ORDIN nr. 143 din 4 iulie 2017privind aprobarea Ghidului privind formatul-cadru și conținutul raportului final de securitate nucleară pentru reactoarele de cercetare
EMITENT
  • COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 14 iulie 2017    Luând în considerare Referatul Direcției ciclul combustibilului nuclear nr. 16.491 din 3.07.2017,în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă Ghidul privind formatul-cadru și conținutul raportului final de securitate nucleară pentru reactoarele de cercetare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
    Rodin Traicu
    București, 4 iulie 2017.Nr. 143.  +  ANEXĂGHID din 4 iulie 2017