ │ │458 04 01 │Sume de restituit Autorităților de ││ │ │ │Certificare/ Autorităților de Management/ │ │ │ │Certificare/ Autorităților de Management/ ││ │ │ │Agențiile de Plăți reprezentând prefinanțare │ │ │ │Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE ││ │ │ │- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE │ │ │ │ ││ │ │ │FONDURI │ │ │ │ ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │458 04 02 │Sume de restituit Autorităților de ││ │ │ │ │ │ │ │Certificare/ Autorităților de Management/ ││ │ │ │ │ │ │ │Agențiilor de Plăți - FONDURI DE LA BUGET │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4585 │Avansuri primite de la Autoritățile de │ │ │ │ ││ │ │ │Certificare/ Autoritățile de Management/ │ │ │458 05 01 │Avansuri primite de la Autoritățile de ││ │ │ │Agențiile de Plăți - INSTRUMENTE STRUCTURALE,│ │ │ │Certificare/ Autoritățile de Management/ ││ │ │ │FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA │ │ │ │Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE ││ │ │ │BUGET ȘI ALTE FONDURI (la beneficiarii │ │ │ │NERAMBURSABILE POSTADERARE ││ │ │ │finali) │ │ │ │ ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │458 05 02 │Avansuri primite de la Autoritățile de ││ │ │ │ │ │ │ │Certificare/ Autoritățile de Management/ ││ │ │ │ │ │ │ │Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │459 │Sume datorate bugetului Uniunii Europene │ │ │459 00 00 │Sume datorate bugetului Uniunii Europene │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │46 │ │DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI, DEBITORI ȘI │ │46 │ │DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI, DEBITORI ȘI ││ │ │ │CREDITORI AI BUGETELOR │ │ │ │CREDITORI AI BUGETELOR │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4611 │Debitori sub 1 an │ │ │461 01 01 │Debitori sub 1 an - creanțe comerciale ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │461 01 02 │Debitori sub 1 an - creanțe buget general ││ │ │ │ │ │ │ │consolidat ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │461 01 03 │Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni ││ │ │ │ │ │ │ │cu FEN ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │461 01 09 │Debitori sub 1 an - alte creanțe │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4612 │Debitori peste 1 an │ │ │461 02 01 │Debitori peste 1 an - creanțe comerciale ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │461 02 09 │Debitori peste 1 an - alte creanțe necurente │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4621 │Creditori sub 1 an │ │ │462 01 01 │Creditori sub 1 an datorii comerciale ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │462 01 03 │Creditori sub 1 an - datorii din operațiuni ││ │ │ │ │ │ │ │cu FEN ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │462 01 09 │Creditori sub 1 an - alte datorii curente │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4622 │Creditori peste 1 an │ │ │462 02 01 │Creditori peste 1 an - datorii comerciale ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │462 02 09 │Creditori peste 1 an - alte datorii necurente│├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │463 │Creanțe ale bugetului de stat │ │ │463 00 00 │Creanțe ale bugetului de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │464 │Creanțe ale bugetului local │ │ │464 00 00 │Creanțe ale bugetului local │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4651 │Creanțe ale sistemului de asigurare de muncă │ │ │465 01 00 │Creanțe ale sistemului de asigurare de muncă ││ │ │ │și boli profesionale │ │ │ │și boli profesionale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4652 │Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale │ │ │465 02 00 │Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale ││ │ │ │de stat │ │ │ │de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │46641 │Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru │ │ │466 04 01 │Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru ││ │ │ │șomaj (Fondul de garantare pentru plata │ │ │ │șomaj (Fondul de garantare pentru plata ││ │ │ │creanțelor salariale) │ │ │ │creanțelor salariale) │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │46642 │Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru │ │ │466 04 02 │Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru ││ │ │ │șomaj │ │ │ │șomaj │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4665 │Creanțe ale bugetului Fondului național unic │ │ │466 05 00 │Creanțe ale bugetului Fondului național unic ││ │ │ │de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │de asigurări sociale de sănătate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4669 │Creanțe ale bugetului trezoreriei statului │ │ │466 09 00 │Creanțe ale bugetului trezoreriei statului │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4671 │Creditori ai bugetului de stat │ │ │467 01 00 │Creditori ai bugetului de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4672 │Creditori ai bugetului local │ │ │467 02 00 │Creditori ai bugetului local │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4673 │Creditori ai bugetului asigurărilor sociale │ │ │467 03 00 │Creditori ai bugetului asigurărilor sociale ││ │ │ │de stat │ │ │ │de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4674 │Creditori ai bugetului asigurărilor pentru │ │ │467 04 00 │Creditori ai bugetului asigurărilor pentru ││ │ │ │șomaj │ │ │ │șomaj │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4675 │Creditori ai bugetului Fondului național unic│ │ │467 05 00 │Creditori ai bugetului Fondului național unic││ │ │ │de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │de asigurări sociale de sănătate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4679 │Creditori ai bugetului trezoreriei statului │ │ │467 09 00 │Creditori ai bugetului trezoreriei statului │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4681 │Împrumuturi acordate potrivit legii din │ │ │468 01 01 │Împrumuturi acordate potrivit legii din ││ │ │ │bugetul de stat │ │ │ │bugetul de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4682 │Împrumuturi acordate potrivit legii din │ │ │468 01 02 │Împrumuturi acordate potrivit legii din ││ │ │ │bugetul local │ │ │ │bugetul local │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4683 │Plasamente financiare pe termen scurt │ │ │468 01 03 │Plasamente financiare pe termen scurt ││ │ │ │efectuate din contul curent general al │ │ │ │efectuate din contul curent general al ││ │ │ │trezoreriei statului │ │ │ │trezoreriei statului │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ - │ - │ │ │468 01 04 │Împrumuturi acordate din bugetul asigurărilor││ │ │ │ │ │ │ │pentru șomaj │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4684 │Împrumuturi acordate potrivit legii din │ │ │ - │ - ││ │ │ │fondul de tezaur │ │ │ │ │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4685 │Împrumuturi pe termen scurt acordate din │ │ │468 01 05 │Împrumuturi pe termen scurt acordate din ││ │ │ │contul curent general al trezoreriei statului│ │ │ │contul curent general al trezoreriei statului│├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4686 │Împrumuturi pe termen scurt acordate din │ │ │468 01 06 │Împrumuturi pe termen scurt acordate din ││ │ │ │venituri din privatizare │ │ │ │venituri din privatizare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4687 │Sume acordate din excedentul anului precedent│ │ │468 01 07 │Sume acordate din excedentul anului precedent││ │ │ │pentru acoperirea golurilor temporare de casă│ │ │ │pentru acoperirea golurilor temporare de casă││ │ │ │și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii │ │ │ │și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii ││ │ │ │de dezvoltare │ │ │ │de dezvoltare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4688 │Împrumuturi pe termen scurt acordate din │ │ │468 01 08 │Împrumuturi pe termen scurt acordate din ││ │ │ │Fondul special de dezvoltare aflat la │ │ │ │Fondul special de dezvoltare aflat la ││ │ │ │dispoziția Guvernului │ │ │ │dispoziția Guvernului │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4689 │Alte împrumuturi acordate pe termen scurt │ │ │468 01 09 │Alte împrumuturi acordate pe termen scurt │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │469 │Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe │ │ │469 01 03 │Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe ││ │ │ │termen scurt │ │ │ │termen scurt - plasamente financiare ││ │ │ │ │ │ │ │efectuate din contul curent general al ││ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │469 01 05 │Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe ││ │ │ │ │ │ │ │termen scurt din contul curent general al ││ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │469 01 06 │Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe ││ │ │ │ │ │ │ │termen scurt din venituri din privatizare ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │469 01 08 │Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe ││ │ │ │ │ │ │ │termen scurt din Fondul special de dezvoltare││ │ │ │ │ │ │ │aflat la dispoziția Guvernului ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │469 01 09 │Dobânzi aferente altor împrumuturilor ││ │ │ │ │ │ │ │acordate pe termen scurt │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │47 │ │CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE │ │47 │ │CONTURI DE REGULARIZARE ȘI ASIMILATE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │471 │Cheltuieli înregistrate în avans │ │ │471 00 00 │Cheltuieli înregistrate în avans │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │472 │Venituri înregistrate în avans │ │ │472 00 00 │Venituri înregistrate în avans │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │473 │Decontări din operații în curs de clarificare│ │ │473 01 03 │Decontări din operații în curs de clarificare││ │ │ │ │ │ │ │- datorii/creanțe din operațiuni cu FEN ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │473 01 09 │Decontări din operații în curs de clarificare││ │ │ │ │ │ │ │- alte datorii/creanțe curente │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │474 │Sume în curs de certificare/declarare │ │ │474 00 00 │Sume în curs de certificare/declarare ││ │ │ │Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, │ │ │ │Comisiei Europene/alți donatori - FONDURI ││ │ │ │FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA │ │ │ │EXTERNE NERAM,BURSABILE POSTADERARE ȘI ││ │ │ │BUGET ȘI ALTE FONDURI │ │ │ │FONDURI DE LA BUGET │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │476 │Sume în curs de declarare Autorităților de │ │ │476 00 00 │Sume în curs de declarare Autorităților de ││ │ │ │Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, │ │ │ │Certificare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ││ │ │ │FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI │ │ │ │POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │48 │ │DECONTĂRI │ │48 │ │DECONTĂRI │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4811 │Decontări privind operațiuni financiare │ │ │481 01 01 │Decontări privind operațiuni financiare - ││ │ │ │ │ │ │ │activitatea operațională ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │481 01 02 │Decontări privind operațiuni financiare - ││ │ │ │ │ │ │ │activitatea de investiții ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │481 01 03 │Decontări privind operațiuni financiare - ││ │ │ │ │ │ │ │activitatea de finanțare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4812 │Decontări privind activele fixe │ │ │481 02 00 │Decontări privind activele fixe │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4813 │Decontări privind stocurile │ │ │481 03 00 │Decontări privind stocurile │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4819 │Alte decontări │ │ │481 09 00 │Alte decontări │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │482 │Decontări între instituții subordonate │ │ │482 00 00 │Decontări între instituții subordonate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │483 │Decontări din operații în participație │ │ │483 00 00 │Decontări din operații în participație │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ - │ - │ │ │489 00 00 │Decontări privind încheierea execuției ││ │ │ │ │ │ │ │bugetului de stat din anul curent │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │49 │ │AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR │ │49 │ │AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4911 │Ajustări pentru deprecierea creanțelor - │ │ │491 01 00 │Ajustări pentru deprecierea creanțelor - ││ │ │ │clienți sub 1 an │ │ │ │clienți sub 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4912 │Ajustări pentru deprecierea creanțelor - │ │ │491 02 00 │Ajustări pentru deprecierea creanțelor ││ │ │ │clienți peste 1 an │ │ │ │clienți peste 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4961 │Ajustări pentru deprecierea creanțelor - │ │ │496 01 00 │Ajustări pentru deprecierea creanțelor - ││ │ │ │debitori sub 1 an │ │ │ │debitori sub 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │4962 │Ajustări pentru deprecierea creanțelor - │ │ │496 02 00 │Ajustări pentru deprecierea creanțelor - ││ │ │ │debitori peste 1 an │ │ │ │debitori peste 1 an │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │497 │Ajustări pentru deprecierea creanțelor │ │ │497 00 00 │Ajustări pentru deprecierea creanțelor ││ │ │ │bugetare │ │ │ │bugetare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│5 │ │ │CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT│5 │ │ │CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT│├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │50 │ │INVESTIȚII PE TERMEN SCURT │ │50 │ │INVESTIȚII PE TERMEN SCURT │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │505 │Obligațiuni emise și răscumpărate │ │ │505 00 00 │Obligațiuni emise și răscumpărate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │509 │Vărsăminte de efectuat pentru investițiile │ │ │509 00 00 │Vărsăminte de efectuat pentru investițiile ││ │ │ │pe termen scurt │ │ │ │pe termen scurt │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │51 │ │CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT│ │51 │ │CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT│├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │510 │Disponibil din împrumuturi din disponibili- │ │ │510 00 00 │Disponibil din împrumuturi din disponibili ││ │ │ │tățile contului curent general al trezoreriei│ │ │ │tățile contului curent general al trezoreriei││ │ │ │statului │ │ │ │statului │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │511 │Valori de încasat │ │ │511 01 01 │Valori de încasat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5112 │Cecuri de încasat │ │ │511 01 02 │Cecuri de încasat la instituții de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5121 │Conturi la trezorerii și instituții de │ │ │512 01 01 │Conturi la trezorerii în lei ││ │ │ │credit în lei │ │ ├───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │512 01 02 │Conturi la instituții de credit în lei │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5124 │Conturi la trezorerii și instituții de credit│ │ │512 04 02 │Conturi la instituții de credit în valută ││ │ │ │în valută │ │ │ │ │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5125 │Sume în curs de decontare │ │ │512 05 01 │Sume în curs de decontare la trezorerii ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │512 05 02 │Sume în curs de decontare la instituții de ││ │ │ │ │ │ │ │credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5126 │Disponibilități în lei ale trezoreriei │ │ │512 06 00 │Disponibil în lei al trezoreriei centrale ││ │ │ │centrale │ │ │ │ │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5127 │Disponibilități în valută ale trezoreriei │ │ │512 07 00 │Disponibil în valută al trezoreriei centrale ││ │ │ │centrale │ │ │ │ │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5128 │Conturi de clearing, barter și cooperare │ │ │512 08 00 │Conturi de clearing, barter și cooperare ││ │ │ │economică │ │ │ │economică │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ - │ - │ │ │512 09 01 │Disponibil al operatorilor economici la ││ │ │ │ │ │ │ │trezorerie │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ - │ - │ │ │512 09 02 │Depozite ale operatorilor economici la ││ │ │ │ │ │ │ │trezorerie │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ - │ - │ │ │512 10 00 │Disponibil aferent certificatelor de ││ │ │ │ │ │ │ │trezorerie ale populației │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5131 │Disponibil în lei din împrumuturi interne și │ │ │513 01 01 │Disponibil în lei din împrumuturi interne și ││ │ │ │externe contractate de stat │ │ │ │externe contractate de stat la trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │513 01 02 │Disponibil în lei din împrumuturi interne și ││ │ │ │ │ │ │ │externe contractate de stat la instituții de ││ │ │ │ │ │ │ │credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5132 │Disponibil în valută din împrumuturi interne │ │ │513 02 02 │Disponibil în valută din împrumuturi interne ││ │ │ │și externe contractate de stat │ │ │ │și externe contractate de stat la instituții ││ │ │ │ │ │ │ │de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5141 │Disponibil în lei din împrumuturi interne și │ │ │514 01 01 │Disponibil în lei din împrumuturi interne și ││ │ │ │externe garantate de stat │ │ │ │externe garantate de stat la trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │514 01 02 │Disponibil în lei din împrumuturi interne și ││ │ │ │ │ │ │ │externe garantate de stat la instituții de ││ │ │ │ │ │ │ │credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5142 │Disponibil în valută din împrumuturi interne │ │ │514 02 02 │Disponibil în valută din împrumuturi interne ││ │ │ │și externe garantate de stat │ │ │ │și externe garantate de stat la instituții ││ │ │ │ │ │ │ │de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5151 │Disponibil în lei din fonduri externe │ │ │515 01 01 │Disponibil în lei din fonduri externe ││ │ │ │nerambursabile │ │ │ │nerambursabile la trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │515 01 02 │Disponibil în lei din fonduri externe ││ │ │ │ │ │ │ │nerambursabile la instituții de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5152 │Disponibil în valută din fonduri externe │ │ │515 02 02 │Disponibil în valută din fonduri externe ││ │ │ │nerambursabile │ │ │ │nerambursabile la instituții de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5153 │Depozite bancare │ │ │515 03 01 │Depozite bancare la trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │515 03 02 │Depozite bancare la instituții de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5161 │Disponibil în lei din împrumuturi interne și │ │ │516 01 01 │Disponibil în lei din împrumuturi interne și ││ │ │ │externe contractate de autoritățile │ │ │ │externe contractate de autoritățile ││ │ │ │administrației publice locale │ │ │ │administrației publice locale la trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │516 01 02 │Disponibil în lei din împrumuturi interne și ││ │ │ │ │ │ │ │externe contractate de autoritățile ││ │ │ │ │ │ │ │administrației publice locale la instituții ││ │ │ │ │ │ │ │de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5162 │Disponibil în valută din împrumuturi interne │ │ │516 02 02 │Disponibil în valută din împrumuturi interne ││ │ │ │și externe contractate de autoritățile │ │ │ │și externe contractate de autoritățile ││ │ │ │administrației publice locale │ │ │ │administrației publice locale la instituții ││ │ │ │ │ │ │ │de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5171 │Disponibil în lei din împrumuturi interne și │ │ │517 01 01 │Disponibil în lei din împrumuturi interne și ││ │ │ │externe garantate de autoritățile │ │ │ │externe garantate de autoritățile ││ │ │ │administrației publice locale │ │ │ │administrației publice locale la trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │517 01 02 │Disponibil în lei din împrumuturi interne și ││ │ │ │ │ │ │ │externe garantate de autoritățile ││ │ │ │ │ │ │ │administrației publice locale la instituții ││ │ │ │ │ │ │ │de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5172 │Disponibil în valută din împrumuturi interne │ │ │517 02 02 │Disponibil în valută din împrumuturi interne ││ │ │ │și externe garantate de autoritățile │ │ │ │și externe garantate de autoritățile ││ │ │ │administrației publice locale │ │ │ │administrației publice locale la instituții ││ │ │ │ │ │ │ │de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5186 │Dobânzi de plătit │ │ │518 06 01 │Dobânzi de plătit - aferente disponibilului ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │518 06 03 │Dobânzi de plătit - aferente depozitelor ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │518 06 04 │Dobânzi de plătit - aferente titlurilor de ││ │ │ │ │ │ │ │natura datoriei ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │518 06 05 │Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor ││ │ │ │ │ │ │ │primite din contul curent general al ││ │ │ │ │ │ │ │trezoreriei statului ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │518 06 06 │Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor ││ │ │ │ │ │ │ │primite din venituri din privatizare ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │518 06 08 │Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor ││ │ │ │ │ │ │ │primite din Fondul special de dezvoltare la ││ │ │ │ │ │ │ │dispoziția Guvernului ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │518 06 09 │Dobânzi de plătit- aferente altor împrumuturi│├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5187 │Dobânzi de încasat │ │ │518 07 01 │Dobânzi de încasat - conturi la trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │518 07 02 │Dobânzi de încasat - conturi la instituții ││ │ │ │ │ │ │ │de credit ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │518 08 00 │Dobânzi de plătit aferente creditelor pe ││ │ │ │ │ │ │ │termen scurt provenite din reclasificarea ││ │ │ │ │ │ │ │creditelor comerciale în împrumuturi │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5191 │Împrumuturi pe termen scurt │ │ │519 01 01 │Împrumuturi pe termen scurt primite din ││ │ │ │ │ │ │ │venituri din Fondul special de dezvoltare la ││ │ │ │ │ │ │ │dispoziția Guvernului ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │519 01 02 │Împrumuturi pe termen scurt primite din ││ │ │ │ │ │ │ │venituri din privatizare ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │519 01 09 │Titluri de stat ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │519 01 10 │Credite pe termen scurt primite, rezultate ││ │ │ │ │ │ │ │din reclasificarea creditelor comerciale în ││ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │519 01 90 │Alte împrumuturi pe termen scurt │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5192 │Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la │ │ │519 01 80 │Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la ││ │ │ │scadență │ │ │ │scadență │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5193 │Depozite atrase │ │ │519 01 03 │Depozite atrase │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5194 │Împrumuturi primite din bugetul de stat │ │ │519 01 04 │Împrumuturi primite din bugetul de stat ││ │ │ │pentru înființarea unor instituții sau a unor│ │ │ │pentru înființarea unor instituții sau a unor││ │ │ │activități finanțate integral din venituri │ │ │ │activități finanțate integral din venituri ││ │ │ │proprii │ │ │ │proprii │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5195 │Împrumuturi primite din bugetul local pentru │ │ │519 01 05 │Împrumuturi primite din bugetul local pentru ││ │ │ │înființarea unor instituții și servicii │ │ │ │înființarea unor instituții și servicii ││ │ │ │publice sau activități finanțate integral │ │ │ │publice sau activități finanțate integral ││ │ │ │din venituri proprii │ │ │ │din venituri proprii │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5196 │Împrumuturi interne și externe contractate de│ │ │519 01 06 │Împrumuturi interne și externe contractate de││ │ │ │autoritățile administrației publice locale │ │ │ │autoritățile administrației publice locale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5197 │Sume primite din excedentul anului precedent │ │ │519 01 07 │Sume primite din excedentul anului precedent ││ │ │ │pentru acoperirea golurilor temporare de casă│ │ │ │pentru acoperirea golurilor temporare de casă││ │ │ │și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii │ │ │ │și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii ││ │ │ │de dezvoltare │ │ │ │de dezvoltare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5198 │Împrumuturi primite din disponibilitățile │ │ │519 01 08 │Împrumuturi primite din disponibilitățile ││ │ │ │contului curent general al trezoreriei │ │ │ │contului curent general al trezoreriei ││ │ │ │statului │ │ │ │statului │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │52 │ │DISPONIBIL AL BUGETELOR │ │52 │ │DISPONIBIL AL BUGETELOR │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5201 │Disponibil al bugetului de stat │ │ │520 01 00 │Disponibil al bugetului de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5202 │Rezultatul execuției bugetului de stat din │ │ │520 02 00 │Rezultatul execuției bugetului de stat din ││ │ │ │anul curent │ │ │ │anul curent │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5211 │Disponibil al bugetului local │ │ │521 01 00 │Disponibil al bugetului local │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5212 │Rezultatul execuției bugetare din anul curent│ │ │521 02 00 │Rezultatul execuției bugetare din anul curent│├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5213 │Rezultatul execuției bugetare din anii │ │ │521 03 00 │Rezultatul execuției bugetare din anii ││ │ │ │precedenți │ │ │ │precedenți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │523 │Disponibil din cote defalcate din impozitul │ │ │523 00 00 │Disponibil din cote defalcate din impozitul ││ │ │ │pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale│ │ │ │pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale│├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5241 │Disponibil al bugetului trezoreriei statului │ │ │524 01 00 │Disponibil al bugetului trezoreriei statului │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5242 │Rezultatul execuției bugetului trezoreriei │ │ │524 02 00 │Rezultatul execuției bugetului trezoreriei ││ │ │ │statului din anul curent │ │ │ │statului din anul curent │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5243 │Rezultatul execuției bugetului trezoreriei │ │ │524 03 00 │Rezultatul execuției bugetului trezoreriei ││ │ │ │statului din anii precedenți │ │ │ │statului din anii precedenți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │52511 │Disponibil al sistemului de asigurare pentru │ │ │525 01 01 │Disponibil al sistemului de asigurare pentru ││ │ │ │accidente de muncă și boli profesionale │ │ │ │accidente de muncă și boli profesionale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │52512 │Disponibil al bugetului asigurărilor sociale │ │ │525 01 02 │Disponibil al bugetului asigurărilor sociale ││ │ │ │de stat │ │ │ │de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │52521 │Rezultatul execuției bugetare din anul curent│ │ │525 02 01 │Rezultatul execuției bugetare din anul curent││ │ │ │a sistemului de asigurare pentru accidente │ │ │ │a sistemului de asigurare pentru accidente de││ │ │ │de muncă și boli profesionale │ │ │ │muncă și boli profesionale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │52522 │Rezultatul execuției bugetare din anul curent│ │ │525 02 02 │Rezultatul execuției bugetare din anul curent││ │ │ │al bugetului asigurărilor sociale de stat │ │ │ │al bugetului asigurărilor sociale de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5253 │Rezultatul execuției bugetare din anii │ │ │525 03 01 │Rezultatul execuției bugetare din anii ││ │ │ │precedenți │ │ │ │precedenți - a sistemului de asigurare pentru││ │ │ │ │ │ │ │accidente de muncă și boli profesionale ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │525 03 02 │Rezultatul execuției bugetare din anii ││ │ │ │ │ │ │ │precedenți - al bugetului asigurărilor ││ │ │ │ │ │ │ │sociale de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5254 │Depozite din excedentul bugetului │ │ │525 04 00 │Depozite din excedentul bugetului ││ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │526 │Disponibil din fondul de rezervă al bugetului│ │ │526 00 00 │Disponibil din fondul de rezervă al bugetului││ │ │ │asigurărilor sociale de stat │ │ │ │asigurărilor sociale de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │527 │Disponibil din fondul de rezervă constituit │ │ │527 00 00 │Disponibil din fondul de rezervă constituit ││ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │ │ │ │conform Legii nr. 95/2006 │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │528 │Disponibil din sume încasate în cursul │ │ │528 00 00 │Disponibil din sume încasate în cursul ││ │ │ │procedurii de executare silită │ │ │ │procedurii de executare silită │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5291 │Disponibil din sumele colectate pentru │ │ │529 01 01 │Disponibil din sumele colectate pentru ││ │ │ │bugetul de stat │ │ │ │bugetul de stat la trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │529 01 02 │Disponibil din sumele colectate pentru ││ │ │ │ │ │ │ │bugetul de stat la instituții de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5292 │Disponibil din sumele colectate pentru │ │ │529 02 01 │Disponibil din sumele colectate pentru ││ │ │ │bugetul local │ │ │ │bugetul local la trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │529 02 02 │Disponibil din sumele colectate pentru ││ │ │ │ │ │ │ │bugetul local la instituții de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5293 │Disponibil din sume colectate pentru alte │ │ │529 03 01 │Disponibil din sume colectate pentru alte ││ │ │ │bugete │ │ │ │bugete la trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │529 03 02 │Disponibil din sume colectate pentru alte ││ │ │ │ │ │ │ │bugete la instituții de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5294 │Disponibil din venituri încasate pentru │ │ │529 04 00 │Disponibil din venituri încasate pentru ││ │ │ │bugetul capitalei │ │ │ │bugetul capitalei │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5299 │Disponibil din sume colectate prin │ │ │529 09 01 │Disponibil din sume colectate prin ││ │ │ │intermediul cardurilor │ │ │ │intermediul cardurilor la trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │529 09 02 │Disponibil din sume colectate prin inter- ││ │ │ │ │ │ │ │mediul cardurilor la instituții de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │53 │ │CASA ȘI ALTE VALORI │ │53 │ │CASA ȘI ALTE VALORI │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5311 │Casa în lei │ │ │531 01 01 │Casa în lei │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5314 │Casa în valută │ │ │531 04 02 │Casa în valută │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5321 │Timbre fiscale și poștale │ │ │532 01 00 │Timbre fiscale și poștale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5322 │Bilete de tratament și odihnă │ │ │532 02 00 │Bilete de tratament și odihnă │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5323 │Tichete și bilete de călătorie │ │ │532 03 00 │Tichete și bilete de călătorie │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5324 │Bonuri valorice pentru carburanți auto │ │ │532 04 00 │Bonuri valorice pentru carburanți auto │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5325 │Bilete cu valoare nominală │ │ │532 05 00 │Bilete cu valoare nominală │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5326 │Tichete de masă │ │ │532 06 00 │Tichete de masă │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5328 │Alte valori │ │ │532 08 00 │Alte valori │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │54 │ │ACREDITIVE │ │54 │ │ACREDITIVE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5411 │Acreditive în lei │ │ │541 01 02 │Acreditive în lei la instituții de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5412 │Acreditive în valută │ │ │541 02 02 │Acreditive în valută la instituții de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │542 │Avansuri de trezorerie │ │ │542 01 00 │Avansuri de trezorerie în lei ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │542 02 00 │Avansuri de trezorerie în valută │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │55 │ │DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ│ │55 │ │DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ│├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │550 │Disponibil din fonduri cu destinație specială│ │ │550 01 01 │Disponibil din fonduri cu destinație specială││ │ │ │ │ │ │ │la trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │550 01 02 │Disponibil din fonduri cu destinație specială││ │ │ │ │ │ │ │la instituții de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │551*) │Disponibil din alocații bugetare cu │ │ │551 00 00 │Disponibil din alocații bugetare cu ││ │ │ │destinație specială │ │ │ │destinație specială │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │552 │Disponibil pentru sume de mandat și sume în │ │ │552 00 00 │Disponibil pentru sume de mandat și sume în ││ │ │ │depozit │ │ │ │depozit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │555 │Disponibil al fondului de risc │ │ │555 01 01 │Disponibil al fondului de risc în lei la ││ │ │ │ │ │ │ │trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │555 01 02 │Disponibil al fondului de risc în lei la ││ │ │ │ │ │ │ │instituții de credit ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │555 02 02 │Disponibil al fondului de risc în valută la ││ │ │ │ │ │ │ │instituții de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │557 │Disponibil din valorificarea bunurilor │ │ │557 01 01 │Disponibil în lei din valorificarea bunurilor││ │ │ │intrate în proprietatea privată a statului │ │ │ │intrate în proprietatea privată a statului la││ │ │ │ │ │ │ │trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │557 02 02 │Disponibil în valută din valorificarea ││ │ │ │ │ │ │ │bunurilor intrate în proprietatea privată a ││ │ │ │ │ │ │ │statului la instituții de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5581 │Disponibil în lei din contribuția națională │ │ │558 01 01 │Disponibil în lei din contribuția națională ││ │ │ │reprezentând cofinanțarea de la buget │ │ │ │reprezentând cofinanțarea de la buget ││ │ │ │aferentă programelor/proiectelor finanțate │ │ │ │aferentă programelor/proiectelor finanțate ││ │ │ │din fonduri externe nerambursabile │ │ │ │din fonduri externe nerambursabile la ││ │ │ │ │ │ │ │trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │558 01 02 │Disponibil în lei din contribuția națională ││ │ │ │ │ │ │ │reprezentând cofinanțarea de la buget ││ │ │ │ │ │ │ │aferentă programelor/proiectelor finanțate ││ │ │ │ │ │ │ │din fonduri externe nerambursabile la ││ │ │ │ │ │ │ │instituții de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5582 │Disponibil în lei din contribuția națională │ │ │558 02 01 │Disponibil în lei din contribuția națională ││ │ │ │reprezentând alte cheltuieli decât cele │ │ │ │reprezentând alte cheltuieli decât cele ││ │ │ │eligibile de la buget aferente programelor/ │ │ │ │eligibile de la buget aferente programelor/ ││ │ │ │proiectelor finanțate din fonduri externe │ │ │ │proiectelor finanțate din fonduri externe ││ │ │ │nerambursabile │ │ │ │nerambursabile la trezorerie │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5583 │Disponibil în valută din contribuția │ │ │558 03 02 │Disponibil în valută din contribuția ││ │ │ │națională reprezentând cofinanțarea de la │ │ │ │națională reprezentând cofinanțarea de la ││ │ │ │buget aferentă programelor/proiectelor │ │ │ │buget aferentă programelor/proiectelor ││ │ │ │finanțate din fonduri externe nerambursabile │ │ │ │finanțate din fonduri externe nerambursabile ││ │ │ │ │ │ │ │la instituții de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5591 │Disponibil în lei de la buget reprezentând │ │ │559 01 01 │Disponibil în lei de la buget reprezentând ││ │ │ │prefinanțări și fonduri în cazul │ │ │ │prefinanțări și fonduri în cazul ││ │ │ │indisponibilităților temporare aferente │ │ │ │indisponibilităților temporare aferente ││ │ │ │programelor/proiectelor finanțate din fonduri│ │ │ │programelor/proiectelor finanțate din fonduri││ │ │ │externe nerambursabile │ │ │ │externe nerambursabile la trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │559 01 02 │Disponibil în lei de la buget reprezentând ││ │ │ │ │ │ │ │prefinanțări și fonduri în cazul ││ │ │ │ │ │ │ │indisponibilităților temporare aferente ││ │ │ │ │ │ │ │programelor/proiectelor finanțate din fonduri││ │ │ │ │ │ │ │externe nerambursabile la instituții de ││ │ │ │ │ │ │ │credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5592 │Disponibil în valută de la buget reprezentând│ │ │559 02 02 │Disponibil în valută de la buget reprezentând││ │ │ │prefinanțări și fonduri în cazul │ │ │ │prefinanțări și fonduri în cazul ││ │ │ │indisponibilităților temporare aferente │ │ │ │indisponibilităților temporare aferente ││ │ │ │programelor/proiectelor finanțate din fonduri│ │ │ │programelor/proiectelor finanțate din fonduri││ │ │ │externe nerambursabile │ │ │ │externe nerambursabile la instituții de ││ │ │ │ │ │ │ │credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │56 │ │DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI │ │56 │ │DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ││ │ │ │ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL │ │ │ │ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL ││ │ │ │DIN VENITURI PROPRII │ │ │ │DIN VENITURI PROPRII │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5601 │Disponibil al instituțiilor publice finanțate│ │ │560 03 00 │Rezultatul execuției bugetare din anii ││ │ │ │integral din venituri proprii -Disponibil │ │ │ │precedenți ││ │ │ │curent ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │560 01 02 │Disponibil al instituțiilor publice finanțate││ │ │ │ │ │ │ │integral din venituri proprii - Disponibil ││ │ │ │ │ │ │ │curent la instituții de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5604 │Depozite ale instituțiilor publice finanțate │ │ │560 04 01 │Depozite ale instituțiilor publice finanțate ││ │ │ │integral din venituri proprii │ │ │ │integral din venituri proprii la trezorerie ││ │ │ │ ├──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │560 04 02 │Depozite ale instituțiilor publice finanțate ││ │ │ │ │ │ │ │integral din venituri proprii la instituții ││ │ │ │ │ │ │ │de credit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │561 │Disponibil al instituțiilor publice finanțate│ │ │561 03 00 │Rezultatul execuției bugetare din anii ││ │ │ │din venituri proprii și subvenții │ │ │ │precedenți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │562 │Disponibil al activităților finanțate din │ │ │562 03 00 │Rezultatul execuției bugetare din anii ││ │ │ │venituri proprii │ │ │ │precedenți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │57 │ │DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE│ │57 │ │DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE│├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5711 │Disponibil din veniturile curente ale │ │ │571 01 00 │Disponibil din veniturile Fondului național ││ │ │ │Fondului național unic de asigurări sociale │ │ │ │unic de asigurări sociale de sănătate ││ │ │ │de sănătate │ │ │ │ │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5712 │Rezultatul execuției bugetare din anul curent│ │ │571 02 00 │Rezultatul execuției bugetare din anul curent│├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5713 │Rezultatul execuției bugetare din anii │ │ │571 03 00 │Rezultatul execuției bugetare din anii ││ │ │ │precedenți │ │ │ │precedenți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5714 │Depozite din veniturile Fondului național │ │ │571 04 00 │Depozite din veniturile Fondului național ││ │ │ │unic de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │unic de asigurări sociale de sănătate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │57411 │Disponibil curent al Fondului de garantare │ │ │574 01 01 │Disponibil al Fondului de garantare pentru ││ │ │ │pentru plata creanțelor salariale │ │ │ │plata creanțelor salariale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │57412 │Disponibil al bugetului asigurărilor pentru │ │ │574 01 02 │Disponibil al bugetului asigurărilor pentru ││ │ │ │șomaj │ │ │ │șomaj │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │57421 │Rezultatul execuției bugetare din anul curent│ │ │574 02 01 │Rezultatul execuției bugetare din anul curent││ │ │ │al Fondului de garantare pentru plata │ │ │ │al Fondului de garantare pentru plata ││ │ │ │creanțelor salariale │ │ │ │creanțelor salariale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │57422 │Rezultatul execuției bugetare din anul curent│ │ │574 02 02 │Rezultatul execuției bugetare din anul curent││ │ │ │al bugetului asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │al bugetului asigurărilor pentru șomaj │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │57431 │Rezultatul execuției bugetare din anii │ │ │574 03 01 │Rezultatul execuției bugetare din anii ││ │ │ │precedenți al Fondului de garantare pentru │ │ │ │precedenți al Fondului de garantare pentru ││ │ │ │plata creanțelor salariale │ │ │ │plata creanțelor salariale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │57432 │Rezultatul execuției bugetare din anii │ │ │574 03 02 │Rezultatul execuției bugetare din anii ││ │ │ │precedenți al bugetului asigurărilor pentru │ │ │ │precedenți al bugetului asigurărilor pentru ││ │ │ │șomaj │ │ │ │șomaj │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5744 │Depozite din veniturile bugetului │ │ │574 04 00 │Depozite din veniturile bugetului ││ │ │ │asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │asigurărilor pentru șomaj │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5751 │Disponibil din veniturile Fondului pentru │ │ │575 01 00 │Disponibil din veniturile Fondului pentru ││ │ │ │mediu │ │ │ │mediu │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5752 │Rezultatul execuției bugetare din anul curent│ │ │575 02 00 │Rezultatul execuției bugetare din anul curent│├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5753 │Rezultatul execuției bugetare din anii │ │ │575 03 00 │Rezultatul execuției bugetare din anii ││ │ │ │precedenți │ │ │ │precedenți │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │5754 │Depozite din veniturile Fondului pentru mediu│ │ │575 04 00 │Depozite din veniturile Fondului pentru mediu│├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │59 │ │AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A │ │59 │ │AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A ││ │ │ │CONTURILOR DE TREZORERIE │ │ │ │CONTURILOR DE TREZORERIE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │595 │Ajustări pentru pierderea de valoare a │ │ │595 00 00 │Ajustări pentru pierderea de valoare ││ │ │ │obligațiunilor emise și răscumpărate │ │ │ │a obligațiunilor emise și răscumpărate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│8 │ │ │CONTURI SPECIALE │8 │ │ │CONTURI SPECIALE │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │80 │ │CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI │ │80 │ │CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8030 │Active fixe și obiecte de inventar primite în│ │ │803 00 00 │Active fixe și obiecte de inventar ││ │ │ │folosință │ │ │ │primite în folosință │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8031 │Active fixe corporale luate cu chirie │ │ │803 10 00 │Active fixe corporale luate cu chirie │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8032 │Valori materiale primite spre prelucrare sau │ │ │803 20 00 │Valori materiale primite spre prelucrare ││ │ │ │reparare │ │ │ │sau reparare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8033 │Valori materiale primite în păstrare sau │ │ │803 30 00 │Valori materiale primite în păstrare sau ││ │ │ │custodie │ │ │ │custodie │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8034 │Debitori scoși din activ, urmăriți în │ │ │803 40 00 │Debitori scoși din activ, urmăriți în ││ │ │ │continuare │ │ │ │continuare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8035 │Sume solicitate la restituire │ │ │803 50 00 │Sume solicitate la restituire │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8036 │Chirii și alte datorii asimilate │ │ │803 60 00 │Chirii și alte datorii asimilate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8038 │Ambalaje de restituit │ │ │803 80 00 │Ambalaje de restituit │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8039 │Alte valori în afara bilanțului │ │ │803 90 00 │Alte valori în afara bilanțului │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8040 │Pagube produse din cauze de forță majoră și │ │ │804 00 00 │Pagube produse din cauze de forță majoră și ││ │ │ │fortuite │ │ │ │fortuite │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8041 │Publicații primite gratuit în vederea │ │ │804 10 00 │Publicații primite gratuit în vederea ││ │ │ │schimbului internațional │ │ │ │schimbului internațional │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8042 │Abonamente la publicații care se urmăresc │ │ │804 20 00 │Abonamente la publicații care se urmăresc ││ │ │ │până la primire │ │ │ │până la primire │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8043 │Imprimate de valoare cu decontare ulterioară │ │ │804 30 00 │Imprimate de valoare cu decontare ulterioară │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8044 │Documente respinse la viza de control │ │ │804 40 00 │Documente respinse la viza de control ││ │ │ │financiar preventiv │ │ │ │financiar preventiv │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8046 │Ipoteci imobiliare │ │ │804 60 00 │Ipoteci imobiliare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8047 │Valori materiale supuse sechestrului │ │ │804 70 00 │Valori materiale supuse sechestrului │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8048 │Garanție bancară pentru oferta depusă │ │ │804 80 00 │Garanție bancară pentru oferta depusă │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8049 │Garanție bancară pentru bună execuție │ │ │804 90 00 │Garanție bancară pentru bună execuție │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8050 │Disponibil din garanția constituită pentru │ │ │805 00 00 │Disponibil din garanția constituită pentru ││ │ │ │bună execuție │ │ │ │bună execuție │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8051 │Garanții constituite de concesionar │ │ │805 10 00 │Garanții constituite de concesionar │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8052 │Garanții depuse pentru sume contestate │ │ │805 20 00 │Garanții depuse pentru sume contestate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8053 │Garanții depuse pentru înlesniri acordate │ │ │805 30 00 │Garanții depuse pentru înlesniri acordate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8054 │Înlesniri la plata creanțelor bugetare │ │ │805 40 00 │Înlesniri la plata creanțelor bugetare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8055 │Cauțiuni depuse pentru contestație la │ │ │805 50 00 │Cauțiuni depuse pentru contestație la ││ │ │ │executarea silită │ │ │ │executarea silită │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8056 │Garanții legale constituite în cadrul │ │ │805 60 00 │Garanții legale constituite în cadrul ││ │ │ │procedurii de suspendare a executării silite │ │ │ │procedurii de suspendare a executării ││ │ │ │prin decontare bancară │ │ │ │silite prin decontare bancară │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8057 │Garanție bancară pentru avansul acordat(ISPA)│ │ │805 70 00 │Garanție bancară pentru avansul acordat(ISPA)│├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8058 │Creanțe fiscale pentru care s-a declarat │ │ │805 80 00 │Creanțe fiscale pentru care s-a declarat ││ │ │ │starea de insolvabilitate a debitorului │ │ │ │starea de insolvabilitate a debitorului │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8059 │Garanții acordate de autoritățile │ │ │805 90 00 │Garanții acordate de autoritățile ││ │ │ │administrației publice locale │ │ │ │administrației publice locale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8060 │Credite bugetare aprobate │ │ │806 00 00 │Credite bugetare aprobate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8061 │Credite deschise de repartizat │ │ │806 10 00 │Credite deschise de repartizat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8062 │Credite deschise pentru cheltuieli proprii │ │ │806 20 00 │Credite deschise pentru cheltuieli proprii │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8063 │Fonduri de primit de la bugetul de stat │ │ │806 30 00 │Fonduri de primit de la bugetul de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8064 │Fonduri de primit de la Comunitatea │ │ │806 40 00 │Fonduri de primit de la Comunitatea ││ │ │ │Europeană - SAPARD - │ │ │ │Europeană - SAPARD - │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8065 │Fonduri de primit de la Comunitatea │ │ │806 50 00 │Fonduri de primit de la Comunitatea ││ │ │ │Europeană - PHARE - │ │ │ │Europeană - PHARE - │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8066 │Angajamente bugetare │ │ │806 60 00 │Angajamente bugetare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8067 │Angajamente legale │ │ │806 70 00 │Angajamente legale │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8068 │Angajamente legale - SAPARD - │ │ │806 80 00 │Angajamente legale - SAPARD - │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8069 │Angajamente de plată │ │ │806 90 00 │Angajamente de plată │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8070 │Garanții de returnare a avansului acordat │ │ │807 00 00 │Garanții de returnare a avansului acordat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8071 │Credite de angajament aprobate │ │ │807 10 00 │Credite de angajament aprobate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8072 │Credite de angajament angajate │ │ │807 20 00 │Credite de angajament angajate │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8073 │Împrumuturi interne și externe garantate de │ │ │807 30 00 │Împrumuturi interne și externe garantate ││ │ │ │stat │ │ │ │de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8074 │Dobânzi și alte costuri aferente │ │ │807 40 00 │Dobânzi și alte costuri aferente ││ │ │ │împrumuturilor interne și externe garantate │ │ │ │împrumuturilor interne și externe garantate ││ │ │ │de stat │ │ │ │de stat │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8075 │Rezultatul bugetului local stabilit potrivit │ │ │807 50 00 │Rezultatul bugetului local stabilit potrivit ││ │ │ │art. 2 din Legea privind finanțele publice │ │ │ │art. 2 din Legea privind finanțele publice ││ │ │ │locale nr. 273/2006, cu modificările și │ │ │ │locale nr. 273/2006, cu modificările și ││ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │completările ulterioare │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8077 │Sume solicitate la rambursare aferente │ │ │807 70 00 │Sume solicitate la rambursare aferente ││ │ │ │fondurilor externe nerambursabile postaderare│ │ │ │fondurilor externe nerambursabile postaderare││ │ │ │în curs de virare la buget │ │ │ │în curs de virare la buget │├──┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ │ │8078 │Declarația de cheltuieli transmisă │ │ │807 80 00 │Declarația de cheltuieli transmisă ││ │ │ │autorităților de certificare aferente │ │ │ │autorităților de certificare aferente ││ │ │ │proiectelor finanțate din fonduri externe │ │ │ │proiectelor finanțate din fonduri externe │