DECIZIE nr. 456 din 16 iunie 2017privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Guvernului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2017  În temeiul art. 15 lit. b), art. 19 și al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Busuioc se eliberează din funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.  +  Articolul 2Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Victor-Viorel Ponta se numește în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Alexandru-Mihai Ghigiu
  București, 16 iunie 2017.Nr. 456.-----