ORDIN nr. 854 din 8 august 2017pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 931 din 10 august 2017
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 854 din 8 august 2017
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 11 august 2017    ORDIN nr. 931 din 10 august 2017