ORDIN nr. 2.313 din 25 mai 2017privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a corpului C2, componentă a obiectivului monument istoric Fabrica de tricotaje Moldova (corp vechi) și sediu Mică Industrie, situat în str. Păcurari nr. 115, Iași, județul Iași (adresa din Lista monumentelor istorice), respectiv șos. Moara de Foc nr. 29-33 (adresa din acte), având cod LMI IS-II-m-B-03992
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 10 iulie 2017    Având în vedere Referatul nr. 1.724 din 31 martie 2017 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii și identității naționale privind declasarea parțială a imobilului Fabrica de tricotaje Moldova (corp vechi) și sediu Mică Industrie, anume a corpului C2, adresa din Lista monumentelor istorice, str. Păcurari nr. 115, Iași, județul Iași, adresa din acte șos. Moara de Foc nr. 29-33, din Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, cod LMI IS-II-m-B-03992, în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 19 alin. (3) și art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se declasează din Lista monumentelor istorice corpul C2, componentă a obiectivului monument istoric Fabrica de tricotaje Moldova (corp vechi) și sediu Mică Industrie, situat în str. Păcurari nr. 115, Iași, județul Iași (adresa din Lista monumentelor istorice), respectiv șos. Moara de Foc nr. 29-33 (adresa din acte), având cod LMI IS-II-m-B-03992. (2) Se menține regimul de monument istoric pentru Fabrica de tricotaje Moldova (corp vechi) și sediu Mică Industrie, situat în str. Păcurari nr. 115, Iași, județul Iași (adresa din Lista monumentelor istorice), respectiv șos. Moara de Foc nr. 29-33 (adresa din acte), având cod LMI IS-II-m-B-03992.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii și identității naționale,
    Ioan Vulpescu
    București, 25 mai 2017.Nr. 2.313.-----