ORDIN nr. 731 din 6 iulie 2017pentru modificarea art. 19 și 20 din anexa nr. 1 "Norme privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto" la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 7 iulie 2017    Având în vedere repunerea în vigoare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, prin efectul hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în dosarele având ca obiect anularea acestui ordin, în temeiul art. 62 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolele 19 și 20 din anexa nr. 1 „Norme privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto“ la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 și 267 bis din 13 mai 2013, se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Instructorii auto autorizați conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, a Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 12 octombrie 2009, se vor autoriza în condițiile respectării prevederilor prezentelor norme până la data de 1 septembrie 2017.  +  Articolul 20Condițiile privind îndeplinirea procentului minim de promovabilitate și a menținerii condițiilor anuale de autorizare, prevăzute la art. 9 alin. (3) din prezentele norme, precum și privind dotarea cu sistemul tehnic prevăzut la art. 5 alin. (3) pct. iiiii), respectiv la art. 6 alin. (3) pct. iiiii) intră în vigoare la data de 1 septembrie 2017.  +  Articolul IIInstructorii auto autorizați conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se vor autoriza în condițiile respectării normelor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, până la data de 1 septembrie 2017.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor,
    Alexandru-Răzvan Cuc
    București, 6 iulie 2017.Nr. 731.----