DECIZIE nr. 229 din 30 mai 2013privind stabilirea componenței Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 30 mai 2013  În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor are componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 382/2009 privind componența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  București, 30 mai 2013.Nr. 229.  +  AnexăCOMPONENȚAComisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor     1. George Băeșu              - președinte al Autorității Naționale pentru                                   Restituirea Proprietăților    2. Sorin Lazăr               - vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (la 26-09-2013, Punctul 2 a fost modificat de Articolul UNIC din DECIZIA nr. 405 din 25 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 26 septembrie 2013 )     3. Adrian Călin Buzgău       - vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (la 26-11-2013, Punctul 3 a fost modificat de Articolul UNIC din DECIZIA nr. 477 din 25 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 26 noiembrie 2013 )     4. Alexandru Niculae - vicepreședinte al Autorității Naționale                                   pentru Restituirea Proprietăților    5. Radu-Ionel Puchiu          - secretar de stat, Secretariatul General al Guvernului (la 14-07-2017, Punctul 5 a fost modificat de ARTICOL UNIC din DECIZIA nr. 542 din 13 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 14 iulie 2017 )     6. Ilie Dumitru Haralambie Mitea - președinte al Agenției Domeniilor Statului (la 12-11-2013, Punctul 6 a fost modificat de Articolul UNIC din DECIZIA nr. 457 din 12 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 12 noiembrie 2013 )     7. Amet Aledin               - secretar de stat, Departamentul pentru Relații Interetnice (la 09-10-2015, Punctul 7 a fost modificat de Articolul UNIC din DECIZIA nr. 232 din 9 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 09 octombrie 2015 )     8. Dumitru Daniel Botănoiu   - secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (la 30-01-2017, Punctul 8 a fost modificat de ARTICOL UNIC din DECIZIA nr. 146 din 30 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017 )     9. Sebastian Constantin Costea - consilier personal, Ministerul Justiției (la 19-06-2017, Punctul 9 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 474 din 19 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 19 iunie 2017 )     10. Ion-Claudiu Teodorescu   - secretar general, Ministerul Justiției (la 26-01-2017, Punctul 10 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 133 din 26 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017 )     11. Maria-Cristina Manda     - subsecretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne (la 05-04-2017, Punctul 11 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 328 din 5 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 05 aprilie 2017 ) ------