ORDIN nr. 43 din 7 februarie 1980pentru aprobarea listei substanţelor toxice şi a plantelor care conţin substanţe toxice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 14 din 7 februarie 1980    Ministrul sănătăţii,vazind nota comuna a Direcţiei farmaceutice şi a aparaturii medicale şi a Oficiului juridic, din 5 februarie 1980, în temeiul prevederilor art. 2 alin. 1 din Decretul Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice, vazind acordul Ministerului Industriei Chimice cu privire la lista substanţelor toxice şi a plantelor care conţin substanţe toxice,în temeiul prevederilor Decretului nr. 452/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, devenit Legea nr. 30/1969, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă lista substanţelor toxice şi a plantelor care conţin substanţe toxice, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia farmaceutica şi a aparaturii medicale şi Oficiului juridic din Ministerul Sănătăţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul sănătăţii, Eugen Proca  +  Anexa 1 LISTAsubstanţelor toxice şi a plantelor care conţin substanţe toxiceI. SUBSTANŢE TOXICEA1. Acetat de cortizon 2. Acetat de dezoxicorton3. Acetat de hidrocortizon4. Acetat de prednison5. Acetat de prednisolon6. Acetilaminofleuoren7. Acetildigitoxina8. Acetofenetidina9. Acetonil benzil hidroxicumarina (Warfarina)10. Acid cianhidric şi saruri11. Acid lisergic12. Acid picric13. Aconitina şi saruri14. Adamsita 15. Adonidina16. Adrenalina şi derivati17. Alcool metilic şi dizolvanti pe bază de alcool metilic18. Alfa-naftil-amina19. Anestezina20. Anhidrida arsenica şi arseniati21. Anhidrida arsenioasa şi arseniti22. Anilina, saruri şi derivati23. Arecolina şi saruri24. Atropina şi saruri25. AzotiperitaB26. Benzaldehidcianhidrina27. Brom şi derivati organici28. Brucina şi saruriC29. Cantarida30. Cantaridina şi saruri 31. Cianamidina calcica32. Clor33. Clorhidrat de histamina34. Clorhidrat de izoprenalina35. Clorhidrat de procaina36. Clorhidrat de tolazolina37. Clornitrobenzen38. Cloropicrina39. Clorura de cianuril40. Cofeina şi saruri41. Colchicina42. ConiinaD43. Deslanosid44. Dietilenglicol45. Difenilcianarsina46. Difenilclorarsina47. Difosgen48. Digitalina49. Digitoxina (Digitoxosidum)50. Digoxina 51. DimetilsulfatE52. Efedrina şi saruri53. Emetina şi saruri54. Ergometrina55. Ergotamina56. Ergotoxina57. Eritrina58. Eserina (Fisostigmina) şi saruri59. Extract de beladona60. Extract de corn de secara61. Extract de hioscian62. Extract de nuca vomicaF63. Fenilhidroxilamina64. Fenitoina65. Fluoruri 66. Fosfor alb67. Fosgen (Oxiclorura de carbon)H68. Heleborina69. Hidrocortiazida70. Hidrogen arseniat 71. Hidrogen fosforat72. Hidrogen stibiat73. Hidrogen sulfurat74. Hiosciamina şi saruri75. Homatropina şi saruriI76. Iperita77. Izotopi radioactiviL78. Lanatosid A79. Lanatosid C80. Leucomaine81. Levisita82. LobelinaM83. Mercur şi saruriN84. Nichelcarbonil 85. Nitroetilbenzen86. Nitrozodimetilamina87. NoradrenalinaO88. Oxid de etilenP89. Papaverina90. Pentaclorura de fosfor91. Pentoxid de fosfor92. Pilocarpina şi saruri93. PtomaineR94. RodanuriS95. Saruri galvanice pe bază de cianuri96. Sarurile de beriliu97. Scopolamina şi saruri98. Seleniu şi saruri99. Sparteina100. Stibiu şi sarurile solubile101. Strichnina şi saruri102. Stovaina103. Strofantina G. (Ouabaina)104. Strofantina K105. Sulfura de carbonT106. Taliu şi saruri107. Telur şi saruri108. Tinctura de aconit109. Tinctura de beladona110. Tinctura de digitala111. Tinctura de ipeca112. Tinctura de nuca vomica113. Toxalbumine114. Triclorura de fosfor115. TrinitrotoluenU116. Ulei de croton117. Uraniu şi compuşi solubiliV118. Veratrina şi saruri119. VincaminaY120. Yohimbina    II. PLANTE CARE CONŢIN SUBSTANŢE TOXICE─────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea ştiinţifică Denumirea populara crt.───────────────────────────────────────────────────────────  1. Aconitum tauricum - omag  2. Aconitum toxicum - omag  3. Adonis vernalis - ruscuta de primavara  4. Aristolohia clematitis - marul lupului  5. Arum maculatum - rodul pămîntului  6. Atropa belladonne - matraguna  7. Bryonia alba - imparateasa  8. Brynia dioica - mutatoare  9. Buxud sempervirens - cimisir 10. Cicuta virosa - cucuta de apa 11. Colhicum autumnale - brindusa de toamna 12. Calviceps purpurea - cornul secarei 13. Conium maculatum - cucuta 14. Convalaria majalis - lacramioara 15. Cynanchum vincetoxicum - iarba fiarelor 16. Daphne mezercum - tulichina 17. Datura innoxia - laur 18. Datura stramonium - laur 19. Datura tatula - laur violet 20. Delphinium consolida - nemtisor de cimp 21. Digitalis lanata - degetel linos 22. Digitalis purpurea - degetel roşu 23. Dryopteris filix-mas - feriga 24. Equisetum palustre - coada calului 25. Euphorbia cyparissias - alior 26. Glyceria aquatica - mana de apa  27. Gratiola offinalis - veninarita 28. Helleborus purpurascens - spinz 29. Hyoscyamus niger - maselarita 30. Juniperus sabina - cetina de negi 31. Lactuca virosa - laptuca veninoasa 32. Lycopodium clavatum - pedicuta 33. Lolium temulentum - zizanie 34. Lupinus albus - cafeluta 35. Oenanthe aquatica - mararas 36. Paris quadrifolia - dalac 37. Ranunculus sceleratus - boglari 38. Ricinus communis - ricin 39. Ruta graveolens - virnant 40. Sarothamnus scoparius - maturice 41. Scopolia carniolica - mutulica 42. Solanum dulcamara - lesnicior, zirna 43. Solanum laciniatum - zirna lacineata 44. Solanum nigrum - zirna 45. Veratrum album - stirigoaie 46. Vinca minor - saschiu───────────────────────────────────────────────────────────-----