ORDIN nr. 607 din 31 mai 2017pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), adoptat și semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, și a altor amendamente la anexele ADR aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 29 iunie 2017  În temeiul prevederilor art. III din Legea nr. 333/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se publică amendamentele din 2017 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), adoptat și semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările și completările ulterioare, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se publică amendamentele la anexele ADR aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite prin documentele ECE/TRANS/242/Corr.3 și ECE/ TRANS/242/Corr.4, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  București, 31 mai 2017.Nr. 607.----