ORDIN nr. 1.066 din 10 august 2017privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual de microindustrializare
EMITENT
 • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 16 august 2017  Având în vedere prevederile:– Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017;– art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual de microindustrializare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Direcția de antreprenoriat și programe pentru IMM din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Sterică Fudulea,
  secretar de stat
  București, 10 august 2017.Nr. 1.066.  +  AnexăPROCEDURĂ de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual de microindustrializare----