HOTĂRÂRE nr. 491 din 13 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dâmbovița de către doamna Mureșan Florina-Ramona
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 14 iulie 2017  Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) și ale art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDoamna Mureșan Florina-Ramona exercită, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, funcția publică de subprefect al județului Dâmbovița.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 13 iulie 2017.Nr. 491.----