HOTĂRÂRE nr. 431 din 9 iunie 2017privind aprobarea Programului statistic național anual 2017
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 28 iunie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. (6) din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul statistic național anual 2017, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Autoritățile și instituțiile publice care desfășoară activități statistice cuprinse în cadrul Programului statistic național anual 2017 sunt responsabile de realizarea acestora în condițiile descrise în fișele proprii, prevăzute în anexă.  +  Articolul 3Furnizorii de date au obligația să raporteze date și informații statistice potrivit modalităților de colectare a acestora prevăzute în fișele Programului statistic național anual 2017. În cazul în care sunt prevăzute modalități multiple de raportare, se utilizează cu prioritate modalitatea de transmitere electronică, prin utilizarea portalului WEB.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
  Viceprim-ministru, Ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Maria-Cristina Manda,
  subsecretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Simona Olimpia Negru,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  p. Ministrul cercetării și inovării,
  Dan Popescu,
  secretar general
  Ministrul educației naționale,
  Pavel Năstase
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoș Titea,
  secretar de stat
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Ioan Vulpescu
  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Alexandru Petrescu
  p. Ministrul energiei,
  Iulian Robert Tudorache,
  secretar de stat
  p. Ministrul turismului,
  Gheorghe Bogdan Tomoioagă,
  secretar de stat
  Ministrul consultării publice și dialogului social,
  Gabriel Petrea
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Bogdan Mănoiu,
  secretar de stat
  București, 9 iunie 2017.Nr. 431.----