HOTĂRÂRE nr. 11 din 1 martie 2017privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC Se aprobă componența nominală și conducerea Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 1 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 1 martie 2017. Nr. 11.  +  Anexă
  COMPONENȚA NOMINALĂ ȘI CONDUCEREA
  Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară
  a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
  I. Membri titulari1. Birchall Ana, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD - președinte (la 15-09-2017, Domnul deputat Ponta Victor-Viorel a fost înlocuit de doamna deputat Birchall Ana, potrivit ARTICOLUI UNIC HOTĂRÂREA nr. 59 din 13 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 15 septembrie 2017 ) 2. Dunava Costel Neculai, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD3. Teodorovici Eugen-Orlando, senator, membru al Grupului parlamentar PSD4. Dobre Victor Paul, deputat, membru al Grupului parlamentar PNL5. Fenechiu Daniel, senator, membru al Grupului parlamentar PNL6. Sibinescu Ionuț, senator, membru al Grupului parlamentar ALDE7. Movilă Petru, deputat, membru al Grupului parlamentar PMPII. Membri supleanți1. Păle Dănuț, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD2. Simonis Alfred-Robert, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD3. Cocoș Vasile, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD4. Silistru Doina, senator, membru al Grupului parlamentar PSD5. Alexe Costel, deputat, membru al Grupului parlamentar PNL6. Țapu Nazare Eugen, senator, membru al Grupului parlamentar PNL7. Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, deputat, membru al Grupului parlamentar USR
  ----