DECIZIE nr. 541 din 13 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Marilena Ion a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 14 iulie 2017  Având în vedere Adresa Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 2.126/HIL din 6 iulie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/12.263/M.B. din 6 iulie 2017, precum și Avizul favorabil nr. 40.297/2017 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de către doamna Marilena Ion,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (2^1) și art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Marilena Ion exercită, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  București, 13 iulie 2017.Nr. 541.----