ORDIN nr. 450 din 31 martie 2016pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Procedura prevăzută la art. 1 se aplică entităților aflate în aria de reglementare contabilă a Ministerului Finanțelor Publice, nu și celor prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Anca Dana Dragu
    București, 31 martie 2016.Nr. 450.  +  AnexăPROCEDURĂ din 31/03/2016