ORDIN nr. 259 din 11 mai 2017pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării
EMITENT
 • MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării,ministrul cercetării și inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.(2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.  +  Articolul 3Institutele naționale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul cercetării și inovării,
  Șerban-Constantin Valeca
  București, 11 mai 2017.Nr. 259.  +  Anexa nr. 1
  MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
  INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
  ELECTROCHIMIE ȘI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIȘOARA
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017
   +  Anexa nr. 2
  MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
  INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
  PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE - INCDSB BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017
   +  Anexa nr. 3
  MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
  INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE
  ȘI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR BUCUREȘTI
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017
  -----