DECIZIE nr. 454 din 15 iunie 2017privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Gorun, secretar general în cadrul Comisiei Naționale de Prognoză
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017  Având în vedere Adresa Comisiei Naționale de Prognoză nr. 666 din 8 iunie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.083 din 8 iunie 2017,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) și art. 98 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICSe constată încetarea de drept, de la data de 18 iunie 2017, a raportului de serviciu al domnului Adrian Gorun, secretar general în cadrul Comisiei Naționale de Prognoză, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  București, 15 iunie 2017.Nr. 454.----