DECIZIE nr. 473 din 18 iunie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Iuliana-Camelia Coporan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 18 iunie 2017  În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) și al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Iuliana-Camelia Coporan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Victor-Viorel Ponta
  București, 18 iunie 2017.Nr. 473.-----