DECIZIE nr. 585 din 10 august 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 10 august 2017  Având în vedere propunerea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat formulată prin Adresa nr. 2.358/HIL din 27 iulie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/13.714/M.B. din 27 iulie 2017, precum și Avizul favorabil nr. 43.992/2017 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (2^1) și al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Romulus Cătălin Pantazi exercită, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  București, 10 august 2017.Nr. 585.----