ORDIN nr. 1.171 din 21 septembrie 2015pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 7 octombrie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 9.550/2015 al Agenției naționale pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 121/2015.în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul metodologic de implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Anexa se poate accesa pe site-ul Ministerului Sănătății, la adresa www.ms.ro, rubrica "Ghiduri clinice".  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a Programului național de control al tuberculozei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 13 noiembrie 2008.  +  Articolul 4Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice care derulează Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Francisk Iulian Chiriac,
  secretar de stat
  București, 21 septembrie 2015.Nr. 1.171.  +  Anexă GHID METODOLOGIC din 21 septembrie 2015