ORDIN nr. M.112 din 11 noiembrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Ministerului Apărării Naționale*)
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 24 noiembrie 2008    *) Titlul actului normativ a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.Pentru aplicarea prevederilor art. 32 alin. (8) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării,în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006,ministrul apărării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Ministerului Apărării Naționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.----------Art. 1 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 2(1) Ordinul intră în vigoare la data de 1 decembrie 2008.(2) La aceeași dată se abrogă Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Ministerului Apărării, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 45/2007*), completat prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 238/2007.--------*) Ordinele ministrului apărării nr. M.45/2007 și M.238/2007 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a țării și securitate națională.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apărării,
    Teodor Viorel Meleșcanu
    București, 11 noiembrie 2008.Nr. M.112.  +  AnexăREGULAMENT 11/11/2008------