ORDIN nr. M.82 din 7 august 2017pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Ministerului Apărării Naționale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017    Pentru aplicarea prevederilor art. 32 alin. (8) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Ministerului Apărării Naționale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 24 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Pentru convocarea Colegiului ministerului, evidența, multiplicarea, difuzarea documentelor care urmează a fi supuse analizei și înregistrarea prin mijloace electronice a conținutului discuțiilor și propunerilor se constituie secretariatul Colegiului ministerului. Înregistrările se realizează cu mijloace electronice acreditate la nivel de cel puțin secret de serviciu și se păstrează la Secretariatul general cu respectarea normelor legale în vigoare.2. După articolul 9 se adaugă un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^1Documentele prevăzute la art. 9 sunt asumate sub aspectul veridicității și autenticității informațiilor din conținutul acestora, precum și sub aspectul pertinenței și legalității soluțiilor prezentate prin semnătura șefului structurii emitente și aplicarea ștampilei pe fiecare pagină.3. Articolul 11 se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apărării naționale,
    Adrian Țuțuianu
    București, 7 august 2017.Nr. M.82.-----