METODOLOGIE din 23 aprilie 2014pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din exploatarea terenurilor agricole
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 30 aprilie 2014    Notă
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 330 din 23 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 320 din 30 aprilie 2014.
     +  Articolul 1(1) Pentru categoriile de produse vegetale prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, normele de venit se propun la nivelul fiecărui județ, în funcție de valoarea producției vegetale și de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol pentru obținerea producției. (la 10-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 568 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017 ) (2) Valoarea producției vegetale reprezintă rezultatul exprimat în lei/hectar, obținut din înmulțirea producției exprimate în kg/hectar pentru fiecare cultură/plantație, ca medie pe cei 3 ani precedenți anului fiscal de realizare a venitului, cu prețul exprimat în lei/kg, ca medie pe cei 3 ani precedenți anului fiscal de realizare a venitului.(3) Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol se exprimă în lei/hectar și se stabilesc, după caz, din lista cuprinzând cheltuielile prevăzute în anexa nr. 1a, pe baza prețurilor medii din anul fiscal de realizare a venitului.(4) Normele de venit reprezintă rezultatul exprimat în lei/hectar, obținut prin diferența dintre valoarea producției vegetale și cheltuielile efectuate, pentru fiecare cultură/plantație.  +  Articolul 2Valoarea nominală a unei norme de venit se propune potrivit următorului model de calcul:P (kg/ha) = ( PM 1 + PM 2 + PM 3)/3p (lei/kg) = (pm 1+ pm 2+ pm 3)/3VPV (lei/ha) = P (kg/ha) x p (lei/kg)NV (lei/ha) = VPV (lei/ha) - C (lei/ha),unde:P - producția pe județ, ca medie pe ultimii 3 ani a producțiilor pentru fiecare cultură/plantație;PM 1, 2, 3 - producția medie pe județ, pentru fiecare dintre anii 1, 2 și 3 de calcul, pentru fiecare cultură/plantație;p - prețul pe județ, ca medie pe ultimii 3 ani a prețurilor pentru fiecare produs agricol;pm 1, 2, 3 - prețul mediu pe județ, pentru fiecare dintre anii 1, 2 și 3 de calcul, pentru fiecare produs agricol;VPV - valoarea producției vegetale;C - totalul cheltuielilor efectuate pentru obținerea producției;NV - norma de venit.  +  Articolul 3Anexa nr. 1a face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1aCheltuielile efectuate pe parcursul unui anagricol pe unitatea de suprafață și cultură/plantație ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Produse vegetale │                        Cheltuieli                       │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cereale           │semințe, îngrășăminte, carburanți, lubrifianți,          │ │                  │pesticide, lucrări de înființare, întreținere, recoltare │ │                  │efectuate inclusiv cu terți, energie electrică pentru    │ │                  │irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli              │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Plante oleaginoase│semințe, îngrășăminte, carburanți, lubrifianți,          │ │                  │pesticide, lucrări de înființare, întreținere, recoltare │ │                  │efectuate inclusiv cu terți, energie electrică pentru    │ │                  │irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli              │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cartof            │cartof de sămânță, îngrășăminte, pesticide, carburanți,  │ │                  │lubrifianți, lucrări mecanice și manuale efectuate       │ │                  │inclusiv cu terți, alte cheltuieli                       │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Sfeclă de zahăr   │semințe, îngrășăminte, carburanți, lubrifianți,          │ │                  │pesticide, lucrări de înființare, întreținere, recoltare │ │                  │efectuate inclusiv cu terți, energie electrică pentru    │ │                  │irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli              │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Tutun             │materialul de plantat, pesticide, carburanți,            │ │                  │lubrifianți, lucrări mecanice și manuale efectuate       │ │                  │inclusiv cu terți, energie electrică pentru irigare -    │ │                  │uscare, apa pentru irigat, alte cheltuieli               │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Hamei pe rod      │material săditor, pesticide, carburanți, lubrifianți,    │ │                  │lucrări mecanice și manuale efectuate inclusiv cu terți, │ │                  │apa pentru irigat, energie electrică pentru irigare, alte│ │                  │cheltuieli                                               │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Legume în câmp    │semințe, material de plantat, materiale de palisat și    │ │                  │ambalaje, lucrări mecanice și manuale efectuate inclusiv │ │                  │cu terți, îngrășăminte, carburanți, lubrifianți,         │ │                  │pesticide, energie electrică pentru irigare, apa pentru  │ │                  │irigat, alte cheltuieli                                  │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Legume în spații  │material săditor, îngrășăminte, pesticide, carburanți,   │ │protejate         │lubrifianți, energie electrică, energie termică, gaze    │ │                  │naturale pentru încălzirea serelor, apa pentru irigat,   │ │                  │materii și materiale pentru seră/solar, lucrări mecanice │ │                  │și manuale efectuate inclusiv cu terți, alte cheltuieli  │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Leguminoase pentru│semințe, îngrășăminte, carburanți, lubrifianți,          │ │boabe             │pesticide, lucrări de înființare, întreținere, recoltare │ │                  │efectuate inclusiv cu terți, energie electrică pentru    │ │                  │irigare, apa pentru irigat, alte cheltuieli              │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Pomi pe rod       │îngrășăminte, pesticide, carburanți, lubrifianți,        │ │                  │ambalaje, apa pentru irigat, energie electrică pentru    │ │                  │irigare, lucrări mecanice și manuale efectuate inclusiv  │ │                  │cu terți, alte cheltuieli                                │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Vie pe rod        │material săditor pentru completare vie pe rod,           │ │                  │îngrășăminte, pesticide, material de legat, ambalaje,    │ │                  │carburanți, lubrifianți, lucrări mecanice și manuale     │ │                  │efectuate inclusiv cu terți, apa pentru irigat, energie  │ │                  │electrică pentru irigare, alte cheltuieli                │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Arbuști fructiferi│îngrășăminte, pesticide, carburanți, lubrifianți,        │ │                  │ambalaje, apa pentru irigat, energie electrică pentru    │ │                  │irigare, lucrări mecanice și manuale efectuate inclusiv  │ │                  │cu terți, alte cheltuieli                                │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Flori și plante   │material săditor, pesticide, carburanți, lubrifianți,    │ │ornamentale       │lucrări mecanice și manuale efectuate inclusiv cu terți, │ │                  │energie electrică pentru irigare, apa pentru irigat, alte│ │                  │cheltuieli                                               │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘-----