ORDIN nr. 889 din 31 iulie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
EMITENT
  • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 10 august 2017    În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 668/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 6 iunie 2017, își încetează aplicabilitatea.
    Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
    Ilan Laufer
    București, 31 iulie 2017.Nr. 889.  +  ANEXĂREGULAMENT din 31 iulie 2017